torsdag 17 juli 2008

Vändpunkt i ”FRA-frågan”?

Jag tror att det mycket väl kan vara så att ”Birgitta Ohlsson-upproret” mot regeringen blir början på vändningen i FRA-frågan. Nu ökar insatserna och nu måste även Mona Sahlin bekänna färg. Hittills har hon taktiskt kunnat sitta still i båten och plocka popularitetspoäng. Nu synas korten och hennes ställningstagande kommer att ha betydelse. Går hon på Birgitta Ohlsson linjen och därigenom i grunden ändrar förutsättningarna för svensk underrättelsetjänst eller lyssnar hon till sina försvars- och säkerhetspolitiker och förhindrar den utvecklingen.
riksdagens hemsida kan man se i vilka utskott de sex folkpartisterna verkar som nu sägs vara beredda att riva upp ”FRA-lagen”, det är en tankeväckande läsning.
SvD Sydsvenskan Aftonbladet DN

24 kommentarer:

Peter sa...

Inte är det väl de som säger nej till lagen och nya verksamhetsområden för FRA som "i grunden ändrar förutsättningarna" för svensk underrättelseinhämtning.
Allt blir ju som det var tidigare.

Robert Wictorzon sa...

Precis. Jag håller helt med, Peter. De "i grunden ändrade förutsättningarna" kom när ni röstade igenom lagen. Från att spana på det som flyger fritt till att tvinga operatörer att installera spionmaskiner som skall sköta spaningen åt FRA, det är inte bara att göra det "teknikneutralt".

Anonym sa...

Demokratins hjul har lite gnisslade satts i rullning. Folket har stått upp för sina mänskliga rättigheter. De folkvalda har börjat företräda folket. Måste ha kännts lite så här under upplysningen på 1700talet med rop om frihet, jämlkhet och broderskap. Tankvärt hur mänskligheten alltid tar ett steg tillbaka innan det tar 2 steg framåt. Lite som vals ;)

J.T

Anonym sa...

Det är inga förutsättningar som har ändrats. Ni kan fortfarande lyssna till ryska pansarbrigaders kortvågstrafik hur mycket ni vill.

Som du säger, Birgitta Ohlssons kort kommer synas. Dina egna kort likaså. Din pokerhand ser inget vidare ut.

Anonym sa...

Stopp nu. Bekänna färg?

Vad är det för fel med en bred parlamentarisk överenskommelse? Förtjänar inte en sån här fråga en bred förankring?

Vad är det för fel att alla läser på ordentligt (såväl ja som nej sägare) innan man öppnar munnen? Jag upplever att alla på bägge sidor varit extremt dåligt förberedda och pålästa.

Anonym sa...

Det måste kännas lite ensamt här för Göran Pettersson, var är alla de som han företräder? Alla hans sympatisörer?

Anonym sa...

Vändpunkt eller ändpunkt? Vilken riktning och för vem? Känns som om det är lite instabilt nu samtidigt som vi inte får några direkta klargöranden från någon.

Göran Pettersson sa...

Birgitta Ohlssons kritik utgår från att underrättelser endast ska få inhämtas från en brottsmisstänkt. Underrättelsetjänst och brottsutredningar är dock två skilda saker. Underrättelsetjänst är att inhämta och bearbeta information för att ge beslutsunderlag. Om Birgitta Ohlssons "krav" blir rådande för signalspaning i kabel så borde de väl också gälla för övrig signalspaning. I sådana fall har förutsättningarna ändrats i grunden.

Göran Pettersson sa...

Angående om ärendet är utrett:
Det har genoförts två statliga offentliga utredningar i ämnet. Det har sänts ut en departementspromemoria. Tre remissrundor har genomförts. Lagförslaget har granskats av lagrådets justitie- och regeringsråd utgående från regeringsformens beredningskrav och integritetsskyddsregler samt Europakonvention. Konstitutionsutskottet har granskat ärendet liksom justitie- och försvarsutskottet. Dessutom har lagförslaget varit vilandeförklarat under ett år i riksdagen. Det går inte längre att gömma sig genom att kräva en utredning.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Bra skrivet Göran!

De riksdagsledamöterna är inte lika mycket värda eftersom de är aktiva i "fel utskott". Dessutom är de ju kvinnor! Eller hur...

/Markus, som har läst lite historia

Göran Pettersson sa...

Angående ensamhet:
Tack för omtanken!
Det är normaltillståndet på bloggen att huvuddelen av er som kommenterar är ni som är kritiska. I denna fråga har det dock varit en större skillnad mellan reaktionerna via nätet och de jag får från människor jag möter fysiskt. "FRA-frågan" är också en fråga där tidningarnas nätomröstningar kraftigt avviker från de vanliga opinionsundersökningarna.

Nätverket Valbarhet 2010 sa...

Ingen har väl någonsin tvekat om huruvida FRA lagen skulle rivas upp, den saknar stöd både bland väljare i stort och i synnerhet hos liberala kärnväljare. Frågan har hela tiden varit vilket pris alliansen skulle behöva betala. Moderterna, med sin konservativa falang och förkärlek för krigsleksaker klarar sig nog hyfsat, men folkparti och centern kommer att få äta upp sitt intiella FRA stöd under lång tid.

Göran Pettersson sa...

Till Markus "lake" Berglund:
Jag tycker att det är relevant att de folkpartister som är verksamma i det utskott som handlägger frågan är för lagen.
Din kommentar om att de sex ledamöterna råkar vara kvinnor finner jag något märklig.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Och jag finner din torftiga kommentar om folkpartikvinnornas utskott "något märklig", så då är vi överrens. :-)

Eftersom de inte är så insyltade i frågan som du är så kanske de kan se lagens KONSEKVENSER istället för att bara hoppas att allt ska bli bra då SYFTET med lagen är gott.

Göran Pettersson sa...

Till Markus "Lake" Berglund:
Nu gör du det för lätt för dig. Jag hänvisade till fakta om vilka utskott ledamöterna tjänstgjorde i vilket jag anser vara en relevant information. Du må tycka annorlunda men det är objektiva fakta. Du försökte med ditt inlägg tillskriva mig åsikter jag inte har.

Robert Wictorzon sa...

Jag var inne på det tidigare, men jag tänkte göra det till en fråga:

FRA-lagen tvingar kabelägarna ("internetoperatörerna") att installera och betala för dyr hårdvara som skall skicka kopior av "all" kommunikation till FRA. Anser du att det är att reglera och göra teknikneutralt?

Att i sitt spaningsarbete, som ytterst handlar om rikets säkerhet, förlita sig på vinstdrivande företags goda vilja verkar mer än lovligt korkat.

Göran Pettersson sa...

Till Robert Wictorzon:
Vid en ytlig betraktelse skulle jag ha föredragit att verksamheten bekostades av staten. Jag känner inte till detaljövervägandena som gjorts och för mig är det ingen avgörande fråga.

Robert Wictorzon sa...

Vem som betalar är den lilla frågan. Den stora frågan är om det fortfarande kan kallas för spaning om man tvingar in sig i infrastrukturen hos privata aktörer för att, som man säger, "reglera och göra teknikneutralt".

Att spana i luften kräver inga som helst intrång utan du sätter bara upp en antenn och börjar spana. Om FRA kunde göra detsamma med kablar, alltså avläsa dem utan fysiskt intrång, så tror jag att debatten skulle se lite annorlunda ut. Vad anser du om den skillnaden?

Anonym sa...

Robert, jag skulle säga att det är två nivåer av oacceptaelt intrång. Den första är det som motsvarar att bryta brevhemligheten (avlyssningsidéen). Det andra är att man går in i privat verksamhet och åsidosätter den immateriella äganderätten och tillförskansar sig nätleverantörernas företagshemligheter (deras kunders data) och på så sätt undergräver deras kommersiella förutsättningar, vilket är ett intrång i äganderätten.

Anonym sa...

Nej
Jfr svenska kyrkan där 60% röstar på kd (intresseorganisation=förening).
Man kan ju tänka sig att kända s gjort det för "jag har något att säga" (känd s kyrka).
Weieryd = jag ska efterlikna påven (brott mot luthersk evangelisk tro i su ordningen och kalle gustav är ju statsöverhuvud, och syns på bla ärkebiskopsstämman tex när Kålhuvudet Hammers slutade)

Införa Maria som ny gud för oss etc.
Det liknar inte ...ja 30-åriga kriget (väl fortfarande krig med vatikanen, san marion slöts ju fred med för länge sen).
Och förrädaren Katrina den store (jfr outsourcing lagen i HD och begravningsavgiften som också bryter mot försäkringsprincipen= inte betala över försäkringsvärdet på livstid för något som då kan betala sig rationellare = lagen bygger ju på rationalitet).
Motsägelseprincipen (från Lissabonfördraget till en del oboslet i svensk lag och fö hela rättsskiktet idag med fra-lag och polisutredningar)
Uk- Wales har ju brott för minskat (!) med 9%.
Databasen är på uppgång (polissamarbete= ska ju enligt utredning bli mer sånt i sverige)
Arbetsmiljöbrott= super, misshandlar , förebilder (det har ju bluffarna aldrig varit = jfr 1800-talet och bernadottes i bakgrunden).
Och rikligt med pedofilfall (upplysningskampanj och jour för flickor och pojkar att höra av sig - intentionen är ju den liksom tex allmänna ska skydda sig , också privat avlyssning)
Präster etc= skitstövlar (det finns inget, bluff hela alltet= tredje uppgiften för uni och högskola och statsmakt= det stämmer inte, är inte hälsosamt och bra och inte informationsfrihetslagen= läs empiri och framförallt lag ska gälla (mer anmäla när brott detekteras som möjlig ir tech från bomber till datorn och då också scramblers)
30 mdr i fonder att dela ut till folket som levt med brott länge (mkt osäkerhet , jobbcanser och rekrytering och ingruppsmentalitet och framförallt rädslan och osäkerhet som lett till utflyttning och annat)

ang arbetsmiljöbrott
flera studier (lätt å söka reda på)

arbetsmiljölagarna=
stäng ner hela alltet

konfiskation (pedofil och arbetsmiljöbrott som katolska = flera fall ungdomsledare/präster etc)
gå till adekvat ändamål som berör som tex allmänna arvs- och gåvofonden (vård om svaga och handikappade)

tex då utbildning , vård i korthet (elbehandling är ju effektivt= neuronnätet skakas om) och framförallt kunskap


funderat på det norska siter religiösa tex (bara ett ex)
"bröd för jesus"
och extrem gammeltestamentlig inriktning

=
som om läser för rättfärdiga (ja det är ju så det är - i en auktoritär och legitim källa eller verk)

och som all brottslighet (korkat egentligen) säger= hjälp, signal , detektionsmöjlighet , detta stämmer inte etchttp://www.physorg.com/news135508449.html

Frekvensbrott =
för premien (tex präst, rel siteinnehavare etc = kristna är ju korrelerade med barnövergreppr)

MRI
eller premie på 400%
speciellt då lagens intention barnbrott (sex övergrepp som ju ger många år i sv)

försäkringsprincipen = gör rationell kalkyl, grund = flera studier, empiri (katolska) som visar på det

klart mri ska införas (plus då förslag som jourtelefon, skoltjänst, skyddsboende, hjälp och stöd)
tex då utbildning , vård i korthet (elbehandling är ju effektivt= neuronnätet skakas om) och framförallt kunskap

skydd från allmänna =
barnen framförallt (rf 2§ skydd mot tvång bla trossamfund (tillhöra)

barnen framförallt

tex kristna pedofiler kan ju signalspana på egen hand för att komma åt barn (precis som deras kulturella - sfär gjort sedan länge)

neurologiskt så (bedrägeri och skyddande av brottsling etc)


http://strikeforcevetansvarreligionen.blogspot.com/

Anonym sa...

"Om Birgitta Ohlssons "krav" blir rådande för signalspaning i kabel så borde de väl också gälla för övrig signalspaning."

Nej, varför det ?

Att lyssna i etern med antenn resp. ansluta sig med kabel till andras nätverk är två helt olika saker. Men en gammal it-okunnig riksdagsledamot förstår nog inte såna saker.

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Och satellitkommunikation och radiolänk?

Anonym sa...

"Till Anonym:
Och satellitkommunikation och radiolänk?"

Ger du ofta copy paste svar ?
Tänk innan du skriver ! Är det i etern så kan du lyssna på det lagligt. Det har människor insett sedan Marconi.

Robert Wictorzon sa...

Göran: Du har fortfarande inte svarat på mina frågor.