lördag 5 juli 2008

Frågor och Svar del 1

Här följer ett batteri av frågor och svar. Jag har koncentrerat mig på frågorna som berör varför jag tycker som jag gör. Avseende mer detaljerade frågor av faktakaraktär om lagen och FRA hänvisar jag till regeringens respektive FRA:s hemsidor. Jag ber er också att reflektera över mina praktiska möjligheter att besvara allas följdfrågor. I vissa fall får vi nog bara konstatera att vi har kommit till olika slutsatser. Jag förväntar mig inte att du som är en engagerad och övertygad motståndare till lagen ska ändra uppfattning i sakfrågan. Likaså tror jag mig under det senaste dryga åren tagit del av och beaktat alla viktiga invändningar mot lagen. Denna sida med frågor och svar får därför ses mer som en redovisning över hur jag resonerat.

Fråga: Hur kan du rösta emot din övertygelse och dina väljare?
Svar: Jag röstar efter min övertygelse. Jag anser det rätt att göra signalspaningslagen teknikneutral. Signaltrafik i etern och i nätet bör jämställas. Dessutom innebär lagen att det införs ytterligare instanser för att stärka den parlamentariska insynen. När det gäller mina väljare så följer jag av princip inte slaviskt vad de för tillfället tycker i en enskild fråga. Däremot är deras åsikter en viktig parameter när jag fattar mina beslut. I just denna fråga verkar det dock som om de väljare som röstat på mitt parti och på mig personligen är för lagen och alltså tycker lika som jag har röstat. De två opinionsundersökningar som har presenterats har båda visat att en majoritet av de moderata väljarna stöder signalspaningslagen och inte anser att den ska rivas upp.

Fråga: Har du tänkt någon tanke själv eller upprepar du bara vad du fått order om att säga?
Svar: Den som känner mig lite bättre än frågeställaren tror jag inte skulle funnit någon som helst anledning att ställa den frågan. Givetvis tänker jag själv. Men detta är också typiskt för debatten. Den som röstade nej lyfts upp som innehavare av hög personlig integritet och kunskap. Även om de bara följde sin partilinje eller likaså om de bara hörsammade högljudda protester.

Fråga: Inser du inte att lagen är fel när ni får 6,6 miljoner mejl?
Svar: Nej, jag tycker på intet sätt att de 6,6 miljoner mejlen visar att lagen är fel. Mejlinflödet har varit synnerligen stort och under min tid i riksdagen så tror jag inte att jaghar ägnat så här mycket tid till en enkild fråga utanför mitt utskott (finansutskottet). Men trots de många mejlen och den uppmärksamhet de har fått så måste man se till fakta bakom protesterna. Under mandatperioden har det genomförts liknande upprop i olika frågor. Om jag inte missminner mig så samlade namninsamlingarna mot förändringarna i A-kassan respektive sjukförsäkringen samt uppropet mot bensinskatten avsevärt fler undertecknare.

Det är inte 6,6 miljoner medborgare som har protesterat utan cirka 35 000 som valt att fylla i Expressens automatiska formulär. Jag som har tittat lite närmare på de 35 000 angivna e-postadresserna har dessutom kunnat konstatera att många är kopior, ett antal är uppenbart ren blugg (t.ex. GD FRA, statsministern etc) i några fall är adresserna plockade från andra personer. 35 000 är en hög siffra men låt mig göra några jämförelser. Runt 5000 personer valde att skriva på en protestlista mot att tullen skulle ta bort ett antal tjänster i Kapellskär. Detta trots att denna namninsamling endast genomfördes i Norrtälje. Över 1000 personer protesterade mot att barnavdelningen skulle byta lokaler inom Norrtälje stadsbibliotek. 35 000 är cirka 0,3 % av Sveriges befolkning.

Fråga: IT-industrin kommer att flytta från Sverige om lagen införs, vad säger du om det?
Svar: Jag tror att detta är enormt överdrivet. Liknande lagar respektive regler finns i länder som USA, Storbritannien och Tyskland. Jag kan bara konstatera att många av världens viktigaste IT-företag finns i just dessa länder.

Fråga: Införs lagen blir Sverige en diktatur som Kina och Nord Korea är och Sovjetunionen och Östtyskland var!
Svar: Jag anser att denna jämförelse är totalt missvisande och saknar det mesta av proportioner. Liknande lagar respektive regler finns i länder som USA, Storbritannien och Tyskland.

Jag återkommer med ytterligare Frågor och Svar under dagen.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Jag var en av dom som skrev under på Expressens initiativ. Även om vi inte ser på FRA lagen på samma sätt skall du ha tack för att du som den enda ledamot tog dig tid att svara. Jag tror sum du dock inte att vi genom att diskutera fakta kommer att få någon av oss att ändra inställning i frågan.
En kommentar vill jag dock lämna: Jag upplever att även om FRA lagen kanske inte skulle missbrukas av den nuvarande statsadministration går lagen över en osynlig linje som kommer att försvåra för Sverige att agera internationellt mot övergrepp mot yttrandefriheten i länder som inte är så demokratiska. På ett mera känslomässigt plan känns nya lagen som ett ingrepp i min personliga yttrandefrihet. Staten går in i något som den inte borde lägga sig i. Hur mycket har egentligen i alliansen varit diskuterat om hur "Medelsvensson" kommer att uppleva lagen i stället för tekniska detaljer om hur övervakningen skulle ske?
Mvh
Erik Kall

Anonym sa...

Jag håller med om att det är missvisande att jämföra med Kina och Korea. De länderna har inte lika långtgående övervakning av de egna medborgarna, så det är en förolämpning mot dem att jämföra.

Dessutom, även de länder som är diktaturer började någonstans. Plocka fram hisortieboken. Diktatur kommer oftast inte med en smäll, den kommer krypande, en lag åt gången. Precis den här sortens lagar.

De skäl för lagen som framförts från regeringen är löjliga och saknar trovärdighet. En stor del av motståndet mot lagen baserar sig på att man avser att få en guldstjärna hos tex USA genom att sälja ut svenska medborgares privatliv och rysk internettrafik genom Sverige. Har ni goda skäl, redovisa dem, göm er inte bakom icke-hot som terrorism (existerar inte i Sverige), militära hot (existerar inte längre sedan muren föll) eller FN-styrkan i Afganistan (hoten där använder in mail, ännu mindre mail som passerar Sverige). Låt höra!

Dessutom: FRA har redan visat att de inte respekterar vare sig svensk eller internationell lag. Det som behövs är inte att man legaliserar deras brottslighet, det som behövs är att man stänger ner dem.

Som minimikrav så krävs det offentlig insyn. Med det så menas att det inte räcker med att någon myndighet övervakar FRA, det har uppenbarligen inte varit en fungerande lösning tidigare. Vi behöver tillgång till källkoden till FRAs programvara, sökbegreppen som används och tillräcklig insyn i driften för att garantera att detta verkligen är vad som används, och detta ska vara tillgängligt för allmänheten. Det är fortfarande en massiv integritetskränkning, men då har vi i alla fall koll på hur långt den sträcker sig.

Det är också mycket oroande att man väljer att blanda civil och militär verksamhet på detta sätt. Sverige har en historia av att inte klara av det.

Göran Pettersson sa...

Till Erik Kall: Jag tycker att debatten i riksdagsgruppen främst har handlat om integritetsfrågorna. Det tycker jag har varit en bra fördelning. Det är i den frågan som ledamöterna som är lekmän har mest relevant kunskap och erfarenhet. Frågorna om terraflops är det bättre att experterna hanterar och att lekmännen snarare tar ställning genom att värdera expertunderlaget.

Göran Pettersson sa...

Till Anders Troberg:
Vi verkar ha olika syn du och jag om Kina och Nordkorea. Hur kommer det sig att du känner till dessa länders övervakningssystem så väl?

Jag tror att en mycket stor majoritet av svenska folket delar min uppfattning om övervakningssamhället i Sverige jämfört med i Kina och Nordkorea.

Jag ser ingen större risk för att någon större mängd svenskar skulle emigrera till Kina och Nordkorea för att de länderna inte kontrollerar sina medborgare.

Anonym sa...

En annan sak Göran. Du hänvisar ständeligen till England, USA och Tyskland. Varför detta? Det är ju Sveriges yttre hot det hela rör sig om, och det SVENSKA folkets integritet. Vad de tycker i USA, England eller Tyskland om den lagen är fullständigt oväsentligt och orelevant för den svenska individen och att försöka ge FRA-lagen en legimitet genom att hänvisa till andra länder är ett dåligt argument, men jag förstår att det finns brist i argumentationen för lagen. Visst, jag förstår att informationsutbyte kommer att ske och att FRA-lagen är en mer eller mindre beställningsuppdrag från USA, vilket betyder att Sveriges suveränitet kan diskuteras. Vilka andra länder än de tre du ständigt hänvisar till lyssnar i kabel? Har NSA som har lyssnat i åtskilliga år med Echelon kunnat förhindra attentat mot Amerikanska intresse (9/11, ambassadattacker, attacker mot amerikanska flottan?).

Jag skulle vilja ställa en annan fråga: Om Sveriges yttre hot är så allvarliga så vi behöver filtera alla Svenskar mail till en myndighet som bevisligen olagligen spionerat på Svenska personer och diariefört dom under ett antal år, om vi ändrar om lagen så man INTE får lov att byta eller sälja underrättelsematerialet utan endast ha det för eget bruk för den egna staten, hade det varit så intressant och så bråttom att driva igen den? Hade de yttre hoten minskat helt plötsligt? Eller är den nu drivande argumentationen (innan Åkesson sköt Afghanistan soldaternas säkerhet i sank) "intresset för utvecklingen i Ryssland" så intressant för bara det Svenska intresset?

Göran Pettersson sa...

Till Andreas Pettersson:
Många av kommentarerna till mina inlägg hävdar att Sverige blir som Kina och Nordkorea. Dessutom framförs ofta att IT-industrin kommer fly Sverige. I det sammanhanget lyfter jag fram USA, Storbritannien och Tyskland.

Jag tror dessutom att blandar ihop några saker. FRA:s spaning har inte varit olaglig däremot har den varit svagt reglerad.

Anonym sa...

Göran!

Jag nämner inte Kina eller Nordkorea. Jag nämner vad du hänvisar till i dina svar på din blogg, nämligen USA, England och Tyskland. Vad har de med Sveriges suveränitet och sveriges medborgares intigritet att göra? Du försöker argumentera att bara för att tre av världens stormakter behöver avlyssna kabelnät och att därför behöver Sverige också göra så. Du hänvisar vid ett par tillfälle till gällande lagstiftning till, än en gång, USA, England och Tyskland. Varför och hur kan det hjälpa min intigritet såsom enskild medborgare hur deras legalisation ser ut i nämnda tre länder? Det hade varit av värde om jag hade bott där och man hade kunnat ta upp det som argument då och det hade varit i ens intresse, men idag jag bor i Sverige.

Vad är skillanden mellan olaglig och svagt reglerad? Om jag slår ned någon så kommer jag att bli åtalad för misshandel. Om jag håller 115 km/h på en 110 km/h väg, kommer lagens långa arm förmodligen att se mellan fingrarna på detta. Men ändock, jag bryter mot en lag då jag håller 115 km/h, men det är bara en svagt reglerad lag. Ger det dock mig rätt att enligt lag hålla säg, 5-10 km över hastighetsgränsen? 20 km över?
Men förstås, det är ju bättre att säga att andra blandar ihop eller inte förstår argument; tyvärr är det en argumentationsteknik som ofta biter en själv i svansen.

Göran Pettersson sa...

Till Andreas Pettersson:
När det gäller nämnade av länder hänvisar jag till mitt tidigare svar.
Med svagt reglerad avseer jag inte det du beskriver. Det skulle jag snarare kalla svagt tillämpad.
Med svagt reglerad menar jag att det inte har varit tydligt vad som ingått respektive inte ingått i mandatet.

Anonym sa...

Göran!

Tycker du att denna lagen är svagt reglerad?
"Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande."

I så fall får vi ändra på grundlagen då ovanstående stycket kommer som du vet, från Regeringsformen.

Visst, tillämligenheten för Polison att stoppa och lagföra varje bilist som kör för fort är liten. Men hur stor tillämplighet kommer Datainspektionen, med sina runt 40-50 medarbetare som inte bara har FRA-lagen som de ska övervaka, utan även andra myndigheter, kommuner, enskilda företag och enskilda individer att kunna tillämpa integritetsskydd mot avlyssning? Hur kan det tillämpas då det räcker med att hänvisa till sekretess för "nationens säkerhet" då denna går före individens rätt, men ändock får kommunikation säljas och bytas vidare till andra länder enligt den "reglerade lagen"?

Leif Nixon sa...

Göran: Du skriver: "Frågorna om terraflops är det bättre att experterna hanterar och att lekmännen snarare tar ställning genom att värdera expertunderlaget."

Vilket expertunderlag har riksdagsgruppen egentligen haft? Jag tycker mycket av debatten har präglats av djup teknisk okunskap från riksdagsmännens sida.

Leif Nixon sa...

För att vidareutveckla min förra kommentar:

För att kunna göra en korrekt bedömning av integritetsaspekterna måste man såklart ha en grundläggande förståelse för de tekniska aspekterna, antingen genom egna kunskaper, eller genom att man har goda rådgivare.

Ta till exempel det här med "utländska förhållanden". Många riksdagsmän verkar nöja sig med att lagen bara ger utrymme för att avlyssna utrikestrafik och förväntar sig att FRA ska filtrera bort inrikestrafik utan att titta på den.

Men det är helt enkelt inte möjligt. Man kan inte lagstifta fram en sån filtrering, lika lite som man kan lagstifta om att vatten inte ska vara vått.

Ett enkelt exempel på problematiken: Ponera att jag skickar ett mail till erik.nixon@gmail.com; hur ska FRAs datorer kunna avgöra vem mottagaren är, var han befinner sig och vilken nationalitet han har? Ponera att jag skickar ett meddelande till ett chat-rum; hur ska FRAs datorer kunna avgöra vilka mottagare meddelandet har?

Om man inte förstår det här problemet, utan blint tror på FRAs tekniska möjligheter att filtrera bort all inrikestrafik - ja, då har man inte förutsättningar att göra en korrekt bedömning av hur avlyssningen inverkar på folkets personliga integritet.

(Jo, jag är faktiskt själv expert - det står "systemexpert" på mitt visitkort.)

Anonym sa...

Jag tycker att allt som skrivs just nu är BULLSHIT!!! du ser ju att en majoritet av svenska folket är mot den här lagen! det är vi som är uppdragsgivaren och nu säger folk ifrån, lyssna istället för att blunda!
Jag Fattar inte att Sverige ska ta ett sånt här stort steg från demokratin, och det har du på ditt samvete!!!

Anonym sa...

Hur ofta får du mer än 35000 mejl i samma ärende? Om jag får gissa först har det aldrig hänt tidigare! I så fall borde det ju säga dig något!!!
Håkan Gustavsson

Anonym sa...

Ska svenska folket godta FRA lagen ska följande åtgärder. A. alla som arbetar med spaning ska vara offentliga personer. B. vem som helst ska när som helst kunna göra studiebesök på FRA. C. allmänna studiebeslök för allmänheten. D.alla handlingar på varje person ska på begäran skrivas ut.
Matthew Main

Anonym sa...

En lögn blir inte bättre av att den upprepas.

FRA-förepråkarna hävdar gärna att "Tyskland har liknande lagar", men det ÄR FEL.

I Tyskland får man signalspana i kabel
UNDER VISSA FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ RIKTAD MISSTANKE OM ALLVARLIGT BROTT.

Det är - med förlov - en j-a skillnad mot
tidsobegränsad massavlyssning a la FRA.

Anonym sa...

Du påtalar att "35000 är ca 0,3% av Sveriges befolkning".

Då kan jag passa på att påtala att 349 riksdagsledamöter är ca 0,003% av samma befolkning.

Lik FÖRBANNAT tar ni er rätten att köra över oss.

Sakfrågan (FRA) tycker jag faktiskt har blivit lite ointressant, jag inväntar med spänning vad EU-domstolen kommer säga om spektaklet istället.

Det som i mina ögon är ännu värre är istället hur tydligt det numera är hur riksdagen fungerar, med gapande och skrikande gruppledare, partipiskor (s k "interna diskussioner"), mer eller mindre uttalade hot om mobbing, utfrysning och politisk frysbox för de som så mycket som andades om att tänka själv och rösta för sina väljare/sin egen övertygelse. Och det tyngsta argumentet hos alla som förmodligen tillhörde nejlägret men ändå röstade ja var att "vi kan ju inte fälla vår sittande regering". Smaklöst, ohederligt och lågt. Riksdagen har blivit en ren arbetsplats där egen karriär är viktigare än att utgöra demokratins högborg. Dessutom har riksdagen inget ansvar inför regeringen, däremot tvärtom.

Nu är ju du en ja-sägare så kritiken kan vara missriktad, problemet är att alla potentiella nejsägare aldrig skulle våga medge det (Federley, Johansson m fl), så det är i stort sett lönlöst att överhuvudtaget kontakta dem. De är numera robotar.

Men som sagt, strunt i FRA-frågan, då jag inte finner den så intressant längre. Efter punkterna ovan: är du stolt över att vara en ledamot av riksdagen idag? Kan du verkligen påstå att vår demokrati förvaltas väl i händerna på dagens riksdag och regering? Anser du att vi följer regeringsformens första punkt? Anser du att statsministern är en god förebild och statsledare när han öppet deklarerade att han inte ansåg att medborgarna/bloggarna hade något att göra med tilläggspunkterna till lagen, utan att det bara var partiernas "interna diskussioner" som låg bakom? Lyhört? Ärligt?

Vill ha synpunkter/svar på alla frågor och påståenden i mitt inlägg, så att du inte hoppar över nåt.

Anonym sa...

"Vi verkar ha olika syn du och jag om Kina och Nordkorea. Hur kommer det sig att du känner till dessa länders övervakningssystem så väl?"

De har inte den tekniska infrastrukturen för att genomföra något sådant. De skulle säkert vilja, men de kan inte. Vare sig du gillar jämförelsen eller inte så håller den.

"Jag tror att en mycket stor majoritet av svenska folket delar min uppfattning om övervakningssamhället i Sverige jämfört med i Kina och Nordkorea."

Ursäkta, men det var ett fruktansvärt dumt argument. Vad majoriteten anser har ingen som helst relevans för hur det verkligen förhåller sig.

"Jag ser ingen större risk för att någon större mängd svenskar skulle emigrera till Kina och Nordkorea för att de länderna inte kontrollerar sina medborgare."

Inte jag heller, men väl till andra länder. Vad som är viktigare är att folk kommer att tveka att flytta hit, vilket gör att vi inte kommer att ha en tillräckligt stor arbetsför befolkning när 40-talisterna börjar gå i pension och kräva vård i stor skala.