torsdag 4 september 2008

Riksbanken höjer räntan

Sällan har osäkerheten om Riksbankens agerande varit så osäkert som inför dagens räntebesked. Det ekonomiska läget är synnerligen svåranalyserat och olika faktorer drar i helt olika riktningar. Hur som helst kan jag bara konstatera att systemet med en oberoende Riksbank är bra. Nu blir räntan något som regeringen har att förhålla istället för något som man kan styra och manipulera.
Gårdagens beslut, som meddelades idag, innebär att Riksbanken konsekvent fortsätter sin kamp att bekämpa inflationen. Detta innebär givetvis i det korta perspektivet att den svenska konjunkturen utsätts för ytterligare åtstramning men i det långa perspektivet så befäster det förhoppningsvis Sveriges ställning som ett låginflationsland.

SvD DN

Inga kommentarer: