onsdag 28 maj 2008

Bättre men ännu inte bra!

För en dryg månad sedan skrev jag ett blogginlägg med titeln ”Dags för tillnyktring om spritbilarna”. Jag framförde där det skattemässigt orimliga i att ge skattesubvention till inköp av bilar vars bränsle var radikalt lägre beskattat än bensin och diesel. Tyvärr är det politiskt populärare att ge subventioner för det man vill premiera än att beskatta det som är skadligt. Erfarenheten med detta subventions- och bidragstänkande är dock att man skapar ryckigheter i marknaden som långsiktigt är skadliga för branschen.

Idag presenterar Globaliseringsrådet en rapport i vilken man enligt uppgift kommer att förorda fördubblad miljöbilspremie för elbilar. Detta innebär att inköp av en ny elbil skulle berättiga till en premie på 20 000 kronor emedan inköp av andra miljöbilar skulle ge 10 000. Förslaget är både bra och dåligt. Det är bra att man styr över i riktning mot en energiform som klarar av att betala sina kostnader. Däremot gillar jag inte att man fortsätter med premiesystemet och framförallt inte att man håller kvar det för etanolbilar. Men som sagts tidigare, i politiken får man inte alltid som vill i alla frågor.
DN Sydsvenskan

––––––––––––––––––––
Jag hoppas att du lyssnar på den politiska talradion och lägger din röst för oss i omröstningen om Svenska Podradiopriset. Du finner mer information om programmet och omröstningen i kolumnen till höger.

1 kommentar:

Mikael sa...

Å andra sidan är väl denna premie en bättre skatteväxling än den vanliga socialistiska varianten. En växling där skatten på bensin och diesel används för att sänka kostnader för bilar med en bättre miljöprofil.

Den andra sortens skatteväxling handlar mest om skattehöjning, dessutom en ohållbar skatteväxling då den långsiktigt är tänkt att urholkas.