måndag 29 september 2008

Gör en riktig bodelning mellan kyrka och stat

Kyrkan är inte längre statlig och bör därför inte syssla med myndighetsutövning, på den punkten håller jag med RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér. Hon framför på dagens Brännpunkt invändningar mot att kyrkan samtidigt ska ha vigselrätt och rätt att vägra viga personer som enligt lagen skulle ha rätt att vigas. Jag håller som sagt i grunden med Åsa Regnér i denna fråga. Dock krävs det då att boskillnaden mellan kyrkan och staten genomförs mer grundligt. När det gäller begreppet äktenskap så fanns det definierat långt innan vi hade en statlig lagstiftning. Att påstå att äktenskapet är instiftat av riksdagen är en falsk historiebeskrivning. Detta innebär att riksdagen inte borde ta sig friheten att omdefiniera begreppet. Istället borde det, precis som Åsa Regnér framför, införas någon form av civilrättslig registrering. Vilka konstellationer som tillåts ingå denna registrering avgörs av riksdagen. Begreppet äktenskap återges sin religiösa betydelse och det blir upp till de olika samfunden att avgöra hur deras religion ska uttolkas. Den civilrättsliga registreringen blir myndighetsutövningen och det är efter den som lagarna skrivs. Äktenskapet förblir ett religiöst begrepp och regleras inte av världsliga lagarna.

Här är en länk till ett antal tidigare inlägg jag gjort i denna fråga.
_________________________
Lyssna på den politiska talradion med Göran Pettersson och Jacob Birkeland. Du finner de senaste avsnitten på http://dinledamot.wordpress.com

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det kan påpekas att äktenskapet inte uppfanns av de kristna, utan fanns i förkristen tid. Kyrkan må ha sitt äktenskap, men det är inte alls fel att staten har sitt. Det är inte en stöld av begreppet från kyrkan, utan att kyrkan förlorar det monopol den skaffade sig under medeltiden.

Anonym sa...

Helt rätt.

Se på Spanien, Tyskland med flera... inför en juridisk "vigsel" i kommunal regi och låt de religiösa samfunden bestämma sina egna regler.

Anonym sa...

Man kan ju alltid kalla det nya äktenskapsbegreppet för "plastäktenskap". Det finns ju både plastmammor och plastpappor numera...