tisdag 22 juli 2008

Finanspolitik i semestertider

Det har blivit väldigt FRA-dominerat på bloggen under den senaste månaden. Jag sticker emellan med en debattartikel som jag hade publicerad i dagens Norrtelje Tidning.
_____________


EU:s finansministrar avundas Borg

I en debattartikel i Norrtelje Tidning (18/7) skrev Norrtäljes oppositionsråd Elisabet Björk tillsammans Med riksdagsledamoten Tommy Waidelich (s) om finanspolitik. Det är bra, landets finanser är grunden för den gemensamma välfärden.

De socialdemokratiska skribenterna hävdar att den höga inflationen beror på regeringens skattepolitik ett påstående som med en mycket välvillig tolkning kan tas för ett uttryck av okunskap. De försöker också få det att framstå som om Sveriges Riksbank delar deras uppfattning.
Riksbanken skriver i sin Penningpolitiska rapport 2008:2 publicerad den 3 juli på följande sätt. ”Att inflationen är hög beror främst på världsmarknadspriserna på energi och livsmedel ökat kraftigt. Men även ett allt högre inhemskt resursutnyttjande de senaste åren har bidragit till stigande inflation.” Senare i rapporten konstaterar Riksbanken att en stor del av inflationen förklaras av utvecklingen av oljepriset. Riksbankens bedömning stärks också av att inflationstakten i jämförbara länder i Europa ligger på liknande nivå som i Sverige.
Men vad döljer sig då bakom Riksbankens ord om ”ett allt högre resursutnyttjande” och hur skulle situationen ha sett ut om socialdemokraterna hade vunnit valet. Den mest inflationsdrivande faktorn i resursutnyttjandet är bristen på arbetskraft. Alliansregeringen har under sina två år i regeringsställning fokuserat på att öka utbudet av arbetskraft, det vill säga förmått fler att vilja ta ett arbete.
Detta har genomförts genom att införa ett jobbskatteavdrag för den som arbetar. Den som är villig att arbeta efter att ha fyllt 65 år har fått ett dubbelt jobbskatteavdrag.
Dessutom har alliansregeringen stramat åt bidragssystemen och beslutat om en aktivare rehabiliteringspolitik allt i syfte att minska utanförskapet och öka antalet som är med och bidrar till den allmänna välfärden. Denna politik tillsammans med högkonjunkturen har medfört att Sverige i dag har fler än någonsin som förvärvsarbetar och därigenom försörjer sig själva och dessutom genom sina skatter betalar för allas välfärd.
Hur hade det sett ut om socialdemokraterna vunnit valet och genomfört sina vallöften? Till att börja med hade socialdemokraterna höjt ersättningarna för dem som inte arbetade. Rikligt med forskning visar att om man får nästan lika mycket betalt för att jobba som att vara hemma så minskar motivationen att ta ett jobb. Socialdemokraternas politik skulle alltså ha bidragit till att ytterligare höja resursutnyttjandet och därigenom inflationen. Socialdemokraterna skulle också under rådande högkonjunktur ha behållit fler från arbetskraften i olika Ams-projekt. Även detta skulle ha bidragit till att minska arbetskraftsutbudet och öka inflationen.
Slutligen så skulle socialdemokraternas politik med att ”förtidspensionera” ungdomar ytterligare ha minskat arbetskraften med känt resultat. Alliansregeringens politik gör att det lönar sig att arbeta och leder till att fler svenskar än någonsin försörjer sig via eget arbete. Socialdemokraternas bidragspolitik hade lett till såväl högre inflation som mindre pengar i plånboken för Sveriges arbetande befolkning.
I sin artikel skriver Elisabet Björk och Tommy Waidelich även om fastighetsskatten, till den frågan får jag anledning att återkomma.
Avslutningsvis några ord om regeringens finanspolitik. Det råder stor finansiell oro i världen. Flera bedömare hävdar att världen inte upplevt något liknande sedan 1930-talet. Detta märks av även i Sverige.
Den finansiella oron medför att bankernas risk vid utlåning har ökat och detta i sin tur medför att de har höjt sina priser det vill säga sitt räntepåslag vid utlåning.
Tack vare de senaste årens framsynta budgetpolitik så står svenska staten ovanligt väl rustad för att möta de finansiella orostiderna. Finanspolitiken som förts av finansminister Anders Borg har gjort att Sverige går in i lågkonjunkturen med stora överskott i statens finanser. De flesta av Europas finansministrar avundas Sverige.

Göran Pettersson, m
ledamot av finansutskottet

_____________
Twingly
Andra bloggar om:

10 kommentarer:

Grottolle sa...

