söndag 13 juli 2008

Det är inte resursförbrukningen som är målet!

Inte sällan värderas politiken utifrån hur mycket resurser man förbrukar inom respektive politikområde. Det är ett rätt inskränkt perspektiv. Givetvis är det enkelt att göra politiska utspel där man visar att man prioriterar ett särskilt politikområde genom att förse det med mer pengar. Givetvis är verksamheterna beroende av ekonomiska medel men för att få en bra verksamhet krävs väldigt mycket mer. Det är också viktigt att skattebetalarnas pengar används effektivt. Om svensk industri inte hade verkat i en hård industriell konkurrens är jag övertygad om att den inte hade varit lika effektiv som idag. Hur gör man då för att flytta fokus från resursförbrukning till leverans? Ett sätt är att staten med sina uppföljande myndigheter Riksrevisonen, Ekonomistyrningsverket (ESV) med flera genomför granskningar. En sådan granskning ska nu ESV göra av polisen. Det är bra, det har kommit många signaler om att polisens problem inte enbart beror på den ekonomiska tilldelningen av skattemedel.

Under Almedalsveckan representerade jag moderaterna i ett seminarium om bistånd. Seminariet utvecklades närmst till ett samlat angrepp på moderaterna. Det som var den utlösande signalen var att jag ifrågasatte det kloka i att ha resursförbrukningen (1 %-målet) som det tydligaste målet för biståndspolitiken. Expressen skriver idag om biståndspolitiken och anger just seminariet där jag deltog. Tyvärr tror jag inte att de var närvarande i publiken under seminariet. Det hade varit intressant att höra deras recension av förre folkpartiledaren Bengt Westerbergs hätska försvar av resursförbrukningspolitiken.
SvD Expressen
________________
Twingly
Andra bloggar om:

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag anser att Al Goore är en svindlare, då min uppfattning är att klimathotet är uppförstorat.
Jag skulle vara mycket intresserad utav att veta
din ståndpunkt. /David

Göran Pettersson sa...

Min syn på klimathotet utgår inte från vad Al Gore anser utan vad ett stort antal välrespekterade forskare kommit fram till. Vi kan inte med full säkerhet avgöra att varningssignalerna är korrekta men att invänta ett fullständigt bevis skulle kunna vara förödande. Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla är värre än vissa ej helt korrekt vidtagna åtgärder.

Anonym sa...

Expressen var inte på plats, men jag var det. Bengt W gick på rätt hårt och det var synd att du hamnade i försvarsläge. Du kunde ha formulerat din kritik mot enprocentsmålet och biståndsindustrins retorik tydligare.
MVH
Fredrik Segerfeldt

Göran Pettersson sa...

Roligt att höra att du fanns bland de cirka trettio åhörarna. Det var inte direkt läge för någon mer ideologisk debatt då såväl inledningsanförare samt hela panelen förutom jag var för högre bistånd och kritiska till Riksrevisionens granskning.

Anonym sa...

Göran

Vi må vara varandras motståndare i andra frågor men i denna är vi överens. Som f YO (14 år) och med 10 år i företagsledande befattningar så anser jag att ett mer målorienterat och projektorienterat biståndarbete är av godo. För såväl mottagare som givare. Det kanske inte är så ofta vi är eniga men jag tycker för trovärdighetens skull att i dessa lägen måste jag ta bladet från munnen.

Tystnad är annars lika med godtycke och det ska inte ligga mig till last. Så i detta håller jag med dig om det kan vara någon tröst.