tisdag 29 juli 2008

Arbetslinjen viktig för välfärden

Professor emeritus Anders Klevmarken, Uppsala universitet, och professor Björn Lindgren, Lunds universitet lyfter i en artikel i dagens DN upp en av samhällets stora framtidsutmaningar. I takt med att vi lever allt längre, vilket i grunden är positivt, utsätts välfärdssystemen för stora påfrestningar. Man kan givetvis dra olika slutsatser av befolkningsstatistiken men alla borde inse att det redan nu är hög tid att vidta åtgärder. Författarna ger några exempel på åtgärder som skulle mildra effekterna av förändringarna. Om fler arbetade längre så skulle försörjningsbördan för den arbetande delen av befolkningen inte behöva öka lika dramatiskt. Här har regeringen redan vidtagit åtgärder. Genom att jobbskatteavdraget endast gäller för förvärvsinkomster samt att personer över 65 år får dubbelt jobbskatteavdrag så är det idag mycket ekonomiskt fördelaktigt att förlänga sitt arbetsliv. Den minskade rätten till skatteavdrag för pensionsförsäkringar verkar också i denna riktning. Ett annat förslag är satsning på förebyggande hälsovård. Här tror jag att hela Sverige har mycket att lära av Halland och deras ”Vårdval Halland”. Genom att skapa ekonomiska incitament för vårdgivarna att hålla medborgarna friska så skapas en helhetssyn på hälsovården. Dessutom borde det även inom sjukvården finnas en effektiviseringspotential. Det är inte rimligt att i stort sett alla samhällssektorer idag är effektivare än för 50 år sedan men att man inom sjukvården istället behandlar färre patienter per läkare. Författarna lyfter också fram behovet av alternativ finansiering av hälso- och sjukvården. Detta är politiskt en mycket känslig fråga som man kommer att behöva ta tag i. Vad är det rimligt att man betalar för själv? Jag tror att de flesta av oss inte reagerar över att vi betalar själva för gymkort trots att detta skulle kunna räknas som förebyggande hälso- och sjukvård.

Utmaningen med en åldrande befolkning är på inget sätt unikt för Sverige. Flera av länderna på kontinenten står i många stycken inför ännu större utmaningar. I ett avseende har Sverige kommit väldigt långt i reformeringen av systemet, jag tänker då på pensionssystemet. I denna veckas avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” så talar vi just om pensionssystemet. Gäst i programmet är den moderate riksdagsledamoten Mats G Nilsson. Mats är moderaternas representant i den arbetsgrupp som ”vårdar” fempartiuppgörelsen om pensionerna.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

SvD DN Sydsvenskan Dagen
_____________
Twingly
Andra bloggar om:

5 kommentarer:

Mary X Jensen sa...

Den dag man får ett jobb efter 55 års ålder så håller jag med. Men så länge arbetsmarknaden ser ut som den gör så blir det en utopi att man ska jobba långt upp i åldrarna.

Rekryterare väljer bort "äldre" personer utan att blinka. Oavsett vilken erfarenhet eller utbildning de har. Efter 50 passar man inte längre in.

Anonym sa...

Effektivisering är det enskilt största potentialen inom svensk sjukvård och det gör man enklast genom att ta bort planekonomin som vi gjort inom så många andra sektorer. Grundläggand kunskaper för en icke-socialist........

Anonym sa...

"Utmaningen med en åldrande befolkning är på inget sätt unikt för Sverige"
..och det förhållandet tycks komma som en fullständig överraskning???
Såg detta först i Text-TV i morse.
En fråga: Hur länge har man känt till detta utan att göra något?
Med ironin utelämnad, finns det något enklare att planera?
Ett barn som föds är faktiskt 65 år senare - 65år!
Är våra politiker fullständigt korkade och enbart inriktade på nästa val?
/E

Anonym sa...

"Vad är det rimligt att man betalar för själv? Jag tror att de flesta av oss inte reagerar över att vi betalar själva för gymkort trots att detta skulle kunna räknas som förebyggande hälso- och sjukvård.
"
- Eller som det står i artiklen; "Egenavgifterna är redan i dag högre än i de flesta andra länder i Europa". Vidare är det väl inte värt att sträva efter ett Amerikaniserat system som ju gör att USA har den dyraste sjukvården MEN den sämsta av de utvecklade länderna.

"I ett avseende har Sverige kommit väldigt långt i reformeringen av systemet, jag tänker då på pensionssystemet"

-Jag antar att detta är samma system som Göran Persson talade om när han sa; "folk kommer inte att bli glada när de förstår vad vi gjort".

Till anonym som skrev: "Effektivisering är det enskilt största potentialen inom svensk sjukvård och det gör man enklast genom att ta bort planekonomin som vi gjort inom så många andra sektorer. Grundläggand kunskaper för en icke-socialist" Läs ovan. USA's system är det dyraste, ineffektivaste och mest orättvisa. Det är väl inget att sträva efter.

Fredrik

Göran Pettersson sa...

Det är viktigt att samhället kommer bort från ålderfixeringen. Ett viktigt första steg är de åtgärder som vidtagits med jobbskatteavdraget.

När det gäller signaturen "Fredriks" kommentarer om amerikansk sjukvård håller jag i mycket med. Amerikanerna har misslyckats med incitamentsystemen. Detta leder till att läkarkåren har större fokus på att hitta fel på patienten än att förebygga. Det är därför lösningar som den i Halland är mycket intressanta.