Men nu sa ju Borg att det tar ca 1,5-2 år innan den nya politiken får genomslagskraft. Det sa han efter valet 2006 Och nu har det gått snart 2 år och nu börjar arbetslöshetssiffrorna öka liksom utanförskapet. Var är felet ni gjort? Om riksbanken hade ansett att inflationen rusat i höjden på grund av utlandet som du säger då hade man inte höjt räntan. Men Moderaterna har alltid gillat hög inflation. Se bara tidigare när ni suttit i rosenbad..

Göran Pettersson sa...

Det är två faktorer som påverkar utvecklingen i Sverige, utvecklingen i världen och den förda politiken i Sverige. Om du läst artikeln så borde du ha fått svar på din fråga.
När det gäller riksbankens agerande så verkar du inte tro att riksbanken står bakom sin egen rapport. Dessutom har riksbanken även att ta hänsyn till sådan inflation som är "importerad".

Anonym sa...

Moderaterna har alltid gillat hög inflation i landet . Den nya politikens genomslagskraft är synlig nu efter 2 år . Vinnarna : finnans-och penningsverksamhet . Höjd ränta ger mera pengar till banker och finnansiella kretsar men samtidigt tömmer lönmottagarnas plånbok till botten . Är detta inte en önskvärd "moderat" politik ?

Göran Pettersson sa...

Till Aram:
Nej du, vi moderater är för en låg inflation. I riksdagen står sex av partierna bakom riksbankslagen som säger att banken ska värna penningvärdet det vill säga hålla inflationen låg. Det parti som är för en högre inflation är vänsterpartiet.
Den politik som socialdemokraterna gick till val på 2006 skulle dock lett till minskat arbetskraftsutbud och därigenom högre inflationstryck.

Anonym sa...

bäst att vi inte talar om abstarkta begrepp och parti paropaganda , utan vi går in i det alldagliga livet och medborgarnas plånbok . Alttså en resa i det verkliga livet som Du och jag befinner oss i .
Det som Du och Din alliansregering står för i ord kan inte nödvändigtvis vara det process som nu pågår i landet !

Vidare är det inte särskild saklig sakframställning att direkt skylla på andra partier och presentera en hotbild såsom om vänsterpartiet och sossarna hade makt så inflationen hade varit högre ! Bara barn brukar skylla på varandra när de begår fel !

faktum är att trots regeringens goda vilja och goda intetioner är det faktiska förhållandet i landet helt annorlunda . "grottolle" i sitt inlägg påpekar att arbetslösheten stiger och detta är en fakta . Borgs införda finnanspolitik gjort mig någt rikare som villaägare , Däremot gjort min syster fattigare som hyresgäst !

Grottolle sa...

Ja jag läste artikeln och fick svaret att det har förts en inflationsdrivande politik dom sista två åren..Inflationen var aldrig så hög som den är idag dom sista tolv åren som sossarna styrde. Och du handskas vårdslöst med sanningen när du påstår att det har varit lönande att vara sjuk, arbetslös eller pensionär. Varför ni höjde skatter och avgifter för dom beror på att miljonärerna skulle få mindre skatt. Det är tur att Svenska folket har genomskådat eran högerpolitik..

Anonym sa...

Jag hoppades när ni övertog regeringsmakten i högkonjuktur att ni lärt er något om er politik och skulle vara mer duktiga nu än då ni sist hade regeringsmakten. Men Ack vad jag bedrog mig..

Göran Pettersson sa...

Jag rekommenderar att ni läser Riksbanken rapport och deras bedömningar. Om ni tror att den inflation vi nu upplever beror på regeringens politik skulle det vara spännande att höra vilka delar i politiken ni avser.
Ni finner Riksbankens senaste penningpolitiska rapport här http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=28416

Leif Ekstedt sa...

Skatterabatten är bra. Men varför den tredje skall hamna i fickorna på löntagarna begriper jag inte. Inflationsdrivande! I stället skulle de sättas in på pensionssparande och inte röras förrän 100.000:- var sparkapital.

Anonym sa...

Skicka i två politiker i ett rum o de tar livet av varandra. Kortfattat: Moderaternas och övriga allianspolitik går ut på att det ska löna sig att studera och arbeta. Vänsterblockets går ut på utjämningar så att livslönen blir lägre för en som studerat än för en som inte gjort det.
Sen finns det en massa idér om det sociala skyddsnätet från att alla får sköta det själva till att man har rätt att bli försörjd av andra. En sak som jag tycker när det gäller pensionerna. Alla skulle få en bra pension. De som under arbetstiden har råd till det kan ju avsätta mer pengar till ålderdomen. Alla är vi olika och vill så förbli
Nisse/Olle