torsdag 3 juli 2008

Podradio om FRA


Tack för att du besöker min blogg. Här finner du ett specialavsnitt av den politiska talradion dinledamot.se. Hela programmet handlar om FRA-frågan och är speciellt avsett för dem som sänt mig sina åsikter via Expressens mejlformulär. I programmet beskriver jag hur jag resonerat i frågan och värderar argumenten som använts i debatten. Dessutom redovisar jag i slutet av programmet hur jag tycker att e-post kan och bör användas för att förbättra kommunikationen mellan väljare och förtroendevalda.

Skicka gärna kommentarer här på bloggen. Jag kommer under de närmaste veckorna ha svårt att svara på enskilda mejl då jag har kvar drygt 27 000 mejl från Expressenformuläret att besvara.

Uppdatering 07-04 06:40 - Jag har nu runt 8 000 mejl kvar att besvara och beräknar att vara klar lördag morgon. Tills dess får ny tyvärr vänta på mina svar på era kommentarer.

Uppdatering 07-04 17:57 - Nu tror jag att jag lyckats få iväg ett första mejl till alla 35000. Många har studsat, haft felaktiga adresser eller fastnat i olika former av mottagningsfilter. Nästa fas blir att läsa kommentarerna här på bloggen och formulera svar i form av ett nytt inlägg. Jag kommer att prioritera att svara på bloggen över att svara på enskilda mejl. På det sättet kan flera ta del av såväl frågeställningarna som mina svar. Sitt inte uppe i natt och spana på bloggen, svaren kommer först imorgonbitti.
För övrigt så uppmärksammar Expressen både bloggen och podradion. Det är väl så nära en tidning som Expressen kan komma ett erkännande om att man gjort fel.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

Läs vad Carl Bildt skriver om FRA

________________
Twingly
Andra bloggar om:

55 kommentarer:

jenso sa...

Hej. För att kunna fatta rätt beslut, krävs rätt information. Lite i efterhand kan tänkas, men det behövs även nu, när Säpo skall utreda FRAs olagliga signalspaning. Eller även en så kallad 'data mining'.
Börjar därför med inslag från SvTs inslag. Där en av landets
ledande experter, André Richardsson förklarar hur FRA gör för att kartlägga din personliga datatrafik på internet.
Sedan lite djupare av Patrik Fällström.
Även han en i Sverige ledante expert, på sitt område.
"Lagförslag om FRA är ett uselt lagförslag"
FRA-lagen
Läs även igenom det övriga, vilket är taggat som FRA. Det är av stort intresse. Likaså de kommentarer som finns. Utan den här typen av information, går det inte att fatta rätt beslut. Lagen som den är, går helt enkelt inte att få funktionsduglig. Ej heller vad som påstås, att ingen *svensk*. Kommer att bli utsatt, för spaningsinsatser. Det är helt fel, utan det blir en massiv spaning och lagring.
Inte av all information, utan av trafikinformationen.

Jasper sa...

Hej!

Eftersom jag är en holländare, som bor i Sverige, men har ett
holländskt e-post adress är det möjligen så att FRA kommer att "läsa"
mejl som jag skickar till svenskar.
Jag kommer även att skicka e-post och ringa från Sverige till mina
vänner och min familj i Holland. Jag tycker att dessa samtal och
e-post är privata ärenden, liksom ett vanligt brev.

Det är därför att jag är lite oroad angående FRA-lagen.

Med vänlig hälsning,

Jasper Metselaar
Bjuråker

Anonym sa...

Det finns egentligen en grundläggande punkt i lagförslaget som är katastrofalt och som egentligen tidigare bara används i krig i Sverige och som jag inte förstår att en borgerlig riksdagsman kan stå bakom i fredstid.

I lagförslaget Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) ... 6kap 19a§ står följande:

..är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter...

För det första så är det så att alla operatörer som äger tråd, äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns, det ligger i hela internets natur.
Alltså innebär detta att alla operatörer skall "splitta" det vill säga kopiera all trafik till samverkanspunkten.

vidare i lagen står "...till den myndighet som regeringen bestämmer..." dvs FRA.

Detta innebär att all trafik på internet kommer att kopieras till FRA.

Nästa fråga är då hur FRA skall söka i denna trafik. Om man skall söka i en dataström måste man lagra den först (om än bara för en kort stund).
Förenklat är det så att om du tänker dig att du skall söka i till exempel ett mail, så kommer mailet som en serie bokstäver efter varandra som du sedan jämför med de bokstäver du har i sökordet.
Anta då att sökordet kommer i slutet av mailet. Då jag fått en "hit", så har ju resten av mailet (det som står innan) redan försvunnit, alltså kan jag inte läsa det, Jag måste först lagra hela mailet, därefter söka och om sökordet/en inte hittas, radera det.
Slutsatsen är att all trafik på internet som hanteras av operatörer i Sverige kommer att lagras hos FRA, om än under en kortare tid, och de som inte skall läsas kommer att raderas. (Tvärtemot vad bl a FRA själva säger).

Låt mig jämföra detta med vanliga brev och brevhemligheten.
Posten, Citymail etc tvingas att kopiera alla brev som de distribuerar, därefter skicka dessa kopior till FRA. Hos FRA lagras dessa och läses av en maskin, denna maskin sorterar breven i läsvärda och sådana som skall förstöras. Därefter läses de läsvärda av FRA och de icke läsvärda eldas upp (om nu ingen i personalen råkar se något spännande att läsa i fel hög).
Är detta en lagstiftning du skulle kunna tänka dig att rösta för? Om det är så skulle jag vilja veta hur du då resonerar och framförallt varför inte vanliga brev då ingår i FRA-lagen. Om du inte skulle rösta för en sådan lag, skulle jag gärna vilja höra dina argument för att i så fall rösta för FRA-lagen som innebär samma sak.

Det katastrofala med detta är att man bygger upp en infrastruktur som samlar ALL information på ett ställe, med en uppbyggd sökmotor som med ett par knapptryckningar kan söka efter vad som helst. Med en sådan infrastruktur på plats är det väldigt enkelt att ändra kriteriena.
"Nu när vi har det på plats bör vi använda det för att söka efter terrorister..., pedofiler..., skattesmitare... människor som kan tänkas begå brott i största allmänhet?????"
Det är inte säkert att vi har en God Stat efter nästa val, eller näst-nästa val. Vad skulle Sverigedemokraterna vilja använda det till?

Självklart skall vi ha en signalspaning, och självklart skall de få in och "gräva" på nätet, men och det är den springande punkten, de skall få göra det på samma sätt som de gör i luften. Det finns ingen lag som säger att alla som äger en radiosändare skall kopiera all trafik till FRA, de får allt bekväma sig med att försöka hitta signalen den vanliga "lagliga" vägen.
Jag är en F/A major som numera arbetar med datasystemutveckling, bl a sökmotorer etc

Anonym sa...

För gemene man så anser jag ändå att det är integritets kränkande.
Vad jag kan förstå som ändå har läst på lite så ska försvarets underrättelsenämd vara kontrollerande och tillståndsgivande
så att lagar efterföljs angående signalspaningen. Och då menar jag att det inte finns några garantier för att vanliga människor kommer i kläm.Pga att det vet väl hela sveriges befolkning att all underrättelse tjänst är topphemlig och därför kan dom skydda sina beslut och förehavanden bakom en skyddsmur som inte går att kontrollera eller få insyn i. Den informationen kommer att förbli hemlig till och med för riksdagspolitikerna som röstade fram detta beslut.självklart ska vi bekämpa terrorister och brott mot rikets säkerhet,men med signalspaningen medför en osäkerhet för hederliga människor som försöker göra sitt bästa.Dom som har onda avsikter mot sveriges
säkerhet har både kunskaper och andra sätt att skada oss på.det enda som händer är nog att vi kommer känna oss bevakade av någon som vi inte känner till,måste väl ändå vara obehagligt för alla människor och då kanske mer för våra invandrare
som kommer från övervakande stater dom kanske inte kommer våga att komunicera med släktingar och vänner i framtiden av rädsla för reprisalier.

Anonym sa...

Hej Göran.

Vill än en gång uttrycka min djupa besvikelse över den borgerliga majoritetens agerande i den här frågan.
Hade det varit ett välgrundat lagförslag har jag svårt att tro att det hastats igenom på det sätt som det nu gjorts. I mina ögon är det inte för mycket begärt att man tagit mer tid på sig att förklara för den breda allmänheten (som uppenbarligen fortfarande inte förstått lagens nödvändighet) vad det är som motiverar ett sådant avkall på den personliga integriteten.

Hälsningar

Ingela Lindqvist
Juridikstuderande

Lowet sa...

Hej!
Jag kan hålla med i mycket du säger och det är därför tråkigt att du avslutar ditt inlägg med att kritisera mitt sätt att framföra mina åsikter till riksdagen. Hur ska jag kunna få fram mitt budskap utan att skicka mail? Jag kan knappast möta riksdagsledamoterna på stan och jag kan inte sätta mig och ringa. Jag skickade mailet till dig, och dina kollegor, via Expressens formulär för att jag tyckte det var det smidigaste sättet att framföra hur djupt detta denna lagstiftning strider mot mina åsikter.
Jag tror och hoppas att denna händelse leder till att ett bra system för hur väljarna ska kontakta sina politiker. Kanske ska riksdagen se till att alla ledamöter har bloggar eller att det finns ett forum där man kan uttrycka sina åsikter, vad vet jag. Naturligtvis bör identiteten vara säkrad så att ni vet att alla inlägg kommer från enskilda personer och inte från system.

Sverige behöver ett försvar och i försvaret ingår underättelse tjänst, ja. Men ska verkligen staten få lyssna på alla samtal som medborgarna för med varandra? Den uppenbara risken är ju att vi eller någon blir anklagad för något vi inte gjort och hamnar i register utan att själva få möjlighet att försvara oss?

Lowet sa...

Hej!
Jag kan hålla med i mycket du säger och det är därför tråkigt att du avslutar ditt inlägg med att kritisera mitt sätt att framföra mina åsikter till riksdagen. Hur ska jag kunna få fram mitt budskap utan att skicka mail? Jag kan knappast möta riksdagsledamoterna på stan och jag kan inte sätta mig och ringa. Jag skickade mailet till dig, och dina kollegor, via Expressens formulär för att jag tyckte det var det smidigaste sättet att framföra hur djupt detta denna lagstiftning strider mot mina åsikter.
Jag tror och hoppas att denna händelse leder till att ett bra system för hur väljarna ska kontakta sina politiker. Kanske ska riksdagen se till att alla ledamöter har bloggar eller att det finns ett forum där man kan uttrycka sina åsikter, vad vet jag. Naturligtvis bör identiteten vara säkrad så att ni vet att alla inlägg kommer från enskilda personer och inte från system.

Sverige behöver ett försvar och i försvaret ingår underättelse tjänst, ja. Men ska verkligen staten få lyssna på alla samtal som medborgarna för med varandra? Den uppenbara risken är ju att vi eller någon blir anklagad för något vi inte gjort och hamnar i register utan att själva få möjlighet att försvara oss?

Anonym sa...

Hej,

Angående massutskicken: Ingen av riksdagsledamöterna gav intrycket av att de ville ha en diskussion i samband med FRA-beslutet. Därför är det viktigt och BRA att man genom Expressen kan göra detta signerade massutskick, så att ni riksdagsledamöter inser den folkliga opinionen. Tyvärr får jag mer och mer intrycket av att folkvalda (Sverige, EU) helst inte vill ha åsikter från folket, utan de hoppas istället köra på i sina välplogade fåror med envägskommunikation. Just därför är reaktionerna till FRA-beslutet och folkomröstningen på Irland bra för politiker, som du, att få allmänhetens bild mellan valkampanjer.

Angående FRA. Jag ser här direkt att våra åsikter vad gäller skyldig/oskyldig skiljer sig åt ganska markant. Vad FRA kan göra teoretiskt (vilket antagligen, förr eller senare kommer att ske praktiskt), är att alla medborgare kan avlyssnas i princip när som helst. Lite fernissa på det är att det ska finnas folkvalda som teoretiskt ska kunna bestämma inriktningen på avlyssningen. Det räcker inte! För att man ska få avlyssna någons samtalstrafik bör/ska det allra, allra minst krävas ett åklagarbeslut (som för s.k. buggning) och inte genom svepande och snabba beslut i någon styrelse. Dessutom är det ytterst naivt att tro att dessa folkvalda i styrelsen verkligen kommer att kunna stoppa all "illegal" avlyssning. Chefen för FRA gick t.ex. ut för några dagar sedan och sa att FRA beslutet inte spelade någon roll för de hade ändå avlyssnat folk i flera år!!! Maken till mupp får man leta efter.

En annan sak är dessutom oroande. I Sverige idag finns det en ganska solid och stark konsensus över viktiga beslut. Genom intåg av diverse högerextrema krafter (Sverigedemokraterna) kan detta ganska snabbt och otäckt ändras. I t.ex. Polen skapades ett parti som hette Lag och Ordning (ett högerpopulistiskt parti) som om det bildades ett liknande parti i Sverige, antagligen snabbt skulle utnyttja FRA-lagen för att kunna avlyssna på "dissidenter".

Kanske det allra värsta med FRA-lagen är den diskussion och nära överenskommelse mellan USA och EU som rör just lagrad information om medborgare. Är ni verkligen så otroligt naiva att ni tror att USA INTE kommer att se denna informationskälla som en ren och skär honungsburk? En av de största noderna för internet ligger i Sverige vilket givetvis gör att stora delar av internettrafiken passerar Sverige. Vår FRA-lag kommer, antagligen förr än senare, att möjliggöra för USA att i princip kunna följa all världens internettrafik. Det råder ingen tvekan om att Sverige (och EU) lydigt kommer att följa i USAs intressen då kriget mot terrorismen är överordnat allting just nu, speciellt mänskliga rättigheter. Rent konspiratoriskt kan man tyvärr se "kriget mot terrorism" som en otroligt passande ursäkt för att införskaffa allehanda information om vanliga medborgare.

Givetvis kommer du förneka att någonting av det ovannämnda alls kan eller kommer att hända. Tyvärr är jag, och många med mig, övertygade att detta bara är början på övervakningssamhället. Kom ihåg att det är dessa steg (små som stora) som till slut möjliggör diktaturer.

Mvh

Jörgen Johansson

Nätverket Valbarhet 2010 sa...

Att socialdemokraterna gör den initiella skissen på en sådan här övervakningslag förvånar säkert få. Men att en borglig regering kör över den mest fundamentala liberala värderingen hos sina kärnväljare för att implementera denna, är inte bara politiskt självmål det är djupt tragisk och kommer att omöjliggöra en borglig regering, antagligen för en generation. Känner ni inget som helst ansvar gentemot oss som röstat fram er för att representera oss?

Anonym sa...

Hej.
Det som stör mig mest med de här FRA-lagarna är att de i praktiken inte fyller den funktionen som riksdagen säger att den ska fylla. Dvs upptäcka hot etc.

Är man hyfsat teknisk kunnig så kan man kringgå denna spaning genom t ex kryptering eller proxy-servrar. Nu när vi blir övervakade så kan jag garantera att in princip alla "brottslingar" som ska hittas via systemet kommer skydda sig på något sätt.

Det kommer alltid gå att kringgå dessa system och de som kommer att göra det är de som systemet är utsatt för att hitta.
Vad systemet kommer att göra istället är enbart att kontrollera oss oskyldiga medborgare.

Även om lagförslaget i teorin skulle innebära att något enstaka hot hittas, är det värt att inskränka på allas frihet enbart för att i teorin stoppa ett fåtal brott? Om detta är fallet så har vi verkligen förlorat "kriget mot terrorismen". Låt oss också påpeka att Sverige nog är bland de minst hotade nationerna i världen, overkill?

Jag är ändå tacksam att du Göran Pettersson svarar på frågor angående denna lag då alla andra i Moderaterna tycks tiga.

Lars Siden sa...

Om nu expressens tilltag var så omoget och dränkte era brevlådor, hur skulle det då kunna bli när någon lustig hacker börjar spamma era och andra regeringsadresser med "skumma" mail med ord och fraser som skall fastna i Terroristskyddet? Ett annat litet problem med FRA är väl att man inte kan med 100% säkerhet säga VEM som har skapat/skickat ett mail/meddelande. Spoofa mailadresser eller ta över datorer, det kan ju alla som är äldre än 14 nuförtiden. Som vanligt kör militären sin egna hightech sandlåda och leker upp medborgarnas pengar. Vad skall ni hitta på nästa gång? Skall alla med bredband hemma koppla in en liten lyssningsdosa hemma? Gärna med kamera i? Så att skyddet även skall fungera för handskrivna lappar? Det gamla talesättet "vad människan lär från historien är att människan INTE lär sig av historien" känns högaktuellt. Människan har använt våld och list i tusentals år som ett sätt att påtvinga sina åsikter på andra. Nu kallas det att skydda demokratin - undrar om Hitler sa samma sak? Kanske, bara kanske - är det dags att försöka hitta ny lösningar på man skall uppnå en fridfullare värld. Varje gång "de goda" eskalerar följer de "onda" efter - fast smartare - vart leder det till slut? Kanske bra att byta väg innan "point of no return" är nådd.

// Lazze

Anonym sa...

Så du anser att en myndighet kan och ska öppnade alla vanliga brev som du skickar utomlands eller hem från semester eller arbete för att kontrollästa innehållet för att spana efter terrorister?

Svarar du JA så tycker du FRA är en bra lösning.

Svarar du NEJ är du emot den nya signalspaningslagen.

Det är INGEN SOM HELST SKILLNAD om dom läser ett brev du skickar skrivet på papper eller om det skickas som e-post. Att tjuvlyssna på ett telefonsamtal är ju lika illa. Varför ska man då inte lyssna på samtliga samtal om det är så farligt läge för Sverige? Den enda anledningen skulle vara att du inte förstår den nya tekniken eller respekterar integriteten.

Nenne Jonsson sa...

Hej!
Jag kan till viss del förstå och för all del sympatisera med dina synpunkter på 'mailbomben', som jag själv var delaktig i eftersom jag också använde detta formulär, men att så många valt den här vägen är måhända på grund av att de inte sett någon annat sätt att göra sin röst hörd. De faror du belyser om röster som faller på enfråge- och missnöjespartier i nästa val, ökar väl i takt med att man inte får utlopp för sin frustration här och nu? En namninsamling tror jag inte folk tror har någon effekt på 'er', och att som enskild individ dels ta reda på exakt vilka ledamöter man skall kontakta (vilket kräver insikter i en till viss del sluten värld), dels ta reda på deras respektive e-postadresser och dels sätta sig att skriva till dem en och en är väl kanske inte heller något som är rimligt. Om nu Expressen, eller någon annan som folk faktiskt hittar till med sina begränsade kunskaper, istället nöjt sig med att publicera en sändlista till 'er' vars agerande 'vi' har synpunkter på, hade det då varit något du tyckt varit en fungerande lösning? Om så är, borde då inte Riksdagen vara de som publicerande en sådan sändlista? Eller tycker du att man bara ska kontakta 'sin' ledamot om man nu alls tar sig friheten att höra av sig? Jag har ju för all del inte röstat på just dig, men anledningen att jag hör av mig är att du i din roll som folkvald varit med om att fatta ett beslut som påverkar mig som privatperson, och det är så jag motiverar kontakten, på samma sätt som jag tar mig friheten att skrika käringjävel åt okända damer när de försöker meja ner mig när jag går över övergångsstället.

Vänliga hälsningar
Nenne Jonsson

Anonym sa...

Läs
http://meritwager.wordpress.com/2008/07/03/personligt-ansvar-demokrati/

Det sammanfattar rätt bra anledningen till mitt deltagande i mail protesten.

Anonym sa...

Lagen suger kan man ju säga, eftersom den bara kommer att kunna användas för att läsa vanlig e-mail. Ingen "bov" skickar ju okrypterad e-mail trafik i klartext som går att spåra...

Min far var med på möten långt på vänsterkanten när han studerade på 60-talet, och blev registrerad i bland annat SÄPOs register.

Han har flera gånger begärt att få ut informationen i registret, men SÄPO kan bara konfirmera och säga att det finns information om dig som du inte får se, och vi tänker inte tala om vad det är...

Han blev erbjuden ett statligt jobb en gång, men fick veta att han inte kunde få det eftersom Säkerhetspolisen hade sagt nej... Men som sagt vad det är som står i registret får han inte veta...

Kul, va... Känns lite som Kafka Processen eller Orwells 1984!

Hade kanske inte varit lika kul om de hade sagt så till dig Göran, när du ville få ett intressant jobb!

Nej gör rätt, gör om riv upp lagen!

Beskriv gärna ett scenario hur lagen skulle kunna användas så vi får se hur dumt ni tänker. Jag antar att det är så här ni tänker:
"Det var en gång en terrorist som hette Sune som en dag skickar ett okrypterat mail från sitt jobbkonto. I mailet till sin terroristkompis går han igenom vad de skal göra (de använder inte krypterad trafik, inga proxyservrar och sina egna mail).

Som tur är sitter FRA och letar efter "bomb", "spränga" och "förstöra", hittar Sunes mail och kan gripa alla bovar"

"Sedan levde alla svenskar tryggt i alla sina dagar för de visste att FRA vakade över Svenskarna"


Som sagt det skall bli kul att få höra denna saga;-)

Anonym sa...

Klagar du på att över 500 000 människor säger vad de tycker? Om ett par år kommer självcensuren som följer på FRA-lagen att göra att ingen kanske vågar säga vad de tycker via mail längre. Du får helt enkelt uthärda till dess.

Det som är helt otroligt är att ni (ja till FRA-tomtar) inte inser vilka otroliga psykologiska effekter det här har. Ni underminerar hela Sveriges demokrati. Och då blir svaret från er, typ: "men vi kommer ju inte att avlyssna alla... tekniken tillåter inte...". Det är skitsamma! Så länge folk vet att det finns minsta chans att det de säger övervakas kommer de att självcensurera sig.

Jag vill veta varför vi är så beroende av USA att vi måste införa det här. Det enda bra som kan komma ur det här är nämligen vad de kommer att ge oss i utbyte mot FRA-databasen i framtiden.

Inom ett år kommer de första fildelarna (antagligen en till 30-årig trebarnspappa) att fångas in m h a data insamlat av FRA. Då får folk veta det verkliga syftet, varför inte säga det redan nu?

Piratpartiet har min röst nu. Ni hade den tidigare. Flytta till Kina om ni så gärna vill bli övervakade!

Jag är inte så sur som jag låter. Det är bra att du bloggar. Men försök förstå hur människor känner.

Anonym sa...

Jag har tappat förtroendet för den svenska demokratin och kommer aldrig mer lägga min röst på moderaterna, eller något annat av de partier som förespråkar ett icke-demokratiskt arbetssätt kring de frågor som påverkar samtliga medborgare. Ni har visat en sådan oerhörd brist på respekt för opinionen och samtliga medborgare - i, och utanför Sverige. Eftersom ni förespråkar ett icke-demokratiskt sätt att arbeta, så har min framtidsbild av det svenska samhället förvärrats något oerhört. Jag är allvarligt talat rädd för framtiden. Du har aktivt bidragit till att Sverige nu ses som ett inskränkt samhälle av folk i andra länder. Vilken känsla som infinner sig inom Sverige ska vi inte ens tala om. Ordet "obehag" är bara början till vad jag och mina vänner känner. Varför ska vi respektera lagar och regler, då 143 riksdagsledamöter så öppet visar hur man med politiska medel kan få till en lag som gör det giltigt för militären att övervaka och lagra samtliga svenskars kommunikativa steg. Att FRA olagligt har bedrivit spaning i flera år borde göra det möjligt att ställa ett antal skyldiga för brott mot de mänskliga rättigheterna inför rätta. Istället lagreglerar ni istället det hela, så att övergreppen kan fortsätta. Ni politiker har utöver allt det omoraliska tillvägagångssätt som denna lag har kommit till på, dessutom visat en sanslös okunskap om hur Internet fungerar. Det känns skönt att vi har 143 ignoranta marionetter i riksdagen, som har mandat i frågor som de inte har någon koll på.

Unknown sa...

Tack för ett bra radioprogram och för svar på mitt mail.

Det som oroar mig mest är följande:
Vad har vi som medborgare för garantier för att den uppsamlade informationen inte kommer att läcka ut? Tänk om någon illasinnad person tar jobb på FRA och sedan postar den första månadens SMTP trafik på thepiratebay? Tänk dig tjänsten: mata in vilken epost address du vill och se alla mail skickade till och från den personen senaste månaden.

Jag litar faktiskt på att FRA inte är onda, däremot litar inte inte på att de har kompetens att skapa ett system som inte går att knäcka (för det har ingen). Av just den anledningen tycker jag man bör vara väldigt restriktiv då man ger myndigheter eller företag laglig rätt att övervaka trafik som potentiellt innehåller känslig informaion.

Anonym sa...

FRA skall ges rätten att lyssna på trafik som är relevant för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet.

Vad innebär detta? I mina öron låter det som att FRA har rätt att avlyssna trafik till och från terrorister. Vem är då terrorist?

Jag tror att många som hör ordet terrorist tänker på skäggiga medlemmar ur t.ex. nätverket Al-Quida. Vad många förmodligen inte ser framför sig är bilden av Nelson Mandela, mottagare av Nobels fredspris. Dock var det alldeles nyligen (18 juni) som USA avförde honom från sin lista över terrorister. Det säger det mesta tycker jag. Om Nelson Mandela sedan början av 1980-talet har stämplats som terrorist av USA, vem kan då inte bli stämplad som terrorist och därmed föremål för bl.a. avlyssning? Vem skall bestämma vad och vem som är terrorist?

FRA-lagen är den första dörren till ett övervakningssamhälle, tekniken för att övervaka finns där och nu börjar det allmänna skapa sig rätten att övervaka. Det är inte ett samhälle jag vill att mina eventuella barn skall växa upp i.

Göran Pettersson sa...

Jag vet att ni väntar på svar! Men jag tänkte att alla som fyllt i protestformuläret ska få ett första svar innan jag börjar beta av listan här på bloggen. Servern har nu slutat pumpa in nya mejl i min inbox och jag tror att jag nu har bara cirka 14 000 kvar att besvara.

Anonym sa...

Har mottagit ditt mejl angående expressens protestmejl.
Jag vill ställa fyra frågor till dig.

1. Är FRA lagen förenlig med den yttrandefrihet och källskyddet som finns inskrivet i grundlagen.

2. Ser du inget problem med att inte partirösta så som så många av er gjorde i en så viktig fråga som FRA lagen är?

3. Är FRA de enda experterna på signalspaning i världen?

4. Jag antar du svarade nej på fråga 3. Då kommer följdfrågan. Kan inte FRA i sin tur bli ett intressant objekt och offer för spaning från okända och främmande makters signalspaning?

jgauffin sa...

Men mitt största problem med lagen gäller den summa pengar som den kommer kosta. Detta är ett jävligt
kapacitetskrävande projekt, förstår ni hur mycket trafik det är som ska avlyssnas/lagras/analyseras? För att inte tala om mjukvaran som måste köpas/utvecklas.

Är hotet från Sverige verkligen så pass stort att det är motiverat? Om
man istället hade lagt de pengarna på sjukvården, hade man inte räddat
flera då?

Anonym sa...

Följande säger ni i ”extraprogram om FRA”:

”Varför har det blivit som det har blivit egentligen? Finns det något enkelt svar på den frågan? Om du med den frågan menar: Varför har det blivit ett sådant enormt engagemang och uppståndelse? Så tror jag inte att man kan sätta fingret på varför det har blivit det… och just nu?”

För mig är svaret förvånande och ett nytt tecken på hur mycket det skiljer sig i verklighetsuppfattning mellan våra proffspolitiker och så kallat ”vanligt folk”. Svaret är lika enkelt som uppenbart för den som vill se det. Vi har fått en massa information från massmedia som ger alarmerande och skrämmande visioner.

Varje normal svensk reagerar på den informationen ur djupet av sitt hjärta, och ni menar att man inte kan sätta fingret på varför det har blivit som det har blivit just nu. Ni pratar om att det är en stor fråga på internet och i bloggar, men ni missar ju poängen alldeles: Det är en stor fråga i stugorna men också på arbetsplatserna. Vad är det för en verklighet ni lever i och vad är det för en uppfattning ni har om tankeförmågan bland vanligt folk? Det är två frågor som är berättigade utifrån de frågetecken ni ställer kring varför frågan ventileras just nu.

Anonym sa...

Ursäkta.. det smög sig in ett fel i en av mina fyra frågor.

Fråga 2. Ser du inget problem med att partirösta i en så viktig fråga som FRA lagen? Många av er riksdagsmän vågade inte gå emot sitt eget partis ställningstagande och samvetsrösta efter eget huvud. Ser du inget eget bekymmer med detta?

Skummade igenom många inlägg här och hittade många inlägg med en annonym sändare.. Men jisses.. jag gjorde det ju ocksa i mina fyra frågor. Frågar mig själv nu varför vara anonym? Allt kan ju ändå spåras. Vassego FRA. Lennart heter jag.

Anonym sa...

(Detta har jag mailat dig tidigare idag. Enda skillnaden är att jag gjort mig någorlunda anonym. Då kan du välja mellan att svara både via mail, och vara mer personlig, och via en kommentar på min kommentar här i mera allmänna ordalag.)

Hej!

Jag var före omröstningen i direktkontakt med några riksdagsledamöter,
varav en svarade (Centerns Stefan
Tornberg), och nu efteråt fann jag det praktiskt att gå via Expressens
massutskickssida för att nå alla er som röstat för den s k "FRA-lagen"
(eller fegat sig och inte röstat) . Något måste nämligen göras. Jag är
universitetslektor och väl insatt i tekniken (och vet hur
lätt det är att missbruka den, att sammanställa och missbruka allmänt
insamlad information med datorer) men jag har inte juridisk kompetens
utan uttalar mig endast som orolig och - faktiskt - upprörd
medborgare. Jag är som du förstår inte ensam om att vara förbannad och
tycka att nu har det gått för långt.

Det bakomliggande dilemmat är förstås att vi behöver en
handlingskraftig underrättelsetjänst och att verksamheten en sådan kan
förväntas behöva bedriva står i direkt motsatsförhållande till
människors behov av och rätt till privat och inblicksskyddad egen
sfär. Missförstå mig rätt; jag vill ha en handlingskraftig
underrättelsetjänst. Men strävan efter att åstadkomma en sådan får
inte gå ut över den personliga integriteten på det sätt som den s k
FRA-lagen gör. FRA är
inte sämre än andra delar av underrättelsetjänster; de tar till de
medel som krävs om de så skulle befinna sig i en gråzon. Så är det och
kommer alltid att vara. Det är hur lätt som helst att avlyssna
mänsklig datorkommunikation idag (såväl trådbunden som trådlös trafik)
och det görs säkerligen i mycket högre utsträckning än vad som är känt
av såväl operatörer som
underrättelsetjänster.

Jag har inget problem med att man avlyssnar brottsmisstänkta om
misstanken om brott styrks av oberoende organ t ex domstol. Men att
(som jag ser det) tillåta - ja, uppmuntra - myndigheter att i strid
med intentionen i gällande grundlag samla in information om medborgare
och deras kommunikationsvägar är direkt förkastligt och ett konkret
hot mot demokratin (fria opinionsbildningen, meddelarfriheten,
källskyddet). Det skydd i form av kontrollfunktioner man diskuterat är
tomt och verkningslöst. Det räcker att folk är rädda för att avlyssnas
för att det ska påverka dem, och det är den rädslan integritetsfrågan
ytterst gäller. Jag vill inte ha ett samhälle där den vanlige
medborgaren ska gå och oroa sig för repressalier pga vad han eller hon
tycker och fäster på pränt i sin privata korrespondens - annat än då
det gäller brott och hot mot rikets säkerhet. Endast välgrundade
misstankar i enskilda fall får bryta regeln om rätt till det privata.

Ett personligt dilemma är att jag är Alliansväljare men att jag nu
känner att jag inte kan lita på det parti jag hjälpt till makten. Det
är kanske ett pedagogiskt problem, dvs att man underskattat behovet av
att informera och få med sig folk? Några såna initiativ har då inte
jag sett röken av, och då har ändå lagen skjutits upp ett år. Det är
dåligt skött det hela. Även detta pratar vi mycket om på min
arbetsplats (ett universitet). Normalt så blåser ju
kontroversiella frågor bort efter en tid men detta kommer att bli en
stor valfråga som
riskerar ett önskvärt omval.

Jag vet inte om det lönar sig att redovisa exakt mina argument för
dig. De har alla mer eller mindre dykt upp i morgontidningarna. Jag
ska se om jag kan lägga in detta på din blogg också.

Än en gång tack för ditt svar och ännu större tack om du kan ta upp
min oro och nödvändigheten att värna integriteten med andra
riksdagspolitiker. Ert stöd för lagen ses av väldigt många tyvärr som
ett direkt svek mot många väljare. "Regeringsduglighet" och hantering
av svåra beslut är en sak, svek en annan.

(Jag mailar från min Google-mail så att mailet med stor
sannolikhet passerar landgränsen och därför kan lagras i väntan på en
framtida eventuell utsortering, analys och sammanställning.)

joel sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Hej Göran
Har lyssnad på din pod-radio och jag måste säga att jag blev inte alls övertygad om riktigheten i FRA-beslutet. Tvärtom
För det första så förringar du de har protesterad mot lagen genom att påstå att dessa milljoner protester bara är en storm på internet av oupplysta människor.
Den tiden är faktiskt förbi att det bara är några få nördar som använder sig av internätet.
Det är ungefär lika klokt som om du hade påstått för 20-30 år sedan att någon proteststorm bara var ett litet uppror från radiolyssnare eller telofon-användare.

Jag har inte tid eller ork att gå emot alla dina argument i denna ipod-radio. Kan bara säga att jag inte kan köpa de flesta.

Du säger att FRA-lagen är tillkommen för att skydda oss från yttre och inre hot. Och sedan påstår du vidare att "det här syftar inte alls till att kontrollera alla svenskars mejl..., man sorterar automatiskt bort all denna inrikes komunikationen och even den som passerar utländska servrar innan den kommer till baka till Sverige"

Alltså: Om en terrorist som befinner sej i Stockholm och planerar ett terroristdåd i Sverige diskuterar detta via mejl med sin kollega som befinner sig i Göteborg då kommer denna kommunikation att "automatiskt sorteras bort".
Men där emot mina mejl till min gamla mor på Island kommer att gå i genom FRA:s filter!
Är denna lag då endamålsenlig för att skydda oss mot inre hot?

Eller är detta inte helt enkelt ett svammel från din sida?

John Sigurdsson

Anonym sa...

Hej!
En stilla undran: har du tänkt någon tanke själv eller eker du bara vad du har fått order om att säga?

Vore kul att läsa. ja, just det:läsa. Att sitta och lyssna på prat ta en ervinnerligt tid för väldigt lite konkret information. Dessutom är det svårt att citerara rätt.

Men jag antar att vara diffus och inte komma med korrekt information är det som gäller nu.

Jag hoppas att du har ett trevligt sommarlov till oktober eller när det nu är, det ärju jobbigt att trycka på rätt knapp på order så jag försår att du måste ha några månader ledigt.

Hälsningar,
Magnus

Anonym sa...

"Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande." Regeringsformen, 2 kap, §6 (Sveriges grundlag)

Undrar bara hur ni ska undvika att bryta mot grundlagen enligt ovan?

Anonym sa...

Hej! Göran måste ju tacka för svaret.

Det handlar inte huruvida några bestämmelser säger att min post som fastnat i filtret ska förstöras eller något i den stilen.
Det som detta faktiskt handlar om (för mig) är att min post och mina andra kommunikationer, passerar där och scannas av och om ja kanske råkat infoga lite text där de står al-quida eller något dylikt så kanske det fastnat där tillråga på allt ändå.

Detta att det scannas av likställs för mig med att det sitter en snubbe på posten och sprättar mina brev och om det innehåller nått intressant ord så kopieras det, sen om det då finns tydliga bestämmelser som säger att brevet ska eldas upp direkt har ingen betydelse. Brevet vart faktiskt öppnat. Om än att det nu kanske handlar om en dator som automatiskt öppnar det. Kanske sen nå regelverk snubbar som kollar så det inte var nå terror jag planerade och sen tar bort det. Det har ändå blivit scannat/öppnat.

Detta är för mig helt fel, Sen köper jag inte det ni säger att detta är till för att förebygga terrorism. Det var 30år sedan Sverige sist utsattes för något riktigt terrorhot. Det senaste terroristdådet i Sverige inträffade 1972. Det var en flygplanskapning, den s.k. Bulltoftakapningen, där ingen blev skadad.

Det senaste terroristdådet i Sverige inträffade 1972. Det var en flygplanskapning, den s.k. Bulltoftakapningen, där ingen blev skadad.
Vi får faktiskt gå hundra år tillbaka i tiden för att hitta något där någon verkligen blev skada. Det var den s.k. Amalteabombningen 1908.

Och för att skydda oss från denna typ av brott, där ingen blivit skadad på 100 år och som inte ens inträffat de senaste 30, så vill förespråkarna för den allmänna avlyssningen ta ifrån oss brevhemlighet och meddelarskydd?

Det känns verkligen spokey detta att ni har det som ett av de främsta argumenten. Men även om vi haft problem med terrorism här så är det fel att gå så tillväga.

Vi bör fortsätta och vara ett neutralt land och fritt land, det kommer vi långt med tillsammans. Denna lag behövs inte i ett sådant land.

///Jonas

Anonym sa...

Det är faktiskt helt sjukt att en regering vill övervaka sina medborgare, vare sig de är infödda eller invandrade, på det här sättet. Jag ser framför mig Kafkas storebrorssamhälle i en ganska snar framtid om denna "terror-skräck" tillåts fortsätta. Är det någon som minns KGB? Gestapo? Stasi? Securitate? Ustasja? Nej, det verkar ju vara för mycket begärt att man ska minnas dessa atrociteter, men IB-affären då? Den borde man väl ändå hålla i minnet som ett varnande exempel?Jag håller med Sign. Rolf Almlund; hur skulle SD och likasinnade partier använda den här lagen?

Unknown sa...

Det handlar lika mycket om att vi i Sverige bygger en ifrastruktur för massavlyssning. Jag kommer bli kränkt hur man än gör, för läser någon mina mail så är min intergritet kränkt redan även om man "förstör" materialet direkt, det är redan läst!

Det är konstigt hur vi monterar ner försvaret för det finns inga hot mot Sverige men när det gäller
FRA, då är det ryssen och terrorister man ropar direkt...

En fråga till, hur ska man leta "sökord" i bilder? Eller i krypterad trafik, eller i ljudfiler, eller i videosnuttar, eller i text skriven baklänges.

Hur gör vi med terrorister inom landets gränser som kommunicerar med varandra, Göteborg <--> Haparanda...

Rivs inte denna lag upp ska befolkningen utbildas på starka krypton, finns inte en dator i hela världen som klarar av att knäcka det! www.pgpi.com!

// Fredriksson

Anonym sa...

Vilket hot? Vad är det vi är rädda för? Maud Olofson delade igår kväll in världen i onda och goda människor. Vi är de goda och de onda är ute efter oss. Tydligen ska vi vara rädda.

Det är hemskt att se hur alliansen vill sprida rädslan för att få oss att foga oss. Jag tar hellre den högst osannolika (jag vågar sträcka mig till mikroskopiska) risken att bli sprängd i bitar av "islamister" än lever i ett övervakningssamhälle. Min frihet är viktigare än så. Dessutom är chansen betydligt mindre osannolik att jag dör av cancer från tungmetallproppad Östersjösill.

Att rösta på alliansen är en av mitt livs större misstag.

Anonym sa...

Det viktigaste att komma ihåg här är att den regering som nu sitter redan visat att de inte är främmande för att spionera på sina motståndare för att få fördelar.
Denna lag är till för att underlätta det.
Ulf Åman Oskarshamn

Anonym sa...

Du klagar på Expressens initiativ och tycker att alla de som gjort sig omaket att leta upp den sidan och rösta, genom att fylla i uppgifter och trycka på knappen, nog egentligen bör räknas som en enda röst..

Men samtidigt sitter du under partipiskan och trycker på ja-knappen utan att ha mer egen kunskap i ämnet än att "jag litar på lagrådets bedömning".
Hur många röster ska "lagrådets bedömning" räknas som, om nu Expressens bara ska räknas som en enda??

Hur fungerar egentligen logiken i hjärnan hos er som bestämmer om våran och våra barns framtid?

Dessutom blir man ju minst sagt skraj när du säger att du blint litar på lagrådets bedömning.*
Är det verkligen så enkelt att genomföra grundlagsvidriga lagar i Sverige.
1. Få tag i partipiskan (piskorna) i regeringen.
2. Övertala en remissinstans att säga det du vill.
3. Grattis du är nu diktator!! Grundlagen kan du strunta i..

Skrämmande!

* Jag har inte orkat lyssna på dina ljudfiler men jag läste i kommentarerna att du sagt så i nån av dem.

Anonym sa...

Säger inte många ord, och ställer inga frågor, för jag vill inte ha svar, vill bara ha ändring! Men kränkande är allt vad jag känner just nu, och att vårat kära land börjar bli fucked. Tyvärr..

Anonym sa...

Hej!

Märks att du är gammal militär, du för ett pragmagtiskt resonemang. Det är man inte bortskämd med från politiker i dessa dagar. All heder!

De flesta är nog överens om att vi skall bedriva signalspaning, problemet är att man inte tillräckligt skyddar upp den enskilde individen. Låt till exempel staten betala skadestånd på 10 miljoner till varje individ som berörs av eventuella läckor.

Dessutom bör människor i allmänhet fundera på vad man skickar på mail mm. Det är faktiskt fritt för vem som helst på snöret att lyssna på trafiken. Så man bör alltid utgå ifrån att man är avlyssnad.

Anonym sa...

Hej Göran!

Jag kan förstå din irritation över Expressens "tilltag" med massmejling av riksdagsmän, men det hade i alla fall det goda med sig att jag hittade till din blogg. Jag har tidigare förgäves försökt hitta någon som röstat ja och som i alla fall gör en ansträngning att förklara varför. Hedervärt!

Jag har lyssnat till dina podsändningar och kan förstå hur du resonerar, även om jag inte håller med om dina slutsatser. Du värjer dig, med all rätt, för tekniska frågor och hävdar att din roll är att stå för sunt förnuft. Jag håller helt med dig om detta. Riksdagsmän kan omöjligt ha expertkunskaper om allt de beslutar om, utan måste lita till rådgivare. Er uppgift är att stå för kompassriktningen, välja rådgivare och sätta gränser. Jag skulle därför vilja föra ett principiellt resonemang om var dina gränser går.

FRA-lagen tvingar internetleverantörerna att spegla hela sin trafik till FRA, som då får den tekniska möjligheten att avlyssna och spara precis vad som helst. Lagen begränsar dock vad man får leta efter och vi antar här att FRA i alla fall i nuläget följer lagen till punkt och pricka.

1) Antag nu att de experter du lyssnar på skulle be dig införa en lag som tvingar alla telefonoperatörer att spegla sin trafik till FRA. Motiven skulle vara precis de samma som nu och du får trovärdiga försäkringar om att samtal mellan svenska medborgare omedelbart skulle raderas. Finns det några principiella skäl för dig att inte medverka till en sådan lag? I så fall vilka?

2) Om du kan tänka dig införa en sådan lag, kan vi gå vidare; för att kunna utföra sitt uppdrag vill FRA att all post skall skickas via Lovön innan den distribueras till sin adressat. Du får fortfarande trovärdiga försäkringar om att post som inte rör rikets säkerhet kommer att "glömmas". Kan du medverka till en sådan lag? Varför inte?

3) FRA vill avlyssna alla hotellrum i Sverige. Samma motiv, samma försäkringar. OK? Varför inte?

4) FRA vill att alla nybyggda hus skall förses med mikrofoner. Återigen samma motiv, samma försäkringar. OK? Varför inte?

5) FRA vill att alla mobiltelefoner förses med mjukvara som gör att FRA när som helst kan avlyssna vad som sägs kring telefonen. Samma motiv, samma försäkringar. OK? Varför inte?

6) FRA vill ha carte blanche att avlyssna allt de vill i Sverige. Samma motiv, samma försäkringar. OK? Varför inte?

Jag har listat exemplen i, enligt min uppfattning, stigande grad av integritetskränkning. Du får gärna ändra på ordningen, men jag skulle gärna vilja veta var din principiella gräns går och framför allt: Hur motiverar du att gränsen går just där?

Jag hoppas du har den intellektuella hederligheten att inte komma med praktiska invändningar mot exemplen utan håller resonemanget på ett principiellt plan.

Mvh

Uffe sa...

Hej Göran!
Jag vet inte om denna fråga ställts tidigare, men det är antagligen den enklaste av alla frågor...

Många av oss som använder e-post, MSN och andra nya kanaler för kommunikation gör ingen skillnad mellan digital eller "postburen" privat konversation. Därav min fråga;

Om lagen hade tillåtit FRA att placera en apparat på posten som öppnade och scannade igenom alla brevförsändelser, utan att spara ointressant information, hade du då tyckt att det var ok? Om inte, motivera...

Anonym sa...

Det som proteus frågar ovan skulle vara mycket intressant att få svar på.

Det är ju just detta som man vet kommer att hända i små små steg, om vi inte sätter stopp redan här och nu!
Motiveringen kommer hela tiden vara att det inte blir nån jättestor skillnad mot det som redan finns.

Om du inte håller med om detta motivera gärna varför du kan vara så säker på att det inte skulle bli så i just det här fallet när det alltid blivit så tidigare.

Anonym sa...

Hej Göran! Jag får väl i alla fall börja med att tacka för att du tar dig tid att svara. Expressens massutskick tycker jag dock inte förtjänar någon skarp kritik, då jag tycker den tjänar sitt syfte i att visa i vilken volym missnöjet ligger!

Jag har egentligen inte speciellt mycket att tillägga till det många redan har skrivit tidigare. Jag har mer en allmän undrar över vad det är vi behöver vara så extremt rädda för, och som berättigar den här integritetskränkande FRA-lagen? Kommer du med det intetsägande dravlet om massförstörelsevapen, Ryssland och terrorister som man fått höra om i åratal från tvärs över Atlanten, så börjar jag ärligt talat gråta! Sluta vara en marionett för partipiskan och kom med något nytt istället för de plattityder du och ni i Alliansen verkar ha kommit överrens om att ha som ståndpunkt. Jag är inte nära att bli övertygad!

Ska vår integritet säkerställas av lagar? Att lagar inte följs vet vi till hundra procent då vi i så fall skulle bo i ett perfekt samhälle, vilket är en utopi! Redan vid det resonemanget ser man att hela FRA-lagen borde kasserats så fort den kommit upp på agendan!

Kommer en sådan här lag bättra på våra relationer med stater som tros inhysa ”terrorister”? Knappast! Den enda det skapar är motsättningar vilket – med största sannolikhet - leder till ännu fler konflikter och splittringar i världen, vilket är grunden till hela problemet med terrorism. Det här syns redan, då till och med våra grannländer verkar undra vad det är som håller på att hända i det ”fria” Sverige. Om de undrar vad vi håller på med, vad ska då länder i Afrika och Asien tro? Kinas regering lär dreglandes bara sitta och gnugga sina händer i förtjusning över händelseförloppet i det rika landet i norr!

Hela FRA-misstaget är oerhört tragiskt då jag länge, i vissa fall, har tyckt att vi behöver ett mer liberalt Sverige. Men i dagsläget finns det inte en chans att jag någonsin kommer rösta borgerligt i det här landet. Förtroendet är NOLL!

Gör om, gör rätt - och avgå

Anonym sa...

Hej Göran, tack för att du, till motsats till den enda riksdagspolitiker (fp) som jag faktiskt skrev ett personlig e-mail till innan massmailen, tog dig tid att förklara din synpunkt. Jag är, som du säkert förstår, en av de som därför använde sig av Expressens mailformulär för att försöka göra er uppmärksamma på att en del av befolkningen faktiskt bryr sig om integritetsfrågor.

I Sverige, i fredstid, ska det enligt mig inte få existera godtycklig övervakning av medborgarnas kommunikation. Det minsta man kan begära är att det ska finnas en specifik misstanke och att avlyssningen av enskilda personer (obs, enskilda personer) blir rättsligt prövad. Signalspaning som sådan ska ju finnas för att möta militära hot, men det ska ju vara fråga om närmast krigstillstånd (och då menar jag INTE amerikanarnas uppblåsta "krig mot terror") innan man inför en övervakning av allmänhetens kommunikationstrafik tycker jag.
Om man nu hittat skumma typer man vill lyssna av trafiken för, kan man inte då lyssna av trafiken i just deras lina och deras specifika email istället för att
det ska drabba resten av befolkningen?

Sedan om ni nu uppfattat att journalistkåren och medborgare tycker att lagen är mindre genomtänkt så kanske det finns ett vettigt skäl för det? Den kanske de facto ÄR mindre lyckad? All heder således åt Camilla Lindberg (fp) som tänkte själv och stod emot grupptrycket och röstade för vad hon kände var rätt istället för att att lyda partipiskan. Att bara blint lyda order utan att tänka själv har ju haft en dålig lukt ända sen andra världskriget.

De som säger att de enda som protesterar har något att dölja kan ju frivilligt lägga in en webkamera och mikrofon i sitt eget hem samt lägga upp sin mailkorrespondens mm för allmän beskådan och se hur det känns...

Anonym sa...

dax att börja fundera på en ny karriär. Kommer aldrig någonsin rösta in någon som är för FRA.
Aldrig mer moderat.....

Anonym sa...

Din podradio fungerar inte den hackar och sedan får jag lyssna på nåt avsnitt från 2007

Anonym sa...

Det var en sorgens dag, och en sorgens stund när liberaler och moderater röstade i genom den här lagen.
Jag har alltid röstat borgerligt men kan jag inte mer.
Förtroendet är för alltid förbrutet...

Anonym sa...

Vi väntar på svar. Riktiga svar...

Anonym sa...

Hej Göran!

Vill du verkligen att vi svenskar ska känna att vi inte har rätt till ett privat liv??

Jag är tonåring och blir inte tillåten att rösta på några år än men en sak är säker jag tänker ALDRIG rösta på er!!!!!!

Vill ni verkligen att andra länder ska bryta kontakten med Sverige för att de är rädda för att de också ska bli avlyssnade är det verkligen rätt mot svenskarna????

Hur ska vi veta att ni inte bara ska använda denna lagen för att ni ska få lyssna av vem ni vill inte bara brottslingar, jag har inget emot att ni lyssnar av brottslingar för det är okej men genom att lyssna av allmänheten är det som att säga vi litar inte på oss i samhället!!!!

Är det så det ska va???

EN UPPRÖRD SVENSK

Anonym sa...

Hej Göran!

Vill du verkligen att vi svenskar ska känna att vi inte har rätt till ett privat liv??

Jag är tonåring och blir inte tillåten att rösta på några år än men en sak är säker jag tänker ALDRIG rösta på er!!!!!!

Vill ni verkligen att andra länder ska bryta kontakten med Sverige för att de är rädda för att de också ska bli avlyssnade är det verkligen rätt mot svenskarna????

Hur ska vi veta att ni inte bara ska använda denna lagen för att ni ska få lyssna av vem ni vill inte bara brottslingar, jag har inget emot att ni lyssnar av brottslingar för det är okej men genom att lyssna av allmänheten är det som att säga vi litar inte på oss i samhället!!!!

Är det så det ska va???

EN UPPRÖRD SVENSK

Anonym sa...

Hej Göran!

Vill du verkligen att vi svenskar ska känna att vi inte har rätt till ett privat liv??

Jag är tonåring och blir inte tillåten att rösta på några år än men en sak är säker jag tänker ALDRIG rösta på er!!!!!!

Vill ni verkligen att andra länder ska bryta kontakten med Sverige för att de är rädda för att de också ska bli avlyssnade är det verkligen rätt mot svenskarna????

Hur ska vi veta att ni inte bara ska använda denna lagen för att ni ska få lyssna av vem ni vill inte bara brottslingar, jag har inget emot att ni lyssnar av brottslingar för det är okej men genom att lyssna av allmänheten är det som att säga vi litar inte på oss i samhället!!!!

Är det så det ska va???

EN UPPRÖRD SVENSK

Anonym sa...

Förutom integritet och massövervaknings problemen som belysts på ett bra sätt av många kommentarer redan så finns det ekonomiska aspekter på detta.

Sverige kommer mycket sannolikt att förlora sin position som ledande IT-nation.
Det är inte bara våra grannländer som kommer att bojkotta IT-tjänster i och genom Sverige utan internationella investerare kommer att undvika Sverige. Detta för att det finns en osäkerhet om vad FRA ska ha informationen till. Denna osäkerhet räcker för att man ska välja ett annat land att investera i.
Drar man ut konsekvenserna av detta kan det mycket väl leda till att vi kommer att ha svårt att bevara vår välfärd på sikt!

Anonym sa...

Läste en på en blogg som på pricken överstämde med min egen reaktion då jag tittade på EM-fotboll som inleddes med vår stolta nationalsång "du gamla du fria" Usch vad den i dessa dagar klingade falskt. För första gången i mitt liv mådde jag illa av att höra nationalsången och att se vajande blågula flaggor. De som nu viftar med dessa flaggor är nog inte heller nu speciellt stolta över landet blågult, förutom den som intervjuades före matchen. Mådde illa av att se landets och vår egen statsminister med blågul halsduk om halsen som stod där, utomlands och smilade när det här hemma stormar hett om FRA lagens vara eller inte vara. Tack till Lagerbäck och Svenska landslaget att Ni i dessa dagar förlorade så Reinfeldt också fick åka hem utan att smila upp sig för duktiga Svenskar. Fast det gjorde han väl ändå med tanke på FRA lagens tillkomst. Hur det känns för er alla som röstade igenom FRA-lagen kan jag bara sia om. Ert ja till att legalisera spioneri på det egna folket är bedrövligt. Är det roligt för er som röstade ja, att veta att ni valde att förråda alla Ert lands medborgare. Svenska folket har förhoppningsvis nu blivit något mer kloka nu inför valet 2010 som förhoppningsvis blir ert sista år vid makten för evinnerliga tider. Att borgarna lyckades försämra Sverige idigare är inget emot vad ni nu lyckats med. Mådde redan illa när den så kallade alliansen tog form då ni partimässigt måste gå samman för att nå makten över Persson och sossarna. Socialdemokraternas politik är inte helt utan fel och brister men den så kallade alliansen för Sverige slår tyvärr alla rekord. En allians med m+fp+c+kds för Sverige är definitivt inte en allians FÖR Sverige. Det är en allians m+fp+c+kds. Att Ni behövde ingå en allians för att nå Ni erövrade maktens boning tyckte jag redan då var ett skamligt sätt att ta över regeringsmakten på. Partipiskan har nu vinit i samband med FRA. Ni alliansens riksdagsmän har visat det jag fruktade. Ni valda FÅR och kan inte tänka fritt och självständigt. Ni har med mycket få undantag visat att ni är robotar som blint lyder ert parti. Varför har vi riksdagsmän? Dags att införa personval i Sverige så vi slipper stelbent partipolitik? Eller det kanske är dags att göra ett tillägg i grundlagen att politiska partier förbjuds att påverka sina egna riksdagsmäns tankeförmåga och att indoktrinerning är förbjuden? Troligtvis kommer inget av detta att förändras till det bättre med den så kallade alliansen vid makten. Förhoppningsvis vet nu det Svenska folket mycket klart vilka knappar eller papper vi inte skall trycka eller stoppa ner i nästa valurna. Detta oavsett om ni kommer att bli så pressade att Ni måste avskaffa eller omarbeta FRA lagen eller inte. Ni har redan gjort ert val att trotsa den stora opinionen och majoriteten av Sveriges folk med ert ja till FRA lagen. Skämmas borde ni göra. Det gör Ni säkert inte för Ni har makten och makten talar men avstår från att lyssna.

Anonym sa...

Är det inte så att "teknikneutral" också innebär att vanliga brev skulle kunna öpnnas med stöd av denna lag?

Anonym sa...

men för fan, det här handlar inte om att dina kärleksbrev kommer läsas av fra som dem självklart inte kommer, det handlar heller inte om vad dem säger svergies säkerhet, säg när sverige sist varit med om en terroristattack... tänkte väll. Det handlar inte om något annat än att FRA ska behålla sina jobb, sveriges befolkning ska betala skatt för att några idioter ska kunna dumma säg ännu mer och vara ännu värdelösare, och kunna köpa svindyra datororer.

den ända säkerhetsrisken med det här är att någon kan få tag på information från FRA som dem inte borde ha.

Jag är iaf säker på att majoriteten inte vill ha kvar FRA av vilken anledning det än är. Men sverige kanske inte är så demokratiskt som man tror.

Snälla fitthuvuden som sitter i riksdagen, tänk som sverige, tänk inte för sverige utan som svergie.. det är det ni får betalt för. Och om ni tänker tänka för sverige, så gör det och snacka inte skit utnyttja alla situationer till erat eget bästa, vi vill inte bli som USA och då tror jag att jag talar för alla.

riksdagen och fra är båda helt veck, dem borde bokstavligen hängas på sergels torg, vi borde anordna en stor festival som förr i tiden så vi alla kan skratta ut idioterna och kasta frukter på dem och sedan se alla våra drömmar gå i uppfyllelse när dem hänger där och sprattlar som fiskar på land.

jag är så glad att jag kan säga sådant här utan att bli censurerad.
rättigheten till att tala fritt är så schtek

jgauffin sa...

Göran, du skrev att du skulle svara på inläggen här, men jag ser inga svar?

Göran Pettersson sa...

Till Jonas:
Jag har svarat på frågorna i två blogginlägg Frågor&Svar 1 och 2 samt i två podradioprogram. Därutöver finns en inspelning från seminariet i Almedalen. Vilken fråga tycker du att jag inte har berört?