fredag 18 juli 2008

FRA igen

Motståndarna till lagen har anfört att den maskinella skanningen av trafiken på jakt efter vissa sökord är att jämställa med en massavlyssning av all telefon- och eposttrafik. Vidare anser man att denna skanning endast ska få genomföras mot brottsmisstänkta. Underrättelsetjänst handlar dock inte om att utreda brott utan om att inhämta underrättelser. Men låt mig ge ett par exempel. Om en knarkhund tillåts sniffa på alla försändelser som kommer in i landet är det givetvis en kränkning av alla oss som inte ägnar oss åt narkotikasmuggling, men jag tycker att det är en bra balans. Om ett analysinstrument används för att undersöka all post för att se att det inte sker spridning av biologiska stridsmedel t.ex. mjältbrandsbakterier så är det givetvis en kränkning av oss alla, men jag tycker att det är bra. Varför är det då orimligt att FRA skannar trafiken på jakt efter spridning av massförstörelsevapen?

35 kommentarer:

Nätverket Valbarhet 2010 sa...

Göran, jag respekterar din öppenhet och vilja till dialog, men du har tydligen inte förstått ett dyft av kritiken, försök och lyssna lite.
För att relatera till ditt inledande; Polisen har en öppenhet FRA saknar, som är en hemlig organisation utan vettig extern kontroll, det ligger också en stor skillnad i att 'lukta' på ett paket, och att analysera elektronisk trafik som innebär att i stort sätt att hela privata rörelse mönster, beteenden och kommunikation kan detaljföljas. Din kommentar är ett hån emot oss som kränks av den här lagen och anledningen till att folk är så förbannade. I övrigt vet jag inte om du har förstått förutsättningar för internet och email, i stort sett all intern trafik studsar över landsgränser, läs en bok på temat, det kanske hjälper.

Göran Pettersson sa...

Signalspaningslagen med sina kompletteringar innehåller ett antal mekanismer för att skydda integriteten. Bland annat kommer de sökbegrepp som används att behöva godkännas av en extern myndighet. Internet innebär i sig stora risker för den personliga integriteten. Våra beteenden lagras av olika aktörer på nätet. Trafiken löper igenom ett antal olika servrar där tillbörlig eller otillbörlig avtappning kan ske. Av debatten får man nu lätt intrycket att FRA:s skanning av trafiken är det som gör att Internet går från att vara en skyddad värld till att bli en avlyssnad.
Tack för kunskapstipsen! Jag är dock fullt medveten om att internettrafiken är internationellt sammanlänkad där meddelande frekvent passerar nationsgränser.

Unknown sa...

” Om en knarkhund tillåts sniffa på alla försändelser som kommer in i landet är det givetvis en kränkning av alla oss som inte ägnar oss åt narkotikasmuggling, men jag tycker att det är en bra balans.”

-Hm, kan du garantera att FRA inte kommer missbrukas? Är du helt säker på att tex nästa röda regering (eller den om 15 år) inte har grupperingar som använder FRA för att övervaka ”samhällsfarliga personer” (tex kapitalister som kanske överväger att flytta produktion ur landet, Moderater som demokratiskt vill engagera folk mot regeringen)?

OCH, hur tror du att nästa IB affär ska kunna avslöjas när de som styr sitter med ”one ring to rule them all” på fingret…?

TROR du att alla politiker, poliser och militärer är ”goda” människor?

/OC

Anonym sa...

Jakten på massförstörelsevapen måste prioriteras till varje pris!!!
Så här kan det gå till:
nuke-Svensson mejlar nuke-Persson; Hej Svempa hur går det med dina kärnvapen? Har du lyckats sprida och detonera några massförstörellsevaper än?....
Som tur är så finns FRA som omedelbart kan snappa upp denna lilla diskreta konversation och gripa de otäcka spridarna av massförstörelsevapen.

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Tror du verkligen att FRA:s analytiker är obegåvade? Är det med den åsikten som ingångsvärde du har bildat dig din uppfattning om "FRA-lagen"?

cnab sa...

Du verkar vara totalt oemottaglig för argument i FRA-frågan, Göran Pettersson, men jag gör ett försök igen:

- Det är omöjligt att värna en demokrati genom att inskränka dess i grundlag och internationella konventioner givna fri- och rättigheter.

Jag inser detta. Och ett mycket stort antal andra människor som också i grunden förstår vad ett demokratiskt statsskick innebär. Att du inte förstår detta, innebär det att du förespråkar ett annat statsskick än demokrati?

Om så vore, så skulle jag slåss med mitt liv som insats för din rätt att framföra din åsikt. Frågan är om du skulle göra det samma för mig?

Göran Pettersson sa...

Till cnab:
Javisst! Jag har ägnat 27 år av mitt yrkeverksamma liv till att just slåss för att du ska få framföra din åsikt. Det är för att vi ska kunna fortsätta att skydda den rätten som jag är för att vi har en funktionell försvarsunderrättelsetjänst. Givetvis finns det en målkonflikt i frågan. Men jag är av samma uppfattning som lagrådet det vill säga att lagen innebär en rimlig balans mellan behoven för rikets säkerhet och skyddet av den personliga integriteten.

Anonym sa...

Vilken begåvning FRAs analytiker har vet ingen av oss om. Åkesson har en del obegåvade uttalande. Göran Pettersson har en del begåvade uttalanden (har jag hört). Problemet är att FRA-lagen är en väldigt begåvad lag om man planerar en smygande statskupp. Om man vill jaga tag på alla dom där dumma massförstörarna vi har i våra svenska stugor så tror jag att du är begåvad i att övertyga dig själv att dumma dumma busar kan tas bort bort bort om bara vi kan få kontroll kontroll kontroll.

cnab sa...

Tack för snabb reaktion på mitt inlägg. Nog förligger det en "målkonfilkt" alltid. Du kommenterar inte ens vad jag skrev: att det ALDRIG går att försvara demokratin med odemokratiska medel. Om du frågar dina militära USA-kollegor så tror jag de också är lika övertygade om att de försvarar demokratin på Guantanamobasen. Du använder lagrådet som juridisk auktoritet och hänvisar till att (OBS! Ett oenigt lagråd) sagt att FRA-lagen inte strider mot grundlagen. Juristerna i lagrådet är politiskt tillsatta och alltså ingen domstol. Och de biter knappast den hand som föder dem. Sverige måste därför äntligen få en från den politiska sfären fristående Konstitutionsdomstol där riksdagens lagförslag granskades i skenet av både grundlag och t.ex. FN's och Europarådets konventioner om mänskliga fri- och rättigheter. Då hade du aldrig sett ens skuggan av en FRA-lag, bäste Göran.

Göran Pettersson sa...

Till cnab:
Jag delar din uppfattning om att Sverige borde ha en författningsdomstol. Huruvida dess utslag skulle blivit annorlunda betvivlar jag men givetvis kunde det blivit så. Efter lagrådets granskning har ytterligare åtgärder vidtagits för att stärka skyddet av den personliga integriteten. Om jag tyckte att FRA-lagen var odemokratisk så skulle jag inte röstat för den, därigenom har jag svårt att besvara din fråga då den tycks bygga på att lagen är odemokratisk.

Anonym sa...

Hej igen Göran från den som du ansåg vara en sematisk debattör. Läser din blogg fortfarande. En eloge till dig att du försöker försvara det du "tror" på. Men jag ser med förvåning hur du tappert fortsätter att simma motstöms och försvara denna erbarmligt dåligt underbyggda lag. Att du bara orkar. Jag ställde 4 frågor till dig tidigare, vilken en var om du ansåg att fralagen var förenlig med grundlagen. Jag fick ditt svar. "Jag har ingen annan uppfattning än lagrådet" Gomorron yxskaft! En riksdagsman skyldighet är väl att ha en egen uppfattning? Håller helt med signaturen CNAB och många övriga som skriver här i din blogg. Tyvärr så misstror jag dig Göran. Om FRA lagen inte rivs upp så kan vi bara hoppas på att sign anonyms ev framtidsscenario är helt fel och att din tro att FRAs analytiker inte är obegåvade är mer rätt. Göran, jag är dock betydligt mer misstänksam mot din mänskliga övertro. Signalspaning av vår omgivnings intressen av Sverige för landets säkerhet är bra, men att ge FRA tillåtelse att spana på egna medborgare är av ondo. Tack vare dig och dina alliansvänner samt lagrådet har grundlagen nu fått mig att misstro den. Den är tydligen inte så glasklart skriven så att en obegåvad som jag kan läsa och förstå den. Jag ville inte tro, jag ville veta. Tyvärr så vet jag vad alliansen åstadkommit.
Hälsningar från den obegåvde, läskunnige semantiske debattören som ville veta och slippa tro. Jag vet nu vad ni moderater och alliansen står för.

Mary X Jensen sa...

Skillnaden mellan att lukta på kuvertet och att öppna det är mycket stor, eller hur?

Öppna kuvertet, ta en fotostatkopia och behålla innehållet innan det skickas vidare är ett bra mycket större ingrepp än att bara snusa runt lite.

Det är just det där öppnandet av kuvertet som är det ruggiga, men det måste göras för att man överhuvudtaget ska kunna avgöra innehållet. Det är obehagligt.

Anonym sa...

Vad är demokrati Göran? En röst under partipiskan? Jag kallar det röstningsförfarandet som diktat när folk inte vågar rösta efter sin egen övertygelse.

Göran Pettersson sa...

Till Lennart:
När det gäller grundlagsfrågan. Jag anser att lagen är förenlig med grundlagen. Jag är dock så pass ödmjuk att jag med respekt lyssnar på regerings- och justitieråden i lagrådet som är mer lagkunniga än vad jag är. De är också av uppfattningen att lagen är förenlig med grundlagen.

Göran Pettersson sa...

Till Lennart:
Angående demokrati. Jag har röstat efter min egen övertygelse. Dessutom har jag under de senaste två månaderna utsatts för ett antal påtryckningar från uttalade nejanhängare. Dessa har tagit sig uttryck som troligen skulle kunna klassificeras som hot. En riksdagsledamot som röstade ja har bedömts behöva personskydd.

Anonym sa...

Men jisses... Tack för svaret.. Det stärkte mitt vetande.

Läs här och tänk långsiktigt.

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1527.aspx

Redan efter läckan på FRA så anser jag att lagen kom i konflikt med grundlagen.

Jag delar Sign CNAB.s åsikt i sitt inlägg "tack för snabb reaktion" så jag själv slipper skriva detta

Göran Pettersson sa...

Till Lennart:
Jag glömde visst att kommentera simmandet motströms. Du vet väl att det bara är döda fiskar som flyter medströms :-)

Anonym sa...

Det hedrar dig att du har en egen åsikt. Tyvärr svarade du inte så sist. Då hade du ingen egen uppfattning än lagrådets uppfattning. Jag är Nej anhängare till FRA. De påtryckningar jag velat göra på dig är att du själv borde granska om lagrådet kan ha fel. Det är min rätt som medborgare att framföra min åsikt till dig. Kan jag ha rätt eller fel är upp till dig att avgöra. Jag har inte läst någonstans i din blogg att någon hotat dig på annat än att de är förargade på de svar du givit. Jag själv "tror" att de flesta tycker som jag att du är en av få som är rakryggad och som i alla fall försöker att svara så gott du kan. Flodvågsfrågorna duggar tätt och svaren förargar många men nåt hot mot din säkerhet tror jag inte existerar. Har jag rätt i mitt antagande och troende?


PS/ Ja, att döda fiskar flyter medströms vet jag. De gör det av olika orsaker. En del kanske var för okloka och kämpade med sinade krafer mot en alltför kraftig motström.

Leif Ekstedt sa...

Nu avvaktar jag Din förklaring till varför FRA-lagen ändrades igen hösten 2008. För det gör den.
Nya argument? Men det är lika bra jag skriver nu så att jag inte behöver säga vad var det jag sa.
För nu är det sagt.

Anonym sa...

"Motståndarna till lagen har anfört att den maskinella skanningen av trafiken på jakt efter vissa sökord är att jämställa med en massavlyssning av all telefon- och eposttrafik."

Den frågan är redan avgjord av Lagrådet. Påståendet är korrekt om man stryker "att jämnställa med", för det ÄR massavlyssning. (Men egentligen spelar semantiken mindre roll, folk är emot själva avlyssningen.)

Jag tror att du utgår från en felaktig modell på hur Internet fungerar. Email överförs inte som några snygga paket på nätet, utan överförs ungefär som om någon sekreterare ringer mottagaren (eller snarare någon som är närmare mottagaren som i sin tur ringer upp nästa)(=sätter upp en SMTP-session), frågar om denne vill ha ett brev och läsar vid jakande svar upp brevet (=fråga först vid HEAD, adresser och rubriker, och sedan vid BODY, brödtexten). För att kunna återskapa något brevet måste man alltså hålla rätt på ALLA sessioner och lyssna på HEAD innan man ens kan avgöra sändare och mottagare. I praktiken måste du även fånga BODY innan du hinner avgöra om emailet är intressant. Resultatet är att om FRA ska fånga alla intressanta brev (vilket man troligen inte orkar göra initialt, man kommer nog att koncentrera sig på vissa kabelsträckningar) måste de återskapa alla brev först i sin egen utrustning innan man kan applicera filter, för de existerar inte som sammanhållna brev hos operatörerna. FRA måste alltså bygga en databas över alla brev som passerar, det är en (om än stor) gradskillnad om breven existerar 1 sekund eller 1 år.

Detta kan vara basen för Birgitta Ohlssons uttalanden. Det ska inte bli tillåtet för FRA att bygga denna databas om man inte kan bygga den rättsäkert (och jag har svårt att se hur det skulle kunna ske). Om det gör att man inte kan bedriva signalspaning i kabel så blir det konsekvensen. Det är därför det blivit rättsprocesser både av den amerikanska och engelska signalspaningen/massavlyssningen i kabel. Det är faktiskt inte så att militär spaning har någon automatisk företrädesrätt över medborgerliga rättigheter i fredstid, så medborgarna har ingen skyldighet att ge upp rättigheter bara för att ny teknik förändrar spaningsläget för militären. I den mån nu spaningen som görs av FRA är att klassificera som militär, för det finns delar som inte ens med den bästa viljan i världen kan betecknas som militär.

Leif Nixon sa...

Göran, nu tror jag nästan att du läst min blogg, för jag skrev om just exakt det här i måndags ett inlägg betitlat Bittar luktar inte.

Du är naturligtvis välkommen att läsa hela inlägget (det är inte så långt), men låt mig citera mig själv:

Jag vet inte riktigt vilken mental bild Tiefensee och Tolgfors har av hur elektronisk informationssökning går till. Kanske tänker de på hur tullen ibland använder hundar för att leta efter narkotika i postpaket från utlandet - man låter hunden sniffa genom ett stort berg av paket och den indikerar exakt vilket paket som innehåller knark.

Jag har en upplysning till Tiefensee och Tolgfors: Bittar luktar inte.

Enda sättet att avgöra om ett mail innehåller misstänkt information är att låta en dator eller en människa läsa och analysera innehållet.


Att genomsöka svenska folkets utrikes kommunikation efter misstänkt innehåll är naturligtvis massavlyssning. Hur skulle det kunna vara nånting annat?

Göran Pettersson sa...

Lennart:
Jag har precis samma åsikt som förra gången. Då sa jag att jag inte hade någon annan uppfattning än lagrådet som då hade sagt att lagen var förenlig med grundlagen. Lagrådet hade alltså redan uttalat sig och jag hade samma uppfattning.

Jag uppfattar inte att de inlägg som gjorts på bloggen är hotfulla även om flera av dem är rätt oförskämda. Däremot har jag fått epostmeddelanden som antagligen kan klassificeras som hot. Jag gör samma bedömning som du att det inte finns något hot mot min person men det felet har ju många andra gjort tidigare.
Jag uppskattar din kommentar om att jag skulle vara rakryggad. Jag har nog fått runt 50 mejl som anklagar mig för att vara en ynkrygg som röstar mot min egen övertygelse. En brevskrivare kallade mig dessutom "Ditt fega kräk" ett uttryck han dock tog tillbaka då jag föreslog ett personligt sammanträffande.

Göran Pettersson sa...

Till vänstersympatisör...:
FRA är en civil myndighet som lyder under Försvarsdepartementet precis som Räddningsverket m.fl.

Göran Pettersson sa...

Till Leif Nixon:
Jag hade inte läst ditt inlägg men jag har gjort det nu. Vi har använt samma metafor dock drar vi olika slutsatser om graden av kränkning. Det är just detta som är kärnfrågan. Huvuddelen av motståndarna till lagen (förutom de som överhuvudtaget inte tycker att vi ska ha en stat och lagstiftning etc) anser att den maskinella filtreringen är en för stor kränkning. Anhängarna av lagen anser att det är en rimlig åtgärd beaktande rikets säkerhet.

Leif Nixon sa...

Göran, tack för ditt svar och tack för att du tog dig tid att läsa min text.

Jag tror du förstår min poäng; att det är helt omöjligt för FRA att hitta de intressanta meddelandena utan att analysera hela trafikströmmen. Det finns inget magiskt sätt att plocka ut de intressanta meddelandena utan att titta på resten.

Det finns en viktig punkt till: det är helt omöjligt för FRA att till någon relevant grad skilja ut inrikes trafik, utan den kommer också att genomgå samma analys.

Om man inte förstår dessa båda punkter kan man inte göra en korrekt bedömning av hur stor integritetskränkning avlyssningen innebär.

Om du har ytterligare ett par minuter över får du hemskt gärna läsa en annan text jag skrivit: Syfte och konsekvenser.

Mary X Jensen sa...

Även på min blogg finns det faktiskt en post som heter Syfte och konsekvenser Nixon, lustigt va?

Jag tycker också att vi från den mer teknikintensiva sidan gång på gång har försökt förklara hur internet fungerar och att det därför inte är förenligt med det som sägs om att inhemsk trafik INTE ska avlyssnas till exempel. Man måste helt enkelt öppna och kolla innehållet i ett meddelande innan man vet var det kommer ifrån och till vem det ska. Där har du intrånget i integriteten.

Jag börjar tro att många av er som röstat för lagen helt enkelt gjort det utifrån fel premisser. Det är ganska upprörande i sig. Men kanske också en förklaring till varför debatten går i stå.

Jag har hört en annan moderat riksdagsman säga att han fått garantier för att inhemsk trafik inte ska avlyssnas och att han faktiskt inte kände till att det inte går rent tekniskt att särskilja den från annan. Att den kunskapen gjorde honom tveksam till att han röstat ja till lagen. Det finns sannerligen en del kunskapsluckor att fylla i - från båda håll antagligen. Men just nu är det bara svart/vitt allting i diskussionen och jag tycker att det är synnerligen bekymmersamt att försvarsministern uttalar sig ungefär "som att de inte kommer att lyckas" om fp-kvinnornas motstånd. Det tyder dessvärre på att det verkar viktigare att få igenom lagen än vad den innehåller.

Jag hoppas att det finns någon som har förmåga att agera katalysator i den låsning som nu uppstått. Statsministern hoppas jag på, han brukar vara en klok karl.

En lag som måste ha 30 extra plåster snabbt hopkomna på en eftermiddag är inte en bra lag. Det måste man väl ändå vara överens om.

Att kalla personer det ena och det andra står jag dock över och tar avstån ifrån. Alla jobbar utifrån sin övertygelse och kunskap, det handlar snarare om att vidga vyerna från alla hål och komma bort från låsningarna.

Tycker jag alltså

- jag är emot FRA-lagen eftersom den griper in i människors liv på det sätt den gör. Men är inte inte alls emot underrättelsetjänst osv...

Anonym sa...

Göran!

"Varför är det då orimligt att FRA skannar trafiken på jakt efter spridning av massförstörelsevapen?"

Varför är det orimligt att de personer som vill sprida massförstörelsevapen antingen a) krypterar sin kommunikation b) Använder sedvanligt postväsen eller c) använder sedvanlig telekommunikation inom Sveriges gränser (som inte _får_, men kan, avlyssnas av FRA)?

Varför, som jag tidigare påpekade, öppnar vi inte varje brev och jämför dom också med våra "sökord"?

Anonym sa...

"Till vänstersympatisör...:"

Det är Tolgfors som betraktar mig som vänstersympatisör, röstade alltid på (m) innan Reinfeldt blev partiledare. Känns som att det inte finns plats för både mig och Tolgfors i partiet...

"FRA är en civil myndighet ..."

Vet det, men som jag ser det är bara signalspaning Ok för militärt bruk. Som det är nu sitter FRA på två stolar, den ena är Ok (militärt/mellanstatligt syfte), den andra inte Ok (brottsbekämpning). Saker som har med brottsbekämpning att göra hör hemma i rättsystemet, ingen annanstans. De s.k. terroristlistor som cirkulerar är inte Ok, antingen bekämpar man organisationen och gör samröre med den olaglig (samröret utreds av polisen) eller så är lagför man handlingarna (som i så fall utreds polisiärt). Jag måste säga att dagens politiker verkar ha drabbats av någon kollektiv minnesförlust som gör att de inte kan se parallellerna mellan dagen terrorlistor och 50-talets McCarthy-listor, se häxjakt.

Jörgen L sa...

Följande är odiskutabla fakta:

1. Så som internet fungerar så måste man samla in och scanna igenom alla meddelanden för att kunna göra den typen av sökningar lagen talar om. Det innebär att meddelandena måste lagras, åtminstone i väntan på att bli kompletta så att de kan scannas.

2. Det går inte att skilja på inrikes och utrikes trafik.

3. I och med att FRA får tillgång till all trafik så kan de tekniskt sett lyssna på allting. Vi medborgare kan inte vara säkra på vad filterprogrammen FAKTISKT söker efter, därför måste vi räkna med att varje meddelande vi sänder kan filtreras ut och faktiskt bli läst av en människa.

4. I och med att all trafik passerar FRA så kan de bygga upp en databas över vem som kommunicerar med vem och när. Denna trafikdata regleras ej av lagen, så vi måste utgå från att den sparas.

5. Revisionen av FRA bygger på vad FRA rapporterar. Det förutsätter: a) Att FRA är fullständigt öppen gentemot den reviderande myndigheten, b) Att den den reviderande myndigheten talar med på FRA vet om allt som försiggår.
Revision och kontroll kan inte rimligtvis utgå från att den som kontrolleras talar sanning! Då hade polisens utredningsarbete varit mycket lätt, det är bara att fråga den misstänkte...

Är det något i den här uppräkningen du vill bestrida så kan jag förklara varför de är obestridliga i detalj.

Utöver dessa fakta: Vad blir effekten för ett samhälle när dess medborgare vet att allt de gör kan hamna i statens databas och sammanställas någon gång i framtiden?

Självklart självcensur:

Om jag vet att någon kan komma att läsa mina mail (eller telefonsamtal) så kommer det att påverka mitt beteende. Jag kanske inte skickar det där mailet till min advokat, läkare, journalist, familjerådgivare eller vad det nu kan vara, eftersom jag absolut inte vill att nån annan ska lyssna/läsa.

Jag kanske börjar känna att jag ska formulera mina mail så att de inte ska missuppfattas av en utomstående läsare.

Jag kanske drar mig för att söka information på nätet för att jag undrar hur det kan missuppfattas av en utomstående iakttagare.

Att man ska vara tvungen att tänka så är en OERHÖRD inskränkning i den individuella friheten!


Problemet med lagen är att den skapar en teknisk infrastruktur där allt det där är möjligt och det finns inga möjligheter för oss att veta vad som FAKTISKT händer med all den information om oss som vi vet man kan utläsa genom att totalavlyssna nätet.

Om ni inte kan ta den oron på allvar så vet jag inte vad det beror på.

Begriper ni inte tekniken tillräckligt för att inse hur mycket känslig information man kan utläsa om en människa på det sättet?

Begriper ni inte psykologin tillräckligt för att inse vilket obehag det ger att veta att all den informationen kan finnas sammanställd i en databas?

Eller är ni bara naiva och tror så gott om människorna som arbetar på statliga myndigheter så att ni tror att missbruk av tekniska möjligheter inte kan förekomma?


Bara ett konkret exempel på hur självcensuren kan yttra sig: Eftersom jag har små barn, och ibland har känt oro för pedofiler, så gick jag in på sajten "pedofil.se" där såna med den störningen skriver. Det var nyttigt, nu vet jag lite mer om hur såna tänker, och det ger mig en ökad möjlighet att skydda mina barn. Om FRA-lagen varit i drift vid det tillfället är det tveksamt om jag hade gjort det, eftersom jag då hade funderat på om jag nån gång i framtiden skulle bli tvungen att förklara varför jag hade varit inne där...

Anonym sa...

Göran

En sak hedrar dig och det är ditt mycket konsekventa försvar av lagen men du ger mig intryck av att vara din minister lojal in i döden. Vilket pris är värt det?

Frihetsfronten har lagt ut en lista på nätet av avlyssnade svenskar där FRA uppenbarligen loggat och dokumenterat dessa. Länken ser du här:

http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/07/fra-103-avlyssnade-svenskar.html

Bland dom avlyssnade finns en grundare till en stor advokatbyrå.

Inte ens polisen får hur som helst avlyssna advokater eller präster.

Du säger att FRA är begåvade och att lagstiftningen innehåller en balans enligt lagrådet.

Nu är det så att lagrådet endast var en instans av c.a 20 . Resten, BLAND ANNAT Advokatsamfundet och Säpo sa blankt NEJ. Skälet, eller rädslan dom angav ser vi i vad FRA nu avslöjats med.

Göran: Du utesluter fakta i din argumentation. Du respekterar inte folks oro. Du förstår inte varför väljarna blir förbannade när dina kollegor uppvisar en enorm inkompetens. Inte ens din allianskollega i försvarsutskottet (Widman) har koll på vad FRA gör.

Det gör mig bekymrad.

JAg ser gärna att du kommenterar Frihetsfrontens lista i relation till den nya lagstiftningen OCH vad ALLA NI I RIKSDAGEN ska göra för att åtminstone fatta vad ni beslutar om.

Jag förstår att vi behöver en insamlingslag som regelerar FRA verksamhet

Göran Pettersson sa...

Till hmmmm...:
Jag tycker att FRA:s GD Ingvar Åkesson besvarar frågan om anmälan till Datainspektionen rätt bra på dagens Brännpunkt http://dinledamot.blogspot.com/2008/07/vem-lmnar-rd-till-mona-sahlin.html

I övrigt tycker jag att det är rätt konstigt att Frihetsfronten i sin kamp för den personliga integriteten väljer att publicera en namnlista på Internet.

På vilket sätt respekterar jag inte folks oro? Jag har nästan helt fokuserat på denna fråga under de senaste fem-sex veckorna. Är det ända sätt man kan respektera oro att falla för den?

När det gäller remissyttrandena du hänvisar till så gjordes de i ett tidigare skede av processen och många av synpunkterna har därefter beaktats.

Anonym sa...

Göran,

"På vilket sätt respekterar jag inte folks oro? Jag har nästan helt fokuserat på denna fråga under de senaste fem-sex veckorna. Är det ända sätt man kan respektera oro att falla för den?
"

Visst har du fokuserat på folks oro. Du har försökt att förstärka din egen oro den genom att dra paralleler med Sveriges fortfarande diffusa yttre hot. Du har försökt att skapa oro för anthrax, massförstörelsevapen och andra terroristdåd. Du verkar redan ha fallit för den oron, därför tryckte du på ja-knappen när ni röstade. Eller så är det en annan agenda som ligger bakom.

Å andra sidan skrotar man en stor del av värnplikten och militären för att "det yttre hotet" har blivit betydligt mindre. Nordic Battlegroups utfall verkar ha varit allt mer än optimalt. Nu verkar det som om man skulle säga nej till FRA-lagen bli nådastöten för Sveriges utrikespolitik. Hur ska ni ha det?

Unknown sa...

Ditt exempel med knarkhunden är verkligen jättedåligt. Dels för att alla resenärers väskor sniffas inte med knarkhundar, dels för att det handlar enbart om de som reser in i landet.

En mer riktig metafor är om vi skulle låta FRA få "spana" på brev som går via posten på samma sätt som de nu får för all kommunikation genom kabel. Tänk dig ett lagförslag som skulle innebära att posten och alla konkurrerande post- eller budfirmor skulle bli tvungna att låta ALL post öppnas, granskas och sorteras av FRA. Jag säger ALL post därför att någon teknik för att se vilken e-post eller annan datakommunikation som kommer ifrån eller ska skickas till utlandet utan att läsa innehållet inte finns. Det är, som så många gånger försökts förklarats för dig utan att du lyssnat, en gallring som måste göras i efterhand, EFTER att man öppnat och granskat informationen i fråga.

Så vad säger du, ska Posten och deras konkurrenter bygga en postcentral åt FRA och låta all post öppnas och sorteras av dem innan det får gå vidare? Tycker du inte det är OK så tycker du inte FRA är OK. Så enkelt är det. Tror du något annat innebär det antingen att du inte förstått hur tekniken funkar eller vad FRA förslaget innebär i praktiken.

B! sa...

Vill minnas att jag bland annat skrev "ditt fega kräk" i ett av mina email till dig. Jag kan även passa på och nämna att jag är boende i Helsingborg, men befinner mig i Göteborg med start från nästa helg och en knapp vecka framåt. Vill du sammanträffa för att diskutera vad jag anser är fel med din syn på FRA lagen är du välkommen att bestämma tid. Då ekonomin är något begränsad skulle jag rekomendera att du reser till en plats för ett sammanträffande i min omedelbara närhet, men kan du snitsa till det med ekonomiskt stöd och kalla det "vidareutbildning" kan jag mycket väll tänka mig att åka tåg, bil buss, flyg eller vad annat du nu kan anse är ett rimligt transportmedel. Leta efter min signatur i din email, så hittar du en svarsadress.

Din åsikt att det här är en "ok" teknik, baseras helt uppenbart på bristande teknisk kompetens. Något som är förbannat märkligt, då ni har haft ett flertal talare vars uppgift varit bland annat att upplysa om detta. Jag har full förståelse för att du inte har det egna intresset för att sätta dig in i all modern teknik, men det kan inte vara så in i helvete svårt att förstå när jämförelsen görs med upp sprättade brev. Den här lagen, innebär i ett sammanhang du förstår, att man tar ett kuvert, sprättar upp det, scannar innehållet, och kör det igenom ett otal filter för att kontrollera avsändare, mottagare, och transportväg. När man gjort detta, och först därefter, kan man avgöra om man faktiskt fick lov att filtrera brevet. Med andra ord för att bekräfta att man fick scanna det, har man redan brutit mot lagen om meddelar-skydd, och skyddet av privata kommunikationer. Exakt ett sådant brott som kräver domstolsutslag för avlyssning för att vara tillåtet.

B! sa...

Om jag kom ihåg Signaturen blir det kanske lättare....
B!