måndag 10 september 2012

Avgörande vecka i Europa?

Hur många gånger har vi hört det nu, att vi står inför en avgörande vecka inom eurozonen. Jag utesluter dock inte att denna vecka kommer att innehålla ett par viktiga händelser. Dels verkar tålamodet med Grekland vara på väg att rinna ut dels kommer på onsdag ett viktigt utslag från den tyska författningsdomstolen. Huvudtipset är dock att det inte kommer att bli några tydliga utslag i något av fallen.

Jag är för egen del på plats i Portugal tillsammans med en delegation från riksdagens finansutskott. Vi har sedan krisen 2008 som princip att försöka besöka de länder för vilka vi deltar i stödprogrammen. Besöken syftar både till att följa upp reformarbetet och att ge stöd till våra parlamentarikerkollegor som har att ta de ofta svåra besluten. Vi kommer att ha möten med såväl premiärministerns statssekreterare, finansdepartementet, finansutskottet, finanspolitiska rådet, centralbankschefen, generalsekreteraren för fackföreningen UGT, chefen samt banken Banco BPI samt även med svenska näringslivsföreträdare. Portugal har så här långt hanterat krisen mycket väl och man har genomfört många reformer som långsiktigt kommer att göra ekonomin mer konkurrenskraftig. Dock påverkas man mycket av utvecklingen i grannlandet Spanien.

Inga kommentarer: