torsdag 13 september 2012

Mogna för mer makt?

EU-kommissionens ordförande Barosso höll igår ett linjetal inför EU-parlamentet. I talet argumenterade han för att EU måste bli mer federalt och att mer makt måste överföras från medlemsstaterna till gemensamma institutioner. Det finns en logik i det Barosso framförde men...

I grunden är jag positiv till mer samordning inom Europa. Men spåren efter tidigare reformer förskräcker. EU:s centrala institutioner har i många fall visat sig oförmögna att hantera den makt de redan fått. Om Barosso ska få se sina visioner förverkligade kommer det att krävas att han först lyckas återställa förtroendet för EU och dess centrala institutioner. Annars har jag mycket svårt att se att medlemsstaterna kommer gå med på att överföra mer makt.

DN Ekonomisten SvD SvD

Inga kommentarer: