fredag 19 mars 2010

Pensionerade överstar och högerteknologer

Igår blev det ett stafettlopp mellan olika möten. Dagen avrundades med två möten på varsin sida om Lill Jans skogen. Det första mötet som hölls på Högkvarteret var flygvapeninspektörens informationsmöte om läget i Flygvapnet. Det var ett samarrangemang mellan Kungliga krigsvetenskapsakademien och RAFCC (retired air force colonels club). Flygvapeninspektören Anders Silwer gick lungt och metodiskt igenom läget inom flygstridskrafterna. Särskilt intressant var det att ta del av hans analys av det politiska läget rörande solidaritetsklausulen. Likaså var det roligt att vid fikat få många kloka råd från pensionerade överstar och generaler om vad regeringen borde göra. Jag passade dessutom på att anmäla mig till den luftförsvarsstudie som avdelning III inom KKrVA tänker genomföra. Det ska bli riktigt roligt att inom akademiens ram få ta sig an detta utmanande ämne.

Efter besöket vid Högkvarteret, för övrigt mitt första återbesök på över tre år, så bar det av bort mot KTH. Jag hade förmånen att få vara talare på Högertekonologernas talarkväll. Ämnet var "De politiska konsekvenserna av FRA-frågan". Det blev mer ett seminarie än ett föredrag och med hjälp av en skarpsint och debattglad publik lyckades vi enligt min uppfattning ganska väl med att belysa ämnets många vinklar och vrår. Under den senaste veckan har jag haft förmånen att få delta i två aktiviteter med Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) och jag hoppas att det blir en vana.

Inga kommentarer: