lördag 15 september 2012

Därför fungerar det inte

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso pläderar på dagens SvD Brännpunkt för ytterligare integrering och federalism inom EU. Det finns en klar logik i det som Barrosso framför men jag ställer mig mycket tveksam till om det kommer att lyckas. Regelverket runt euron var svagt men det som gjorde att projektet körde av vägen var inte regelverket i sig utan oförmågan att tillrättavisa regelöverträdare. Politiska hänsynstaganden gjorde att misskötseln kunde fortgå tills situationen blev ohållbar. Innan EU går vidare med mer integrering krävs en period av konsolidering och återgång till en tillväxtvänlig och marknadsekonomisk politik. EU måste också bygga upp ett folkligt förtroende för sina institutioner. Man behöver också våga välja ledare som kan leda, Barroso och van Rompuy stämmer inte in på den beskrivningen.

I veckan besökte en delegation från finansutskottet Portugal. Mina intryck från det besöket och utvecklingen inom EU kommenterar jag i veckans avsnitt av Den politiska talradion. Du kan lyssna på det programmet genom att klicka på denna länk.

SvD

Inga kommentarer: