måndag 1 mars 2010

Bland banker stora och små

Ikväll har jag varit på huvudmannamöte på Roslagens Sparbank. En riktig sparbank har inga ägare utan istället representeras ägarfunktionen av ett antal huvudmän, jag är en sådan. Ikväll har vi haft ett lokalt huvudmannamöte i Norrtälje. Bland annat så redovisades resultatet för 2009. Det var ett exceptionellt år med kraftigt fallande räntenetto. Resultatet påverkades också starkt, likt 2008, av händelseutvecklingen i Swedbank. Roslagens Sparbank äger några tiondels procent av Swedbank och förändringarna i värde på de aktierna har stark resultatpåverkan. Styrelsen för Roslagens Sparbank har dock agerat mycket klokt med innehavet och både köpt och sålt aktier på ett sådant sätt att banken gjort en rejäl vinst på kuppen. Det var också glädjande att höra att kreditförlusterna var relativt begränsade trots att vi under 2009 genomled ett sällan skådat tapp i BNP.

Senare i veckan är det dags för en bank i en helt annan viktklass. Då kommer riksbankschefen till oss i finansutskottet för en av de två årliga utfrågningarna om penningpolitiken. Trots att "mina" två banker är väldigt olika till både uppgift och storlek så uppskattar jag synergierna mellan mina två uppdrag, huvudman i Roslagens Sparbank och ledamot av riksdagens finansutskott.

Inga kommentarer: