lördag 5 juli 2008

Frågor och Svar del 2

Här följer ett batteri av frågor och svar. Jag har koncentrerat mig på frågorna som berör varför jag tycker som jag gör. Avseende mer detaljerade frågor av faktakaraktär om lagen och FRA hänvisar jag till regeringens respektive FRA:s hemsidor. Jag ber er också att reflektera över mina praktiska möjligheter att besvara allas följdfrågor. I vissa fall får vi nog bara konstatera att vi har kommit till olika slutsatser. Jag förväntar mig inte att du som är en engagerad och övertygad motståndare till lagen ska ändra uppfattning i sakfrågan. Likaså tror jag mig under det senaste dryga åren tagit del av och beaktat alla viktiga invändningar mot lagen. Denna sida med frågor och svar får därför ses mer som en redovisning över hur jag resonerat.

Fråga: Tror Sveriges riksdagsmän och kvinnor att terroristerna är så dumma att de skickar mail till varandra som inte är kodade?
Svar: Jag vet inte vad varje enskild riksdagsledamot tror. För egen del tror jag att det förekommer krypterad trafik av olika kavlitet. Det är dock lite talande att underrättelsetjänst heter intelligence på engelska.

Fråga: Varför finns det behov av signalspaning när hotet mot Sverige är så lågt?
Svar: Underrättelsetjänsten syftar bland annat till att ta reda på främmande makters dispositioner och intentioner. Detta är information som är viktig för att utröna vilket hotet mot Sverige är och att kunna vidta lämpliga motåtgärder. Behovet av en bra underrättelsetjänst är på vissa sätt ännu viktigare idag när Sverige har relativt tidigare låg beredskap mot yttre hot. Hotbilden är idag dessutom i många stycken mer komplex under kalla kriget.

Fråga: Det här kommer att bli mycket dyrt hur kan du försvara kostnaderna?
Svar: Jag sitter i finansutskottet och får nog anses vara en budgethök dvs jag är inte den som lättvindigt spenderar skattepengar. Jag anser dock att en satsning på en bra underrättelsetjänst inkluderande signalspaning är ett kostnadseffektivt sätt för att stärka vårt skydd mot yttre hot.

Fråga: Kan du ge konkreta aktuella exempel på när Sverige har haft nytta av signalspaningen?
Svar: Den här frågan belyser mycket bra problemet med hela den här debatten. De som har kunskap att svara på frågan är av sekretesskäl förhindrade att besvara den. Men som jag sagt tidigare så anser jag att det är klokt att satsa på en bra underrättelsetjänst.

Fråga: Tror du att signalspaningslagen skulle ha kunnat förhindra morden på Olof Palme och Anna Lindh?
Svar: Nej jag tror, och här vill jag betona att det är vad jag tror och inte vet, att de båda morden är begångna av ensamma gärningsmän utan koppling till främmande makter.

Fråga: Hur ser du på utbyte av underrättelseinformation med andra stater?
Svar: Jag är positiv till underrättelseutbyte när det gynnar svenska säkerhetsintressen och inte skadar svenska medborgares intressen.

Fråga: Hur känner du själv inför att FRA ska läsa dina mejl?
Svar: Lagen innebär inte att FRA ska läsa privat mejl. Däremot ska man spana mot filtrerad information. Så jag har personligen inga problem med signalspaningslagen.

Fråga: Hur tror du Sverige kommer att lösa sina underrättelsebehov om riksdagen river upp signalspaningslagen?
Svar: Troligen blir vi mer beroende av underrättelser inhämtade av andra länders underrättelsetjänster. Redan idag pågår omfattande spaning mot elektronisk kommunikation. Detta beroende medför att vi får en minska självständighet och att vi riskerar att påverkas av det urval av underrättelser vi förses med.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Sitter och lyssnar på din podradio just nu, har lite anteckningar där ifrån men här är en länk t.ex. på en av de artiklar som finns om hur ett rätt stort, får man väl säga, företag ser på FRA-lagen och om de tänker placera servrar i Sverige: http://internetworld.idg.se/2.1006/1.109576

Nu är den gammal men det är bara för att Google har valt att inte kommentera efter att lagen gick igenom.

Anonym sa...

Nu säger du filtrerad information igen, men för att filtrera måste informationen gå genom ett filter. Alltså kommer dina mejl att undersökas. Automatiskt, visst, men de kan komma att vara intressanta och således läsas för att utröna om de skall kastas eller ej.

Göran Pettersson sa...

Till Andreas: Men det är väl just om detta vi tycker olika. Jag tycker att de åtgärder som vidtas bland annat genom filtreringen innebär att det skapas en rimlig balans mellan behoven för rikets säkerhet och skyddet av den personliga integriteten. Du tycker uppenbarligen inte det.

Anonym sa...

Hej Göran!
Här är en fråga som jag inte sett ditt svar på ännu.

Många av oss som använder e-post, MSN och andra nya kanaler för kommunikation gör ingen skillnad mellan digital eller "postburen" privat konversation. Därav frågan;

Om lagen hade tillåtit FRA att placera en apparat på posten som öppnade och scannade igenom alla brevförsändelser, utan att spara ointressant information, hade du då tyckt att det var ok? Om inte, motivera...

Anonym sa...

Göran

Angående ditt svar till Andreas (vilket inte är mig, förresten). Om vi sprättar upp din vanliga post, kopierar den, och kör den i ett filter, är det okej? Är det okej att vi gör så med hela Svenska folkets post? Är det en rimlig balans, med tanke på rikets säkerhet? Eller Sveriges yttre hot använder inte postväsendet? Och även om de hade gjort det, hade det varit försvarbart att öppna andras post?

Anonym sa...

@Göran: Tack för ditt svar. Jag är egentligen inte så jätteintresserad av FRA-lagen. Vad jag önskar är en generell, stabil grundlag för integritet, oavsett område. Som Andreas P påpekar borde en sådan lag som tillåter digital signalspaning, mejl, telefoni, sms, osv även gälla för brev, paket och andra fysisk kommunikation.

Den borde gälla för fotografering och dokumentering av medborgare på stan, och den borde gälla husrannsakan. Likt hur min digitala trafik filtreras, borde polisen få gå genom alla hus i ett område för att leta efter ledtrådar.

Huruvida det gäller utländsk trafik eller inte tycker jag vi kan ignorera, då det inte finns något bra sätt att garantera att inte svensk<->svensk registreras.

Anonym sa...

Göran,

Intressant, du besvarar inte ens dina egna frågor...

Ett ord: Ändamålsglidning. Där har du en enkel och i sig själv tillräcklig anledning att säga nej till FRA-lagen. Du kan inte på något sätt garantera att denna lag inte kommer att missbrukas. Det spelar ingen som helst roll hur många kontrollorgan du tillsätter.

Och, principiellt bör du tänka över följande: Default-värdet skall, självklart, vara att staten INTE har rätt att övervaka medborgarna, såvida inte skäl talar därför (skälig misstanke om brott, till exempel). Ett default-värde där staten har rätt att övervaka medborgarna, såvida inte något talar däremot, alltså i undantagsfall, är i direkt motsättning mot en rättsstat. Det är vad som definierar en polisstat. Jag trodde inte i min vildaste fantasi att en politiker som kallar sig för liberal, eller demokratisk, kunde ha den åsikten.

Varken du eller någon annan från alliansen kommer någonsin mer att få min röst om denna lagen går igenom (och jag har alltid röstat borgerligt). Camilla Lindberg skulle göra rätt i att byta parti, för trots min stora respekt för henne så kan jag inte rösta fram någon i ett parti som står för denna lag. Aldrig.

Ni har målat in er i ett hörn och tror inte att ni kan säga nej till kagen därför att det skulle innebära en prestigeförlust. Skärp er! Det är den sämsta av anledningar att fåfängt stå fast vid något så genomgående idiotiskt som FRA-lagen.

Vänliga hälsningar
Niklas Lindbom

Anonym sa...

Nu har jag lyssnat klart, tyvärr så dog mitt batteri olämpligt efter programmet när jag tänkte svara. Detta gjorde att mina anteckningar försvann men jag skall försöka ändå.

Jag är en av de som fått svar på mitt mail via Expressen. Även om mailet från Expressen var mer en manifestation av mitt missnöje än ett försök till dialog oss emellan så uppskattar jag trots det att du tog dig tid att svara. Detta blir alltså ett svar mindre till din mail då du utryckt önskemål om att det är så du vill ha det.

Du säger att det till största delen är folk som är intresserade som är emot lagen. Detta ser jag på intet sätt som något argument för lagen då dessa ofta besitter mer kunskap. Du säger också att argumentet om kunskap inte är giltligt då ni inte är tillsatta som experter utan som lekmän. Jag tycker ändå att man kan begära att ni som lekmän som har ett så stort ansvar som ni i riksdagen tar er tid och sätter er in i de frågor ni röstar om. Min uppfattning från debatten, både live från riksdagen samt genom andra media, är att ni inte har tagit till er eller bemött den kritiken från de som besitter kunskap inom dessa områden. Att sedan säga att det mesta som FRA gör är sekretessbelagt och därför kan man inte kommentera detta är bara fel. Mycket av kritiken är baserad på hur data- samt telekommunikation fungerar och detta sker enligt helt öppna standarder som vem som helst kan läsa och sätta sig in i. FRA kan på inget sätt ändra hur detta sker och kan på så sätt heller inte ändra på de begränsningar som finns.

Det är ett faktum att för att kunna avgöra vart data är påväg till eller vart det skickas ifrån så måste all data analyseras. För att kunna avgöra om ett mail inehåller något av intresse så måste mailet konstrueras och analyseras, för att kunna avgöra om ett SMS inehåller något av intresse så måste det analyseras. För att avgöra vart ett SMS är påväg, eller vart datatrafik är påväg, så måste den analyseras. Som många redan påpekat så går trafik som är intern inom Sverige ofta via knytpunkter som ligger utanför Sveriges gränser. Därför går det inte att bara sätta sig och lyssna på en kabel som går över Sveriges fysiska gräns. ALLT måste analyseras, allt måste avlyssnas. Detta är grunder i filtrering, för att kunna filtrera något måste det plockas upp och analyseras. Detta betyder att ALL kommunikation måste analyseras och detta går inte att komma ifrån.

Dessutom använder sig många svenska både företag samt privatpersoner, av mail och andra tjänster som befinner sig utomlands.

Vidare för du ett resonemang om att rösta emot sina väljare o.s.v. Moderaterna är inte ett parti som har profilerat sig i den här frågan, varken före eller efter valet och därför så kan du där pusta ut. Men annars är ditt resonemang konstigt, att bara för att man röstar på parti och inte på person så kan ni som ledamöter rösta som partiet säger. Varför skall vi då ha flera ledamöter än att varje partiledare eller representant får en viktad röst? Nu är det ju i princip så det är förutom i väldigt sällsynta fall. Jag tycker det är dags att ledamöterna ser sig som ledamöter och inte som partiets viktning. Bara centern sa i princip något i denna frågan innan valet och utryckte sig starkt emot det, så när det kommer nya frågor som inte fick utrymme i debatten innan valet så har ni som parti ingen aning om vad folket i Sverige tycker.

Jag säger som personen du nämnde som utryckte sin förvåning till resultatet av opiononsundersökningen. Nu är jag ingen person som fäster mycket vikt vid denna typen av undersökningar. De träffar lika ofta väldigt fel som rätt men jag har inte hört någon i min närhet utrycka sig positiv till FRA-lagen. På sin höjd har jag ett par som är tveksamma då de inte känner att de har tillräckligt med fakta att ännu bestämma sig för en åsikt. Denna opinionsundersökning hade dessutom inte är särskilt stort underlag.

Detta kan självklart ha med min bekantskapskrets att göra och att jag jobbar på ett stort svenskt företag i telekom branschen men gör ändå att jag inte riktigt kan tro på denna undersökning.

Du säger att det kanske var ett dumt argument att dra in Afghanistan i debatten och där håller jag med dig. Att försvarsministern ändå tog upp detta i debatten visar ju med otrolig tydlighet hur lite han faktisgt kan eller vet i frågan och detta är ändå en person som väldigt starkt argumenterar för FRA-lagen och har även mycket makt i andra försvarsfrågor. Jag tycker det är lite skrämmande då hans beslut måste ju på något sätt grunda sig på detta argument annars hade han aldrig lagt fram det utan tagit något bättre. Eller försökte han bara dra en luring och ljuga för oss för att få mer sympatier för lagen? Både fallen är skrämmande. Han har ju dessutom upprepat detta argument och det samma gäller hans argument om svenska ambassader utomlands.

Sedan säger du att det kanske inte är så aktuellt just i fallet med Afghanistan men för operationer som ligger närmare Sveriges gränser. Du som säger dig vara insatt i försvarsfrågor måste väl också veta lite om våran försvarsmakts syn på kommunikation i kabel. Jag tror inte att utländska sådana har någon syn som skiljer sig mycket på denna punkten. Dessutom så vet vi alla att reglerna i en väpnad konflikt eller krig i ett land inte är desamma som de i fredstid i ett annat. Jag tror ingen, eller ytterst få, skulle protestera om lagen sa att försvarsmakten får ta hjälpa av FRA att utföra signalspaning i kabel inom ett konfliktområde där försvarsmakten har personal.

Jag tycker dessutom att du gör en väldigt grov och förenklad generalisering av lagrådets yttrande[1] när du rycker en formulering ur sitt sammanhang för att försvara den lag som röstades igenom. Antingen har du inte läst det och litat på vad andra har sagt till dig eller så gör du detta medvetet.

Jag förstår att du tycker det är jobbigt för dig att du fått mycket mail den senaste tiden, jag förstår om du känner dig mailbombad. Jag tycker dock att eran lag i så fall stör mer för jag vet aldrig om jag skall maila till er om mitt mail kommer att snappas upp. Det är ju inte helt otroligt att jag nämner något i mitt mail som FRAs filtrering skulle triggas utav men även om det inte gör det så går det ändå genom deras analysering och filtrering. Eller det här blogg-inlägget? Det kommer också det att analyseras och filtreras av FRA.

Men erat beslut påverkar inte bara mailandet till riksdagen, den påverkar all kommunikation som sker idag.

Det har läckt ett dokument, en läcka som nu SÄPO utreder, från FRA som säges inehålla information om att FRA redan ägnat sig av den här typen av spaning och dessutom lagring. Alltså till och med innan det kommer bli lagligt. FRA tycker jag därmed bevisat att de inte hyser särskilt stor respekt för lagen, och nu får de ännu mer utrymme. "Men bra, nu blir det ju mer reglerat, och vi har kontrollmekanismer på plats" säger någon. Jag undrar hur mycket insyn kommer de kontrollmekanismer som införs egentligen ha in i något som är så stängt med all sekretess och hemlighetstämpling. Mycket kan stängas med motivationen "för rikets säkerhet".

Tycker dessutom att lagen skall ses i ett perspektiv där respekten för tryck- och yttrandefriheten blir lägre och lägre [2]. Vi medborgare skall alltså få än mindre insyn samt rätt att utrycka oss, medans statens övervakning skall öka.

Till sist, att säga att "men de gjorde det först" tycker jag inte passar i en debatt på den nivån man kan förvänta sig i riksdagen. Se istället till att pressa dem på att sluta avlyssna Sveriges medborgare, de som ni säger er vilja skydda.

/Ulf

[1]. http://www.lagradet.se/yttranden/Forsvarsunderrattelseverksamhet.pdf
[2]. http://www.tu.se/myarticle.asp?c1=1204&c2=1234

Leif Nixon sa...

Göran, du skriver "Lagen innebär inte att FRA ska läsa privat mejl."

Jo, det gör den faktiskt. Det är naturligtvis inte syftet med lagen, men den medför ändå oundvikligen att FRA kommer att avlyssna privat mailkommunikation.

Anonym sa...

Det börjar bli lite pinsamt att se hur dåligt pålästa ni är om den tekniska lösningen, hur filtreringen kommer att ske.

Sedan att FRA har övervakat och sparat information redan visar ju bara att de tycker sig sitta över de lagar vi redan har i sverige, och så röstar ni att de skall få större makt...

Sedan kan man ju hoppas att du som gammal militär borde ha ganska bra förståelse hur man bör skicka hemliga meddelanden, inte som klartext i mail i alla fall.

Sen den sista kommentaren, härligt att komma med en sådant här nonsenssvar Kan du ge konkreta aktuella exempel på när Sverige har haft nytta av signalspaningen?
De som har kunskap att svara på frågan är av sekretesskäl förhindrade att besvara den

Anonym sa...

Frågor på frågorna.

Hur kan jag undvika att min kommunikation filtreras ?

Kan man garantera att det som FRA får åtagande att insamla inte går till annat lands underättelse tjänst ?

Kan man garanter att FRA aldrig någonsin får utöka sin signal spaning ? om inte när är integriteten tillräckligt kränkt ?

Även om jag väljer en svensk leverantör av eventuell e-post kan jag tyvärr inte vara garanterad att den e-posten bara går innan för sveriges gränser tvärtom på internet är gränserna ännu mindre tydlig. Vad händer om denna svenska e-post leverantör outsorcar sin verksamhet till någon utomlands ? Poängen är att bara signal spana på trafik som går utan för ländets gränser är ganska korkat eftersom det inte finns några faktisk gränser på tjänster på internet.

Det finns inga sunda argument för FRA lagen trots detta fortsätter banan republiken sveriges makthavare att driva igenom det hur kommer det sig ?

Anonym sa...

Som du förhoppningsvis redan vet så skickas inte mail på samma sätt som ett vanligt brev, alltså hela meddelandet kommer på en gång.
Mail skickas i datapaket från en mailserver till en annan och dessa paket kan ta olika väg.
När FRA filtrerar så kommer dom alltså att få fragment av mail och hittar dom nått intressant så behöver dom resten av paketen för att få ett komplett mail.

Då kan ju övriga paket redan ha passerat efter som dom kanske inte sänds i följd och vissa kan ha tagit annan väg.

För att då komma åt alla paket och hela mailet så måste dom ju mellanlagra eller buffra trafiken och det skall dom ju inte göra sägs det. Så då blir risken att FRA sitter med en del av ett mail som verkar intressant och man vet inte ur vilket sammanhang det kommer.

Är ju samma sak med all trafik att det sänds i datapaket så man bara får tag i fragment.

Anonym sa...

Hahahaha. Nu är storebror redan igång med riggade frågor som skall försöka lura oss att tro att du tar detta på allvar och har svar på tal.

Ingen av de centrala frågeställningarna har besvarats av någon FRA-anhängare förutom med luddigt snack om att "FRA ska inte avlyssna folket, de skall bara spana utomlands och blablabla"

Istället för att argumentera utefter hur tekniken ser ut, så hänvisar man till en lagtext som uppenbarligen är skriven av folk som inte förstår vad som är upp eller ner på en dator.

Pinsamt.

Anonym sa...

Det som jag ännu inte förstått är på vilket sätt man anser att FRA-lagen står i överensstämmelse med Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheternas krav på ett privatliv. För att få genomföra avlyssning på sätt som riksdagen nu beslutat om krävs att

"following minimum safeguards that should be set out in statute law in order to avoid abuses of power: the nature of the offences which may give rise to an interception order; a definition of the categories of people liable to have their telephones tapped; a limit on the duration of telephone tapping; the procedure to be followed for examining, using and storing the data obtained; the precautions to be taken when communicating the data to other parties; and the circumstances in which recordings may or must be erased or the tapes destroyed (see, inter alia, Huvig, cited above, p. 56, § 34; Amann, cited above, § 76; Valenzuela Contreras, cited above, pp. 1924-25, § 46; and Prado Bugallo v. Spain, no. 58496/00, § 30, 18 February 2003).”

FRA-lagen har långt kvar för att kunna uppfylla dessa krav.

Anonym sa...

Vi är två personer i detta hushåll som dels har skrivit på genom Expressen och dessutom skickat varsitt personligt mail till alla de 143 som röstade Ja. Jag har fått 2 svar från det jag skrev på i Expressen och den andra personen har fått 1. Ingen har svarat på våra personliga mail till er.

Anonym sa...

Det är bara att inse, dom här svaren visar ju att vi är på väg mot värsta militärstaten som t.ex USA.Jag kommer aldrig någonsin acceptera en sånhär lag!

Anonym sa...

Tack för mailsvar (men använd gärna bcc en annan gång, epostadresser bör inte spridas).

Inga klagomål på FRA på 40 år? Om det är sant kanske det kan bero på att FRA inte har talat om för någon att de avlyssnat dennes samtal. Det tycks hursomhelt som om FRA inte alltid följer lagen (enligt en läcka som väl nu jagas av Säpo för sekretessbrott/avslöjandet).

I övrigt kom det inte fram så mycket (för mig) nytt i radioinslaget, och jag anser mycket riktigt fortfarande att lagen är alltför integritetskränkande i en avvägning mot nyttan. (Kränkningen består i att staten tar sig rätten att avlyssna oavsett om ett enskilt mail läses eller inte, det är risken/rätten som kränker mitt privatliv). Om nu syftet med lagen är att trafik till/från Ryssland ska få avlyssnas, ge då FRA rätt att göra just det.

Om sossarna skulle bli vinnare på denna fråga skulle det vara illa, de är ju lika goda (dåliga) kålsupare de i integritetsfrågor, i synnerhet Bodström.

En författningsdomstol vore mycket bra enligt min åsikt, minns inte om du sa nåt om det.

Jag tycker f.ö. inte att du verkar korkad, och inte särskilt (men dock något) arrogant mot de som värderar integritet högre och som är mer skeptisk till myndigheters verksamhet än vad du verkar vara.

Angående epost: Att du fått få mail-svar kan bero på att du undanbett dig mailsvar. Men jag anser att det är missbruk att inte ange en (egen) fungerande epostadress som avsändare, och att Expressen skulle ha verifierat att den angivna adressen fungerade innan de skickade epostmeddelandet till riksdagsmännen (genom att Expressen mailat en kod till den uppgivna epostadressen, som avsändaren sedan skulle returnera till Expressen på lämpligt sätt innan det egentliga mailet gick iväg. Det är så man ska göra för att inleda nyhetsbrevsprenumerantioner etc (för att stävja missbruk), och det hade varit passande också i denna situation.