fredag 12 mars 2010

EU 2020 och klädkod

Igår deltog jag i Europaportalens debatt om EU-framtidsstrategi 2020. Jag, SACO:s ordförande Anna Ekström, Svenskt näringslivs Annika Lundius och Socialdemokraternas Carina Adolfsson Elgestam belyste under en timme strategins styrkor och svagheter. Den här typen av dokument har en känd svaghet. För att bli framgångsrik krävs det att strategin går att följa upp och genomdriva, samtidigt så är EU:s konstruktion sådan att medlemsstaterna har suveränitet inom de flesta områdena som berörs i strategin.

Anna Ekström konstaterade för övrigt glatt att jag inte följde den av partisekreterare Schlingmann anbefallda klädkoden.

Inga kommentarer: