onsdag 30 juli 2008

Äldrevården viktigaste ungdomsfrågan

Gårdagens artikel på DN Debatt om de skenande vårdkostnaderna har rönt stor uppmärksamhet på landets ledarsidor. Det är bra, denna fråga är en stor framtidsfråga ur ett antal olika perspektiv. Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt som att säga att äldrevårdsfrågan är en av de allra viktigaste ungdomsfrågorna. Om vi inte ganska omgående tar tag i frågan så kommer dagens ungdomar att hamna i en ohållbar situation då de både ska betala för sina barns skolgång och de skenande äldrevårdskostnaderna. Problemet går inte att lösa med en enskild lösning utan det krävs att ett antal politikområden reformeras. Den första viktiga åtgärden är att minskar andelen av vår levnadstid då vi inte arbetar och bidrar till vår egen och andras försörjning. Trenden med att vi kommer igång på arbetsmarknaden senare och lämnar den tidigare måste brytas. Det finns redan nu positiva signaler om att den förändringen är på gång. Två viktiga reformer som Alliansregeringen sjösatt bidrar till den positiva förändringen. Den ena gäller skolan där inriktningen är att man i större utsträckning än idag ska göra rätt på första försöket. Istället för att först låta eleven misslyckas på en gymnasieutbildning för att därefter genomföra en ny i komvux regi så utformas gymnasieskolan till att bättra motsvara elevens förutsättningar och arbetsmarknadens krav. Den andra viktiga förändringen är att ändra attityden till arbete efter 65 års ålder. Här är införandet av ett dubbelt jobbskatteavdrag en viktig reform som tydligt markerar att samhället är positivt till att den som kan och vill arbetar kvar efter fyllda 65.

Utmaningen med en åldrande befolkning är på inget sätt unikt för Sverige. Flera av länderna på kontinenten står i många stycken inför ännu större utmaningar. I ett avseende har Sverige kommit väldigt långt i reformeringen av systemet, jag tänker då på pensionssystemet. I denna veckas avsnitt av ”Den politiska talradion – dinledamot.se” så talar vi just om pensionssystemet. Gäst i programmet är den moderate riksdagsledamoten Mats G Nilsson. Mats är moderaternas representant i den arbetsgrupp som ”vårdar” fempartiuppgörelsen om pensionerna.

Du startar radioprogrammet genom att trycka på playknappen på spelaren här under. Programmet startar efter cirka 30 sekunder.

DN HD Dagen
_____________
Twingly
Andra bloggar om:

2 kommentarer:

Anonym sa...

40 - talisterna säger idag att de kommer att vara mycket krävande, när de blir äldre. De är vana vid att ha allt.
Det är här man kanske ska börja: ändra vanor. Dagens äldre (80+)är tacksamma ,de har varit med om enklare livsvanor.

Det är bra att förebygga sjukdomar med motion , sund kost osv. men det kommer en dag när kroppen orkar inte längre,och man behöver omsorg.

Sedan är den sociala aspekten . Många gamla relativ friska känner sig fruktansvärd ensamma . Den enda kontakten med omvärlden är
" fickorna" i hemtjänsten som kommer dagligen.

Jag har gjort en grov kalkyl: om man börjar arbeta si så där när man är 25år, arbetar man 600 månader tills man går i pension . Det kan vara en bra ide att avsätta en slant varje månad för sin ålderdom . Det är en plus om det är avdragsgillt.

Rolf sa...

Jobbpolitiken är ideologisk inte meningsfull. Den har skapat otroligt fler som upplever utanförskap och segregationen är stor. Långtidsarbetslösa äldre som inte sett röken av arbete hur mycket de än söker och vilka meriter eller referenser de än har, så får de nej på löpande band. Enda skillnaden mot tidigare politik är att nu har ersättningen sänkts vid arbetslöshet och för att ytterligare visa hur värdelös en arbetslös ska känna sig har vi fått jobbavdrag där arbetslösa ska känna sig än mer utanför samhället.
Den enda valmöjlighet en arbetslös har är att söka jobb. Hånet de då upplever av att inte få något fast arbetsgivaren lockas med anställningsstöd eller nystartsjobb är förödmjukande. Med dagens arbetsmarknadspolitik börjar fler o fler att ge upp och slutar söka jobb. Samma segregationspolitik drabbar sjuka och pensionärer. Den som har jobb och aldrig varit arbetslös lever i en verklighetsfrämmande verklighet och det är dessa som tror på Alliansens politik och den verklighetsfrånvända arbetsmarknadspolitik som vi ser i dag och vilken kommer att krascha samhället vid nästa lågkonjunktur.Att då önska fler pensionärer i arbete är dåraktigt. Först arbetsmöjligheter till de som är i arbetsför ålder innan man ska köra ut pensionärer i arbetslivet igen. Vem anställer en pensionär när få anställer någon över 50 år?