lördag 27 september 2008

FRA-debatt på bokmässan


Igår gjorde jag mitt första besök på Bok & Bibliotek mässan i Göteborg. Huvudskälet för mitt besök var en inbjudan från Svenska journalistförbundet att debattera FRA-lagen. Debatten finns beskriven på SJF:s hemsida. Jag kan väl dock tycka att diskussionen runt vem som tolkar grundlagen bäst blev något missvisande beskriven i SJF:s reportage. Det är givetvis inte rättshaveristiskt att riksdagen fattar besluten. Däremot är jag kritisk mot att diverse tyckare går ut och säger att lagen strider mot grundlagen när landets ledande instans, lagrådet, för att tolka just detta lämnat sitt godkännande.

Vad gav då debatten för information?
Birgitta Ohlsson verkade mycket nöjd med att kunna få säga att hon varit den riksdagsledamot som sist gått med på kompromissen. (Andra källor säger dock att Camilla Lindberg bör föräras den titeln, de två folkpartisterna får kanske syterligt duellera om rätten till titeln)
Jag framförde att parlamentariskt arbete med vårt valsystem är ett lagarbete.
Agneta Lindblom Hulthén, förbundsordförande för SJF, var fortfarande skeptisk och tyckte trots att lagen kränker meddelarfriheten och källskyddet.
Den förra ministern Britta Lejon kritiserade lagrådet. Det är väl å andra sidan inte så konstigt tidigare socialdemokratiska regeringar och riksdagsmajoriteter har ju röstat igenom lagstiftning som enligt lagrådet inte uppfyllt grundlagens krav.
Ingvar Åkesson, generaldirektör för FRA, svarade som vanligt på diverse frågor om FRA och lagstiftningen. Måhända tyckte han att det var trevligt att som omväxling ha en politiker på plats som svarade på de rent politiska frågorna.

HD SvD DN

22 kommentarer:

Anonym sa...

Förstår inte vad Åkesson hade där att göra. Tjänstemän skall INTE opinionsbilda!

Göran:
Vänligen förklara vad "trafikstråk" innebär!

Anonym sa...

Sorry!
Så inte att du "försökte" förklara begreppet under tidigare bloggpost!

Anonym sa...

Blan de som du kallar diverse tyckare så kan du t.ex räkna in professor Joakim Nergelius som jag haft nöjet att korrespondera med angående just detta. Det är en närmast obegriplig förträngning att så som du gör bortse från de faktorer du därför aldrig nämner.
1. Lagrådets yttrande innehöll så mycket kritik och förslag till ändringar att det redan där borde ha ringt en klocka.
2. Lagrådet var inte enigt. Justitierådet Thorsson ansåg för sin del att lagen skulle spricka på tillståndsgivningen från vilken regering och regeringskansli skulle undantas. Något som rättats till först nu.
3. Lagrådet nämner överhuvudtaget inte domen i målet Segerstedt Wiberg vs Sverige vilket närmast borde betraktas som tjänstefel då den är synnerligen relevant för hur man ska kunna uppfylla vad som stadgas i artikel 13 angående rättsmedel. Detta trots att t.ex justitiedepartementet i sitt remissvar tydligt markerar att den domen kommit relativt kort tid innan lagrådet gör sin bedömning i februari -07. Jag invänder i sak naturligtvis inte mot att det är skickliga jurister som sitter i lagrådet. Lika lite antar jag att du kan invända mot att dessa också är människor. Människor begår misstag och detta måste utan tvekan klassas som ett sådant. Det är som sagt kompetenta människor men motsvarande kompetens går även att finna på annat håll och särskilt då imom nu aktuella områden.
4. Självfallet nämner du heller aldrig domen i målet Liberty and others vs UK. Den visar ju med all önskvärd tydlighet att lagen som den såg ut i förrgår inte skulle ha kunnat klara kraven enligt artikel 8 och än mindre enligt artikel 13.

Hela den diskussionen är numera obsolet under förutsättning att vad som refererats i press och vad som sagts av alliansens företrädare är korrekt. Stämmer detta så kan jaf med lika stor säkerhet säga idag att då passerar den europadomstolen utan att fällas. Den är i väsentliga delar numera påfallande lik sin tyska motsvarighet och den har godkänts i domstolen. Att titta just på den lagstiftningen var något jag försökte få gehör för mycket tidigt men det var på den tiden absolut helt omöjligt att tänka sig något sådant. Det är nu, tack vare de assymetriska bloggarna eller hur du nu formulerade dig, så att Sverige tycks få en lag på det här området som kan vara funktionsduglig. Några rågetecken och oklarheter återstår dock så innan stridsyxan grävs ned alltför djupt vill jag gärna se det färdiga, skrivna förslaget. Jag ska dock ärligt säga att det ska bli skönt med en paus...Samtidigt kan jag också lova att skulle det visa sig att delar av vad som nu av oerhört många uppfattats som klara ändringar och besked, visar sig vara något annat så är debatten tillbaka innan en moderat ens hunnit säga "jobbskatteavdrag" en gång.....*S*
Göran, jag har inte delat dina åsikter i den här debatten men som demokrat så har jag gjort så mycket jag kunnat för att du fritt och utan (större) risk för avlyssning ska få framföra vad du uppenbarligen trott på. Jag vill även ge dig en riktigt stor eloge för att du som en av mycket få alliansföreträdare faktiskt stått upp och tagit debatten. Det förtjänar du respekt för!

Anonym sa...

Hela hanteringen kan sammanfattas med ordet:

ohederlighet.

Anonym sa...

Göran, vänligen definiera hittepåordet trafikstråk. Linander har gjort sig till åtlöse i ett taffligt försök, så det är dags att du sätter skivan rakt. Talar ur skägget. Och så vidare.

Tack.

/P

Göran Pettersson sa...

Till P/:
Tonen i ditt inlägg ger mig en hint om att du troligen inte heller kommer uppskatta mitt svar på din fråga.

Den viktiga skillnaden mot tidigare är att myndigheten FRA inte själva kommer att få välja vilka trafikstråk man spanar i utan det kommer att avgöras av en självständig domstol. Det finns klara poänger med en sådan uppdelning.

Redan idag när FRA spanar mot satellitkommunikation gör man en prioritering. Man väljer ut de trafikstråk som är intressanta för den underrättelseuppgift man har att lösa. Jag vet inte om det finns någon exakt definition av begreppet trafikstråk, på regeringens hemsida står ordet inom citationstecken. Men eftersom lagen endast gäller kommunikation som passerar nationsgränsen så torde väl trafikstråk kunna defineras som den "kabel" eller del därav som går mellan två definerade platser varav den ena ligger utanför Sverige.

Anonym sa...

Själv får jag mer och mer känslan av att det är bluff nummer 2.
--
Den "domstolsliknande nämnden" kallas nu "Domstol".

Det är fortfarande FRA som samlar in trafiken, men "Domstolen" bestämmer vad de får ta ut.

Rådata är fortfarande en handelsvara.

Det är fortfarande fråga om massavlyssning, men i någon mindre grad.
--

Ingen uttalar sig om väsentliga frågor innan den allmänna motionstiden gått ut. Alla väntar på "förslaget".

Riksdagledamöterna får väl en kvart eller så på sig att bestämma sig sista dagen innan juluppehållet!

Cyniskt? Javisst, torde det inte ha framgått med all önskvärd tydligenhet att vår regering hanterar lagstiftningen på detta sätt?

Fool me once - shame on You!
Fool me twice - shame on me!

Mary X Jensen sa...

Först och främst så är det bra att det kommit någon slags öppning i diskusisonen. Men jag tycker att det blev väl hastigt påkommet. En eftermiddags förhandling och så pang klart.

Och så det här med begreppen: "Jag vet inte om det finns någon exakt definition av begreppet trafikstråk, på regeringens hemsida står ordet inom citationstecken. Men eftersom lagen endast gäller kommunikation som passerar nationsgränsen så torde väl trafikstråk kunna defineras som den "kabel" eller del därav som går mellan två definerade platser varav den ena ligger utanför Sverige."

Om "trafikstråk" står inom citationstecken på regeringens hemsida och ingen vet vem eller vad som citeras och ändå håller alla nu för full på och gissar vad det är så kan jag inte annat än tycka att det finns en ytlighet i hanteringen av denna lagstiftning som bekymrar mig. Jag ser det här på fullt allvar.

Nej bättre kan vi...

Anonym sa...

Göran. Får FRA avlyssna svenska journalister och media? Ett rakt och konkret svar tack.

Göran Pettersson sa...

Till Lennart:
Nej

Anonym sa...

@Göran:

Bra att Lennart nu fått ett rakt svar på frågan om FRA FÅR avlyssna svenska journalister och media.

Nu vill jag fråga om FRA KOMMER ATT avlyssna svenska journalister och media?

Ett rakt och konkret svar igen tack.

Göran Pettersson sa...

Till Hans J:
Svaret på den frågan är också nej.
Om information från samtal eller motsvarande kommunikation mellan journalist och uppgiftlämnare ändå kommer in till FRA så ska denna förstöras och får inte användas.

Jämför med om en polis åker tunnelbana och då överhör ett samtal mellan en journalist och en uppgiftslämnare.

Anonym sa...

@Göran:

Men först hör han det alltså
och sedan förstör han det?

Om han hör en vansinnigt rolig historia i sammanhanget så får han alltså inte skratta?

Göran Pettersson sa...

Till Hans J:
Varfördå?

Anonym sa...

@Göran:

Du kan (som i kan, vill och får) ha en poäng i ditt "Varfördå?"

Varför skulle en integritetskränkande avlyssning lov att förstöra en vansinning rolig historia?

Han får alltså skratta men borde ha förhindrats från att höra den roliga historien från början...

En sorglig detalj i sammanhanget är nog att han inte får återberätta den skojiga historien.

Till och med du borde se det olyckliga i avlyssningen i detta fall.

Anonym sa...

Problemet med begrepp som trafikstråk är att de mest har betydelse för FRA. Om man ska leta efter en nål i en höstack är det förstås till stor hjälp om man har något slags sannolikhetsfördelning till hjälp som styr ungefär var man ska söka. Men var man än söker kommer man att hitta stora proportioner hö, så integritetsskyddsmässigt så är det ingen större skillnad.

Beroende på hur tilläggspropositionen kommer att utformas skulle det naturligtvis kunna bli en viss maktdelning och begränsning av trafikvolymen som FRA har tillgång till, men någon integritetsförstärkande kvalitativ avgränsning av trafiken ska man nog inte räkna med.

Anonym sa...

Alltså - vi talar fortfarande om massavlyssning!!?

Bara för att inte ALLT avlyssnas - kan man inte tala om massavlyssning då?

Är det en önskvärd utveckling Göran, att svenska folket börjar självcensurera sig, eftersom MÖJLIGHETEN finns att någon annan läser vad de skriver? Precis på samma sätt som i Tyskland.

Är detta en utveckling som gynnar STATEN Sverige på något vis?

Anonym sa...

Göran lille, du har helt rätt i att jag tycker att det är frapperande att använda citattecken kring de nya, odefinierade begrepp man drar ur hatten i syfte att skapa förvirring. Om det handlar om att välja vilken kabel man ska massavlyssna i så varför inte skriva det? Språket lyckades föra Linander bakom ljuset, och troligen fler, men verkar det verkligen seriöst att dupera beslutsfattarna i en viktig lagstiftandeprocess?

Det är ju också så att samtliga svenskars digitala kommunikation.

På frågan om FRA får lyssna på journalister så kan man ju hänvisa till punkt 13 bland tilläggen. Den punkten gäller endast "själavårdande samtal" (vem avgör förresten vad som är själavårdande? Staten eller de inblandade?) och innebär att de får inte lyssna, men kommer att lyssna, och när de hittar något så måste de lova på heder och samvete att glömma bort det de såg och hörde. Eftersom punkt 13 inte gäller kommunikation med medier eller överhuvud taget privat, förtrolig, sekretessbelagd kommunikation mellan individer eller företag så får man förutsätta att dessa avlyssnade samtal inte ens ska försökas glömmas bort.

Det är för övrigt fel i en digital tidsålder att prata om ett så subjektivt begrepp som personlig integritet eller "privacy". Ett betydligt bättre begrepp är "audience management" - dvs vilka ska kunna ta del av min information. Med den utgångspunkten bör debatten föras.

Vilken publik vill du ha till din förtroliga kommunikation, Göran? Staten?

/P

Anonym sa...

Tack Göran för ditt konkreta svar. Hans J ställde förtjänstfullt den följdfråga som jag själv ämnade ställa på ett ev NEJ svar. Det var intressant att höra att svenska journalister kör i gräddfilen enligt dig och inte skall avlyssnas. I ditt svar till Hans J säger du att om FRA ändå skulle få tag i info så skall det förstöras.
Ooops! Om material uppsnappat av FRA och som måste förstöras så är skadan redan skedd. Frågan är då om inte FRA gjort sig skyldiga till brott mot grundlagen, läs nedan citat ur grundlagen.

Tillåtet att läcka. Meddelarfrihet innebär att personer som arbetar inom det offentliga Sverige har rätt att vända sig till pressen och berätta om något som de anser är viktigt och behöver bli allmänt känt.

Den som publicerar materialet har inte rätt att avslöja källan om personen i fråga vill vara anonym. Endast tidningens utgivare har rätt att kräva namnet men har absolut tystnadsplikt.

Det är straffbart för det allmänna, till exempel en chef på en myndighet, att försöka ta reda på vem som läckt uppgifterna till medierna.

Anonym sa...

Göran:

Varför vill du inte erkänna att det fortfarande är fråga om massavlyssning?

Det spelar väl mindre roll om det är FRA eller en annan statskontrollerad myndighet som har samverkanspunkterna?

Det är ju fortfarande staten som bereder sig tillträde till ALL trafik, även om FRA bara får ta del av en del av det.

Varför måste FRA fortfarande en egen variant av PUL? Är det för att kunna hitta alla homosexuella terrorister?

Anonym sa...

Jag är svensk och bor i Sverige. Men jag använder Gmail vars server ligger utanför Sverige. Varför vill ni läsa mina mail? Varför denna moderata fäbless för Stasimetoder?

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Vi vill inte läsa dina mail.