söndag 2 september 2012

TV-licenser och AP-fonder

Problematiken runt tv-licensen påminner om den om AP-fonderna. I båda fallen vill man att verksamheten inte ska detaljstyras av politiken utan istället oberoende styras mot de långsiktigt demokratiskt uppsatta målen. Men oberoende och ineffektivitet är inte synonymer. Det finns all anledning att se över hur systemen administreras. Det finns därför all anledning att avskaffa tv-licensen och ta in avgiften via skatteverket. Det är också helt rimligt att effektivisera förvaltningen av AP-fonderna. I båda fallen gäller det dock att skapa system där det finns rejäla hinder för regeringen ska politisera verksamheten för SR/SvT och AP-fonderna.

SvD Ekot SvT

Inga kommentarer: