torsdag 21 augusti 2008

Avsaknad av erfarenhet är inte alltid en fördel

Att vara ung och idealist har många fördelar. Man tyngs inte ned av erfarenheter om att stater och politiska rörelser inte alltid styrs av höga humanistiska ideal utan av realpolitiska överväganden. Denna avsaknad av erfarenhet eller möjligen viljan att låta sig påverkas av den kan dock leda till att man gör ställningstaganden som långsiktigt motverkar det man vill uppnå. Jag tycker att MUF:s ledning begått just detta misstag när man utgående från mikroperspektivet bidrar till att rättfärdiga Rysslands agerande i Georgien. Vad västvärldens demokratier behöver minst av allt är en undfallande politik gentemot ett alltmer totalitärt Ryssland. Ett starkt och tydligt agerande tidigt kan förhindra att man hamnar i samma stegvisa eftergiftspolitik som resulterade i andra världskriget.
Den som studerat denna blogg tidigare är troligen väl medveten om att jag anser att MUF hamnat fel även i en annan fråga som berör det långsiktiga skyddet mot yttre hot.

I veckans avsnitt av den politiska talradion samtalar vi med riksdagsledamoten Gustav Blix om konflikten i Georgien.Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.
_________________________________________

Andra bloggar om:

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vad Sveriges allians behöver minst av allt är en undfallande politik gentemot ett alltmer totalitärt moderatparti. Ett starkt och tydligt agerande tidigt kan förhindra att man hamnar i samma stegvisa eftergiftspolitik som resulterade i FRA-lagen.

Bengt Svensson

ProfessorPelotard sa...

Men, men...hur kan Du dra jämförelser med upprinnelsen till andra världskriget?

Vi lever ju i den fredligaste av alla världar där vi helt tryggt kan lägga ner hela vårt försvar - naturligtvis med undantag av de tappra styrkor som undervisar Georgiens armé i miljöhänsyn. (Där fick ryssen något att bita i.)

Sankta simplicitas!

Anonym sa...

Väntar på svar på denna fråga:
"Vilka misstag var det som kostade Danmark och Norge deras frihet under andra världskriget? Kan du utveckla det?"

Anonym sa...

Händelserna understryker behovet av ett starkt försvar. Det är därför tråkigt att regeringen valt motsatt kurs där försvaret rustas ned och resurser istället läggs på uppbyggnaden av en statlig spioncentral.

Lägg ned spioncentralen och satsa på ett starkt försvar med riktig signalspaning istället. Satelliter som kan följa truppförflyttelser genom molntäcken ökar Sveriges nationella säkerhet mer än ett bergrum fyllt med spioner som avlyssnar privata samtal och läser förtroliga brev.