fredag 22 augusti 2008

Om Georgien i Norrtelje Tidning

Idag publicerade Norrtelje Tidning en artikel som jag skrev för ett par dagar sedan. Artikeln finns inte tillgänglig på nätet så jag publicerar det här på bloggen.
____________________

Rysslands agerande i den självständiga staten Georgien visar nu tydligt att utvecklingen hos vår stora granne slagit in på fel väg. Rysslands användande av militära maktmedel i Georgien leder dock förhoppningsvis till att västvärldens demokratiska stater förs närmare varandra. De argument som Ryssland använder för att rättfärdiga sitt angrepp, skydd av ryssar, på Georgien kan även komma att användas mot Estland, Lettland och Litauen och i sin förlängning även mot Finland. Det är viktigt att västvärldens demokratier nu inte gör samma misstag som under tiden mellan första och andra världskriget då det alltmer totalitära Tyskland tilläts att steg för steg lägga under sig självständiga staters territorium. Argumenten för anslutningen av Österrike och delar av Tjeckoslovakien var slående lika de som nu används av Ryssland. Genom undfallenheten mot Tysklands maktambitioner såddes de frön som senare skulle skördas i form av ett förödande världskrig innehållande både massförstörelse och folkmord. Det krävs nu Europeiska krafttag för att förhindra en utveckling som riskerar att leda in oss på samma väg som under mellankrigstiden. EU borde se över sin energipolitik och verka för att medlemsstaterna inte blir beroende av energileveranser från Ryssland. Det vore en säkerhetspolitisk mardröm om Tyskland på grund av beroendet av ryska energileveranser blev blev undfallande mot ett totalitärt Ryssland. Vidare bör Nato genom sitt agerande skicka en tydlig signal till Ryssland om att inga angrepp på alliansens medlemsstater kommer att tolereras.

För Sverige och Finland ger Rysslands agerande mot Georgien ett tydligt exempel på konsekvenserna av att ha en totalitär stormakt med expansionsambitioner som granne. Må vi inte begå samma misstag som Danmark och Norge gjorde inför andra världskriget. Sverige och Finland borde därför redan nu, när läget trots allt är relativt avspänt i vårt närområde, vidta åtgärder för att avskräcka Ryssland från expansionsplaner i vårt område. Det naturliga vore att vi likt den överväldigande majoriteten av Europas demokratier ansluta oss till Nato. Genom ett medlemskap i Nato stärker Sverige och Finland inte bara vår egen säkerhet utan vi stärker dessutom Nato och därigenom skyddet av våra grannländer Estland, Lettland, Litauen och Polen.
Men som jag sagt många gånger tidigare så bör ett svenskt medlemskap i Nato beslutas med ett brett parlamentariskt och folkligt stöd. Det är därför hög tid att socialdemokraterna internt tar tag i frågan och påbörjar samma omorientering som man gjorde i EG/EU-frågan i början av 90-talet. För Sveriges och Europas säkerhet borde Mona Sahlin lägga partitaktiken åt sidan. Jag behöver väl knappast säga att jag anser att samma sak gäller den viktiga frågan om försvarsunderrättelsetjänsten. Det är dags för socialdemokraterna att sluta försöka vinna kortsiktiga partipolitiska poänger genom onyanserad skrämselpropaganda om försvarsunderrättelsetjänsten.

6 kommentarer:

Anonym sa...

En fungerande försvarunderrättelsetjänst är oerhört viktigt. En spioncentral som avlyssnar privata telefonsamtal och läser enskildas brev riskerar däremot att ta resurser från den militära signalspaningen. Information om militära positioner och förflyttningar fås inte i första hand från e-post som passerar Sverige, utan från satellitbilder, radiotrafik samt personer på plats.

Lägg ned planerna på allmän avlyssning av civila och satsa på riktig militär signalspaning och ett starkt försvar istället.

Anonym sa...

Javisst har du rätt:

http://www.youtube.com/v/q1LrRS-IKBo&hl=en&fs=1

Grottolle sa...

Jag kan hålla med om att det var fel av Ryssland att invadera Georgien. Men det var lika mycket fel av USA att invadera Irak och att bomba Serbien. Eller som enda land i värden döda miljoner civila Japaner bara för att testa Atombomben. Eller som det är fel att Israel har ockuperat landområden. Tycker du ska titta dig lite om i värden så uppstår inte dina partiska inlägg om både Nato och Fra.....

Anonym sa...

Då finansminister Borg valt att använda Sveriges försvarsmakt som budgetregulator och vår sk försvarsminister med fantastisk klarsynthet konstaterat att inga militära hot föreligger eller kommer att föreligga mot landet i framtiden, blir jag konfunderad över att Göran så gärna vill att vi skall ansöka om NATOmedlemskap.

Den senaste utveckling visar att försvarsalliansen alltmer blivit en utrikespolitisk diskussionklubb än just en försvarsallians. Att hävda sig med militära medel mot mindre, bångstyriga stater som Serbien går visserligen bra, men att ge sig i kast med den ryska björnen är ingen intresserad av.

Med en armée som inte kan uppbåda mer än 30000 man och en förhålladevis stor land yta att täcka, är Sverige mer en säkerhetspolistisk mardröm än ett drömsenario för NATO.
Inte så konstigt att finnarna tycker att deras kolleger i Stockholm blivit tokiga.

Stackars gamla Gösta

Tokmoderaten sa...

Göran,

Även jag stöttar ett svenskt och finskt inträde i NATO. Dock kan ett sådant inträde kosta pengar för finansminister Borg då NATO har ett antal krav på sina medlemmar.
1) Ett medlemsland skall använda 1.8% av sin BNP till försvaret. I runda tal innebär det att vi måste höja anslagen från dagen 37 miljarder till ca 50 miljarder.
2) Ett medlemsland måste kunna bidra till de andra ländernas säkerhet samtidigt som man kan värna sitt eget land. Sverige i dag kan varken eller... Vi är ett säkerhetspolitiskt vakuum i norr som snyltar på grannländernas försvarsansträngningar.
3) Du skriver att "Genom ett medlemskap i Nato stärker Sverige och Finland inte bara vår egen säkerhet utan vi stärker dessutom Nato och därigenom skyddet av våra grannländer Estland, Lettland, Litauen och Polen". Vad skulle Sverige med nuvarande försvarsförmåga kunna göra för att skydda balterna...? Ett förslag är förvisso att låta 6 av våra JAS-plan lösa av NATO:s flygstyrka i Litauen, för att därigenom lösgöra dessa för insatser i Afghanistan. Vi borde ju kunna lösa detta inom EU:s ramverk, eller...?

Göran Pettersson sa...

Till Fredrik Antonsson:
Europas Natoländer, med ett par undantag, satsar idag mindre än 1,8 % av BNP på sitt försvar. Jag är av uppfattningen att är något som länderna ganska snart kommer att behöva ändra på. Ett svenskt och finskt medlemskap i Nato skulle inte ingås för att "tjäna" pengar. Skälet för ett medlemskap är att öka vår säkerhet. För övrigt är den finska försvarsbudgeten rejält mindre än den svenska och ungefär likvärdig när det gäller andel av BNP.
Ett svenskt och finskt medlemskap i Nato skulle bidra till att skapa en mer sammanhållen allians i norra Europa. Det skulle dessutom underlätta det redan påbörjade nordiska försvarssamarbetet.