lördag 8 september 2012

Politiska aktivisters favoritförslag

Många klåfingriga politikers önskefråga är åter aktuell. Politisk reglering av könssammansättningen i börsbolag. Varför denna fråga är så frestande vet jag inte. Kan det måhända vara så att man tror att man själv på sikt ska komma ifråga för ett styrelseuppdrag. Det paradoxala är att denna fråga ofta drivs av samma personer som anser att vi ska försöka bli av med könsfokuserande lagstiftning. Personligen anser jag att det är ägarna som ska bestämma vem som de vill ska sitta i styrelsen.

Att EU-kommissionen nu lägger kraft på frågan om könskvotering i börsbolagsstyrelser visar på vilka allvarliga problem vi har inom EU. Man klarar inte av att hantera de stora, akuta och avgörande frågorna utan istället ägnar man sig åt frågor som denna.

SvD SvD

Inga kommentarer: