tisdag 5 augusti 2008

Chat med Ingvar Åkesson

DN har idag ett mycket bra chatt med Ingvar Åkesson. Texten rekommenderas till läsning.

50 kommentarer:

Anonym sa...

Göran: Problemet är ju att Åkesson ljuger folk rakt upp i ansiktet i chatten.

"Kommer FRA att få tillgång till en kopia på all gränsöverskridande trafik?"

ingvar åkesson: "Nej."

Det står uttryckligen i lagtexten att FRA kommer att kunna ta del av all trafik: "De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns."

Med andra ord ljuger Åkesson på den viktigaste punkten i kritiken mot lagen.

/P

ogooglad sa...

Dessutom så misslyckas ju Åkesson att förklara hur de skall kunna sålla ut den data som sedan skall gå igenom maskinell analys för att sedan möjligen i nästa steg undersökas manuellt.

Han hävdar att endast intressant information kommer analyseras, men gissningsvis menar han då att endast intressant information kommer analyseras av mänskliga ögon, för det är omöjligt att veta vad som är intressant utan att maskinellt analysera informationen först. Såvida inte FRA har anställt någon mäktig spåkvinna eller liknande.


I grunden är skillnaderna dessa.

1 - Medan nej-sidan anser att FRA får tillgång till datan genom att den (temporär)lagras på samverkanspunkterna, så menar alltså JA-sidan att så inte är fallet.

2 - Dessutom så menar nej-sidan att den analys som görs maskinellt är ett brott mot integriteten medan ja-sidan anser motsatsen.

Vad gäller fråga 2 så kan man kanske säga att ja-sidan ändå har ett ok argument, även om de aldrig gjort några försök till att föra fram det. Istället mörkar man det hela med omskrivningar mm.

Vad gäller fråga 1 så fattar jag inte hur de ens kan påstå något annat än det som står. Alla liknelser med bombhundar, trafikkontroller mm är bara patetiska. Det går inmte att undersöka om något är intressant utan att titta på det, så är det med allt.

Anonym sa...

Ogooglad: det är det facto ett integritetsbrott att alla svenskars datatrafik utsätts för statlig granskning. Maskin eller ej.

Men du har helt rätt, när granskningen är gjord är den gjord. Det går inte att stoppa tillbaka tandkrämen i tuben. Och det hjälper inte om man så har trehundra så kallade kontrollinstanser i efterhand. Granskningen är redan gjord och integritetsintrånget är redan begånget.

Att förespråkarna inte förstår att motståndarna mycket väl förstår dessa faktum är en grov underskattning.

Jag väntar för övrigt fortfarande på Göran Peterssons utpekande av de exakta faktafelen i gårdagens moderata debattartikel. För de hade ju inte heller "förstått".

/P

Anonym sa...

Och var är Statsministern?

Anonym sa...

Man kunde lämna frågor till Åkesson redan igår, vilket betyder att han har haft gott om tid att gå igenom dessa, och i och med att det är en modererad chat, dvs han får lov att välja de frågorna som ställs till honom, berättar detta väldigt lite. Förutom detta:

"Många debattörer har presenterat sig själva som sakkunniga, IT-experter, underrättelseexperter och så vidare, men signalspaning är en kvalificerad verksamhet. Om man inte har egna kunskaper om detta, borde man kanske vara försiktig med att utge sig som expert."

Än en gång den superiora, egenkära "vet vi bäst och en annan uppfattning en min är helt felaktig; var tyst och sitt ner i båten". Dels så kan man ju vända på detta: Vad gör Åkesson ute på en chat i opinionssyfte? Han bör ju vara försiktig med att utge PR då han inte är en expert. Lämna det till politikerna eftersom det är ett politiskt beslut, inte en tillförordnad myndighetschef som bara har sin myndighet i åtanke.

Anonym sa...

Det är slående att ingen FRA-lagsförespråkare vågar ta en debatt i direktsändning mot någon kunnig motståndare till lagen. Anne Ramberg sammanfattade det tämligen bra i morgonsoffan - argument för lagen saknas helt och då är det svårt att ställa upp i debatter.

Att argument saknas kan också åskådas med all önskvärd tydlighet här på bloggen. Ju mer Göran försöker argumentera, desto längre ner i kvicksanden hamnar han.

/P

Anonym sa...

Det är någonting här som jag förmodligen inte förstår - kan någon upplysa mig?

FRA får inte, kan inte, vill inte spana på svenskars privata kommunikation - det har man hört i Åkessons svada ett antal gånger.

Samtidigt säger han att de tar emot uppdrag från externa uppdragsgivare, t ex SÄPO och Rikspolisstyrelsen.
Dessa myndigheter har väl inget förbud mot att spana på svenskar?

Så vi har FRA som får spana i kabel och t ex SÄPO som får spana på svenskar.

Varför skulle SÄPO lägga ett uppdrag hos en myndighet, som denna myndighet är förhindrad att utföra?

Kan någon förklara logiken för mig?

Dessutom förnekar Åkesson bestämt att FRA sammanställt listan på de 103 svenskarna. Det är en anonym tipsare till Datainspektionen säger Åkesson.
OK, då måste det ju vara någon anställd som för det första har tillgång till uppgifterna och därefter sammanställt dessa.
Så var har denna person hittat uppgifterna? Om han inte hittat på dessa själv måste han ju ha hittat dem hos FRA!

Och vad gör de där?? FRA spanar ju inte på svenskar?

Förresten: var är Statsministern?

Anonym sa...

Det är lustigt.. just mer och mer jag läser Åkessons inlägg och uttalande så blir jag mer och mer rädd för att FRA, vilket Åkesson är talar för, är ordentligt farlig;

För visst är det är ju självklart att man från FRAs sida skall gå ut i massmedia och ge ut sekretessbelagda uppgifter och det ingår i FRAs uppgift att föra debatt och opinion i deras eget syfte.

Men några misstag, det gör aldrig FRA inte. Hans organisation är hederligheten, dygden och effektiviteten personifierad enligt honom. Några fel från FRAs sida kommer aldrig att hända. (bara med ett uttalande som att en organisation är totalt felfri får varningsklockar att ringa).

FRAs teknik är överlägset i internationella förhållanden. September 11 attacken kunda ske bara för att FBI hade gammalmodiga datorsystem (inte alls för att samtliga av deras underrättelsetjänsters analytiker var upp över öronen i "information overlad" pga för mycket materiel att analysera).

Vi har kvalificerad personal som vet vad som skall göras (vilket jag inte alls tvivlar på). Men vi behöver ändå skriva ett avtal med USA om teknik- och informations uppgörelse vilket det bl.a. ingår utbyte av personal. Men FRA ska ju hjälpa USA att bygga upp deras gamla datorsystem så att det blir lika effektiv och träffsäkert som Sveriges.

Det har var bara ett par grejer som man kan utläsa mellan raderna. Kan peka på ett antal fler. Men kanske jag läser ut fel saker. I alla fall, hans uttalande bara stärker min övertygelse att FRA är en organisation som bara reglerar sig själv. För som Åkesson själv sa, Signalspaning är en kvalificerad verksamhet så om man inte har någon erfarenhet fråns ignalspaning skall man inte uttala sig, även om man är underrättelseexpert. Hur ska då deras kontrollstationer och övervakning att bli behandlade med ett sådant antagande? Politiker med fler kan ju förmodligen inte något om signalspaning (Göran Pettersson exkluderad)? Jag är rädd för att kontrollstationerna kommer att bli papperstigrar, i synnerhet då deras "övervakare" består av organisationer som är beställare till FRA och inte oberoende instanser.

Jag hoppas jag har fel.

Anonym sa...

Titta på den här ang. FRA
http://www.bonton.se/11.html

Anonym sa...

Ja, det var en imponerade insats av Ingavar Åkesson. Jag önskar bara att jag kunde känna mig lika säker på att FRA med kirurgisk precision endast väljer ut telefonsamtal och brev till terroristledare. Att deras sökord och tekniska variabler är så exakta att de utan felmarginal skiljer skyldig från oskyldig. Tyvärr kommer hela verksamheten att vara hemlig så vi får aldrig veta.

Registreringen av 103 vanliga svenskar tyder dock på att så inte kommer att bli fallet.

Anonym sa...

Eftersom du inte anser att det som förklaras i text är skäl nog vill jag länka till en bildserie.
http://scabernestor.blogg.se/2008/august/lite-illustrationer.html

på min blogg har du också analyser av Åkessons båda chattstunder.

Anonym sa...

Se även SvD:

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=8519

Det är tråkigt att förespråkarna inte kan tala klarspråk, utan slirar på sanningen och väljer att hävda att allt är ett "missförstånd". Ja, i själv verket kommer FRA bara att analysera en bråkdel av trafiken. Goddag, yxskaft!

Anonym sa...

Göran, det vore intressant att få dina synpunkter på några tänkta FRA-uppdrag. Jag har noga läst FöU:s betänkande och kan konstatera att riksdagen begär att regeringen tydligare ska avgränsa ändamålen för signalspaningen. Låt oss testa FöU:s "yttre hot-katalog" litegrann.

Fyra exempel:

1) Säpo riktar ett uppdrag till FRA: Man har indikationer på att det kan finnas svenska medborgare på olika orter i Sverige, som står i förbindelse med medlemmar i en terrorstämplad organisation i landet X.

Vissa av personerna i X-landet är också svenska medborgare.

Det handlar om diffusa misstankar, varför någon förundersökning inte är inledd mot någon i kretsen. Följaktligen har det inte heller beslutats om några tvångsmedel.

Säpo förfogar över sökbegrepp, bl.a. telefonnummer till ett stort antal personer i landet X, som man lämnar till FRA i samband med tillståndsgivningen.

Säpo vill framför allt att FRA ska kartlägga personernas alla kontakter med Sverige.

Är detta strategisk kartläggning av internationell terrorism? Är det alltså ett troligt spaningsuppdrag för FRA?


2) Rikskriminalen inkommer med ett spaningsuppdrag: Det gäller misstankar om att stora mängder narkotika smugglas från landet X via Ryssland och vidare mot Sverige. Polisen vill ha hjälp med att kartlägga alla kontakter med eventuella knarkkurirer och medhjälpare här i Sverige.

Ingen förundersökning är inledd mot någon.

Alla sökbegrepp är direkt hänförliga till enskilda, varav flera är svenska medborgare.

Är detta exempel på strategisk kartläggning av grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen? Är detta ett troligt uppdrag för FRA?

Vi kan också byta ut narkotika i exemplet mot cigarretter, vapen eller flyktingar. Förändrar det någonting?

3) Säpo inkommer med ett spaningsuppdrag till FRA: Man är intresserad av de pengar som skickas från enskilda i Sverige till länderna X och Y. Säpo vill veta om det bland alla dessa överföringar kan finnas sådana som är avsedda för att finansiera terrorism i utlandet. Det finns inga misstankar mot någon enskild avsändare eller mottagare. Säpo har inte heller några sökbegrepp att bidra med vid tillståndsgivningen.

Det visar sig att pengarna slussas vi hawala-systemet. FRA måste åtminstone inledningsvis spana med mycket breda sökbegrepp för att fånga in och kartlägga trafiken. Det är således en icke ansenlig mängd privatpersoner både i Sverige och utlandet som kommer att få sina transaktioner granskade av FRA.

Är detta strategisk kartläggning av internationell terrorism? Är det alltså ett troligt spaningsuppdrag för FRA?


4) Inom ramen för en godkänd inriktning kommer FRA över överskottsinformation som handlar om något helt annat. Det gäller avancerad valutaspekulation riktad mot Sverige. Vad ska FRA göra? Förstöra allt detta material?

Ingvar Åkesson fattar beslut om att rapportera valutaspekulationen till berörda myndigheter trots att det saknas en inriktning, och att detta inte ens nämns i "yttre hot-katalogen".

Bryter FRA därmed mot lagen?

Vi kan också byta ut valutaspekulation mot miljöhot eller något av de andra diffusa "yttre hoten" som nämns i propositionen, men som inte uttryckligen tas upp i betänkandet.

//Jonas

Anonym sa...

Jonas: du lär inte få något svar. Göran har lagt locket på. Med partiledaren som modell får man förmoda.

/P

Anonym sa...

Efter att ha läst chatten slås jag av en typ av lögn/desinformation som framförs av Åkesson på flera ställen:

"Så länge som din kompis i London inte sysslar med exempelvis terrorism eller utländska underrättelseoperationer riktade mot Sverige kommer era mail inte att läsas av tjänstemän på FRA."

Åkesson tanke är väl att förespegla att den som har rent mjöl i påsen inte har något att frukta, men logiken håller inte. Detta förutsätter nämligen att alla som sysslar med terrorism/hot är kända och kartlagda på förhand, så att alla övriga skall kunna sållas bort.

Och om denna utopi skulle existera så skulle det ju innebära att inga nya terrorister skulle kunna upptäckas eftersom man bara spanar på kända, sedan tidigare existerande hot.

Kända terrorister, framförallt i London, borde givetvis bli arresterad fortare än kvickt och då finns det ju inget kvar för FRA att spana på. Alltså är FRA helt onödigt eller så ljuger Åkesson oss rakt i ansiktet när han säger att de bara avlyssnar kända hot. Döm själva.

Anonym sa...

Riksdagsman Pettersson har väl fått brev från ReGöringsChef Reinfelt kanske?

Göran Pettersson sa...

Jag har ännu inte fått tillbaka telefonförbindelsen hemma i Lohärad. Men idag är jag på kontoret i Stockholm och kan därför knacka några kommentarer till de "törstande".

Jag tänkte börja med en liten motfråga. Kan du ge exempel på något yttre hot som skulle berättiga en inskränikning på den personliga integriteten liknande den som görs i FRA-lagen?

Anonym sa...

Göran, jag kan inte ge exempel på något yttre hot där skyddet står i proportion till det integritetsintrång som FRA-lagen medför, åtminstone inte i fredstid.

Däremot är jag övertygad om att det går att utforma en sådan lag. Det krävs dock stora förändringar. Man kan utgå från den tyska modellen, men gå ytterligare några steg i integritetsstärkande riktning.

Det krävs bland annat att trafikvolymerna begränsas både i tid och rum, och att domstol förhandsprövar alla sökbegrepp som avser spaning åt brottsbekämpande myndigheter. FRA ska inte heller ges några möjligheter att massinhämta trafikdata. Utlandssamarbetet måste också regleras i lag.

För att nu bara nämna några nödvändiga förändringar.

//Jonas

Anonym sa...

Göran: Nej, inte i fredstid.

Men ge mig nu gärna din lista.

/P

Anonym sa...

Jonas: Det oreglerade utlandssamarbetet är ytterligare ett extremt stort problem. Eftersom många länder förbjuder spaning mot det egna folket har det i praktiken blivit så att i UK var det NSA som spanade på brittiska medborgare å sina brittiska kollegors vägnar. Med ett fritt informationsflöde mellan olika länders underrättelsetjänster är det där om "vi spanar bara på utländska förhållanden" tomma ord.

"Spanar ni på våra medborgare så spanar vi på era" är alltså inte bara ett tänkbart scenario utan en reell verklighet.

/P

Göran Pettersson sa...

Till P:
Det torde innebära att oavsett vilket hot jag nämner så blir ditt svar att det inte är tillräckligt. Jag kan därför konstatera att det inte är möjligt för mig att övertyga dig om att vi borde ha lagen. Jag har lyssnat på din åsikt och framfört min. Jag anser att vi nått den punkten då vi kan konstatera att vi tycker olika och att ytterligare argumentation inte torde ändra på den saken.

Anonym sa...

Göran: även om du tror att du inte kommer att övertyga mig så är det ärligt mot mig och övriga dabattörer att redovisa vilka konkreta yttre hot tycker som du är så allvarliga att de motiverar statlig granskning av alla svenskars datatrafik.

Anonym sa...

Anonym 09:06 har en bra poäng menar jag.

Den här typen av lagar är för mig något som endast ska förekomma i krigstid.

Om Sverige nu faktiskt befinner sig i skarpt läge så är det er skyldighet att informera folket ordentligt om detta.

Det har ni inte gjort. Varför har ni inte gjort det?

Uppenbarligen finns det något som ligger och spökar, eftersom ni medvetet valt att representera andra intressen än svenska väljares.

Vems intressen?

Att införa den här typen av massövervakning i fredstid är att införa en auktoritär stat.

En stat där regeringen kan köra över riksdagen på det sätt som skedde är mer auktoritär än demokratisk.

Som jag redan skrivit tidigare så kan ni nu minska ner riksdagen till sju ledamöter och spara in 98 procent av skattekostnaden.

Det finns inget behov av fler ledamöter än så. Sju partisekreterare är allt som krävs, resten är överflöd som bara kostar skattemedel.

Göran Pettersson sa...

Till Ron:
Underrättelsetjänst bedriver man för att man ska förstå andra aktörers planer och intentioner och därigenom kunna vidta bra åtgärder. Underrättelsetjänsten är därför minst lika viktig innan en konflikt har börjat. Särskilt viktig är underrättelsetjänsten under perioder då man har en låg grundberedskap såsom nu. Jag delar därför inte din uppfattning om att man ska ligga lågt med underrättelsetjänsten under fredstid. Dessutom är hotbilden idag mer komplex med storskalig terrorism och spridning av massförstörelsevapen vilket gör att man idag inte har samma knivskarpa gräns mellan krig och fred som fanns tidigare.

Jag tycker dessutom att du har en skev bild av regeringen och riksdagens inbördes förhållande. Det är inte så att riksdagen röstat för en lag som man var emot. Majoriteten i riksdagen representerar samma fyra partier som ingår i riksdagen. I några uppmärksammade fall har ett par ledamöter sagt att de skulle ha röstat på ett sätt men tyckt på ett annat.
Vad gäller antalet ledamöter så är jag också för att man minskar antalet. Moderaterna förespråkar att man ska minska antalet med 100.

Anonym sa...

"Jag anser att vi nått den punkten då vi kan konstatera att vi tycker olika och att ytterligare argumentation inte torde ändra på den saken."

Samma andemening kan man skönja från fler ledande M-politiker och det tragiska är bara att ni politiker skall representera folkets åsikt och inte tvärtom.

Nu kommer du säkert replikera med att "den stora massan är okunnig" eller att den är positiva till FRA och det bara är några enstaka "anarkister" som kampanjar emot er, tex i denna blogg, men om vi tittar på era opinionsiffror, hur tycker du att det går Göran?

Anonym sa...

För mer om de icke-existerande gränserna mellan olika länders underrättelsetjänster, läs detta. http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/08/fra-och-eu-del-2.html

Och detta är till råga på allt något som Sverige är pådrivande i.

Skrämmande, minst sagt.

Men Göran, vilka är de konkreta "yttre hot" som du tycker motiverar en statlig granskning av alla svenskars kommunikation. Det vore renhårigt att ge oss en lista på dessa, så att vi åtminstone vet hur du som folkvald har resonerat.

/P

Anonym sa...

Ännu mer om de vidöppna dörrarna mellan olika länders massövervakare: http://johanlinander.se/blog/2007/04/20/hot-mot-svenska-styrkor-utomlands/#comment-26649

Anonym sa...

Göran, tack för svar och visst klargörande.

Svenskarna ställer upp på mycket, men hederligt folk gillar definitivt INTE att känna sig stämplade som presumtivt kriminella bara för att de skickar e-post.

(I synnerhet inte när rättsväsendet är så undfallande gentemot våldsbrottslingar...)

Men ni definierar ju inte vilka hoten är.

Det är lösa antydningar och allmän skrämselpropaganda. Folk ska tydligen gå omkring och vara lite smårädda hela tiden. Utan att veta för vad.

Det känns som medeltiden är tillbaka.

Jag är precis lika mycket emot terrorism som du är. Naturligtvis. Men jag vägrar låta mig skrämmas till att acceptera avlyssning - det ÄR ett övergrepp mot hederliga.

Jag följer lagar och bestämmelser. Jag går knappt mot röd gubbe ens.

Följaktligen: Såvida det inte föreligger skälig misstanke om brott och domstolsbeslut på att jag ska punktmarkeras så är det verkligen inte orimligt att förvänta sig att min privata kommunikation lämnas ifred.

En viktig sak till - vi vet inte vilka politiska intressen som sitter vid makten om 10-15 år.

Men vem det än blir så kommer även nästa styre säkerligen att bli "kund" hos FRA och därmed få tillgång till avlyssningssystemet.

Mvh Ron

Anonym sa...

Motståndet ökar, vilket borde betyda att allmännheten blir mer och mer okunnig ju mer "de upplysta" försöker förklara & argumentera för massavlyssning/FRA.

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1211752&lid=puff_1211815&lpos=lasmer

70% motstånd bland de yngre borde oroa en politiker. Kanske borde ni trycka upp käcka T-Shirts med texten "Unga Moderater för FRA". Fast FRA är ju inget bra ord heller. Det kan ju tolkas som Fredrik Reinfelts Avgång...

Anonym sa...

När kommer listan på de "yttre hoten", Göran?

/P

Anonym sa...

Åkessons chat var direkt skrämande. En chef för en hemlig verksamhet med redan idag stora befogenheter, som uppenbarligen har ett mycket rymligt samvete. För det finns inte skuggan av en chans att han inte läst vad Lagrådet sagt, dvs statens sanningsvittne, sagt om när intrånget sker.

Jag har nu bytt uppfattning. Det är inte tillräckligt att stoppa kabelspaningen. Hela FRA måste desarmeras från grunden (eller kanske snarare från toppen?).

Helt klart ett övertygande argument att stoppa _HELA_ FRA i sin nuvarande form, för det är uppenbart att han representerar ett förakt för medborgarna som är ett hot mot svenskarnas väl och ve. Han kommer säkert att skicka vidare data till NSA som göra att svenskar på lösa boliner hamnar på terroristlistor, precis som c:a 1 miljon andra, och blir svartlistade för evigt i USA mfl länder, dvs i praktiken drabbas av reseförbud.

Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga, jag vet inte hur man ska vara funtad som riksdagsman för att försvara Åkessons ljugande. Och att skydda integriteten genom att i efterhand granska de dokument FRA släpper ifrån sig? Tror på tomten också?

Tyvärr är det nog bäst att riksdagsledamöterna generellt skaffar sig Säpo-vakter, för den där terroristlistan kan snart bli självuppfyllande.

Anonym sa...

Jag går snart i "inre exil" och slutar använda mobil och Internet.

Mig avlyssnar du faan inte Göran Pettersson!

Bo sa...

Göran: "DN har idag ett mycket bra chatt med Ingvar Åkesson."

Jag har tolkat det som att du är för den nya FRA-lagen, Göran. Du tycker alltså att chatten får FRA-lagen att framstå i bra dager?
Ser du inte lögnerna, är du så van vid lögner att du inte längre lägger märke till dem?

Anonym sa...

Kan bara hålla med James Bamford (mannen som avslöjade NSA:s existens):

"..Bästa sättet för länder runt om i världen att skydda sig mot terrorism är att
ta avstånd så mycket som möjligt från USA och dess utrikespolitik.”

Kanske mer kostnadseffektivt än att avlyssna hela svenska folket?

Anonym sa...

Hur ser man att Åkesson och Reinfeldt ljuger?

De rör på munnen!

Pierre Eriksson sa...

Så länge vi är med i EU eller har amerikanska knähundar som styr politiken kommer vi aldrig vara fria i denna fråga.

EU kommer att kräva att varje land i Unionen har en massavlyssningsmyndighet och en massavlyssningslag som förser huvudkontoret i Bryssel med information som EU skall förse USA med och viseverca. All makt till Bryssel det är dit vi har vandrat sakta ända sedan vi gick med i något som skulle vara samarbete i vissa områden.

2009 kommer sverige att ha EU-ordförandeskapet så väl därför Reinfeldt har brått att få genom lagen och kleta lite kosmetiskt integritetssmink på liket så det ser fint ut inför nästa år för övriga EU.

http://henrikalexandersson.blogspot.com/
http://friavingar.blogspot.com/2008/08/i-europa-reser-sig-ett-nytt-romarrike.html
http://www.regeringen.se/sb/d/10245/a/97804

Anonym sa...

Det logiska steget i detta läge är i så fall börja diskutera att lämna EU.
Har vi européer börjat få storhetsvansinne!?

Anonym sa...

Offentlig debatt är alltid, hur jobbig den än är för den som har makten, avgörande i en demokrati. Det gäller att inte bara lyssna, utan också höra vad medborgarna säger, säger Mona Sahlin i en tidningsartikel.

En ambition som Ni alliansens politiker totalt har missat. Ni talar och ser ut att lyssna men ändå hör, ser och uppfattar inget

Hoppas att Mona & Co kommer att få bevisa sina kloka ord efter nästa val när hon nu lovat att riva upp FRA-lagen när hon får tillbaka jobbet i regeringen och föra tillbaka sverige in bland länder med demokrati.

Anonym sa...

Listan, Göran. Listan.

/P

Anonym sa...

Ännu ett skäl att skrota FRA. Vilka mer trovärdiga medarbetare på FRA får spana på oss.

http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1259696/liza-marklund-bajsmannen-pa-fra-ser-dig

Pierre Eriksson sa...

Denna fick men lönen räkte inte tills hans levnadskostnader så han drog underjord och flytta utomlands http://www.expressen.se/1.482695.

Anonym sa...

Men märk väl, FRA gör absolut inget fel, enligt Ingvar Åkesson. Expressens uppgifter tar jag mellan tumme och pekfinger, men om det stämmer att en avdelningschef helt plötsligt försvinner, och samtidigt är upp över öronen satt i skulder, så borde varningsklockor ringa överallt.

Ingen organisation är felaktig. Även om vissa vill ge sken av det. Att lämna ut ett sådant kraftfullt vapen som att filtrera hela Sveriges befolkning i förtroende till en myndighet som är så hemliga så att dom inte ens vet var deras avdelningschefer finns någonstans är mer en oroväckande.

Anonym sa...

Kommentar till Pieres inlägg. Jaha. Ännu en suspeckt figur på FRA. Undra hur många fler det finns i FRA huset.

Anonym sa...

Andreas.. Det är mer än oroväckande. FRA är en total SKANDAL.

Anonym sa...

Det verkar som om GP gett upp och jag får känslan att denna chat snart kommer att stängas ner.

OM inte skulle jag gärna vilja ha svar på följande fråga.

Det finns flera länder som har satsat på massavlyssning och kontroll av medborgarna, tex. forna Östtyskland, Nordkorea, Kina mfl. Finns det något av dessa länder som du (GP/M) anser har varit särskilt framgångsrikt då det gäller skydd mot yttre hot samt skyddande av utländsk trupp?

Anonym sa...

Göran, det kommer ingen lista på de konkreta "yttre hoten", va? Den skulle, även om du inte omvänder just mig, åtminstone kanske kunna förklara hur du som folkvald resonerat.

Det vore väl inte för mycket begärt från en av folket tillsatt representant i den lagstiftande församlingen att, istället för mörkanden och svepande formuleringar, få veta konkret vad det är som gör det absolut nödvändigt att skicka alla svenskars datatrafik till staten för granskning?

Det vore rakryggat och ärligt, om inte annat.

/P

Anonym sa...

Göran har kanske gjort det som han borde gjort förlänge sedan och lagt ned sitt konsekventa försvarande av ett misslyckat FRA beslut. Kanske har övriga moderater med statsministern i spetsen stoppat Görans svarslösa svarande försvar att FRA.
Förhopningsvis betyder FRA nu.(F)redrik(R)einfeldt(A)vgår

Anonym sa...

Jo, propagandaminister Göbbels/Schlingmann har som bekant beordrat på munkavlen...

Göran Pettersson sa...

Jag måste tyvärr göra de konspiratoriskt lagda FRA-kritikerna besvikna. Jag har inte ändrat uppfattning. Inte heller har statsministern eller partisekreteraren belagt mig med munkavle. Däremot är min internetförbindelse i Lohärad fortfarande under reparation. Idag är jag dock på plats på kontoret i Stockholm.

Det är alltid lärorikt att studera andras kommentarer om saker och händelser man har förstahands information om. Det ger en god möjlighet att värdera de kommenterandes trovärdighet.

Anonym sa...

Jag kan inte se/hitta ett enda inlägg där någon verkar tro att du skulle ändrat uppfattning? Din långa tystnad har vissa tolkat som att ni/du gett upp den sakliga debatten (till föremån för bunker-taktik), men därifrån till att tro att ni skulle ha lyssnat på och tagit intryck av dem som ni ändå skall representera i ett demokratisk system, det har nog ingen vågat hoppas på.