onsdag 24 mars 2010

Riksgälden och Roslagens Sparbank

Idag kommer bankfrågor att dominera dagen. På förmiddagen blir det ett möte med Bo Lundgren, generaldirektör för Riksgälden, och ikväll är det sparbanksstämma i Roslagens Sparbank. Riksgälden är statens internbank och svarar bland annat för upplåningen. I dagsläget är statsskulden 1111 miljarder, en närmast ofattbar hög summa. Dock är den svenska statsskulden låg jämfört med många andra länders. I Sverige är statsskulden runt 45 % av BNP medan den för EU-länderna i genomsnitt ligger över 60 %. Roslagens Sparbank har en avsevärt mindre inlåning än Riksgälden. Här handlar det om en inlåning på runt 4 miljarder kronor. Uppdraget är också helt annorlunda. Det blir lite av kontrasternas dag men troligtvis finns det som vanligt kunskaper från ett område som är användbara inom ett annat.

Inga kommentarer: