söndag 7 september 2008

Tar USA täten?

Vi kan inte med säkerhet säga att klimatförändringarna hänger ihop med människans förbränning av fossila bränslen. Men enligt min uppfattning är det tillräckligt mycket som tyder på att så är fallet att det vore oansvarigt att inte agera som om det var säkert. Jag tror dock att det blir väldigt svårt att få mänskligheten att sluta använda fossila bränslen om det inte är ekonomiskt fördelaktigt. Det torde vara mycket svårt att införa globala utsläppsregler eller utsläppsavgifter eller i varje fall att tillse att de efterlevs. Ända sättet att få oljan och gasen att bli kvar under jordskorpan torde vara att ta fram alternativa energilösningar som producerar energin billigare än den rörliga produktionskostnaden för olja och gas.

Den moderata miljöarbetsgruppen säger i sitt senaste utspel att nya bilar endast ska få släppa ut 95 gram koldioxid/km 2020. Jag tycker att det är bra att gruppen säger att detta ska vara krav för hela EU. Det är viktigt att varje land inte inför egna utsläppskrav då detta skulle försvåra och fördyra handeln med motorfordon.

Jag tror att det finns skäl att tro att vi kommer att få se ett mycket snabbt skifte iväg från bensin och diesel som fordonsbränslen. USA vill göra sig av med sitt beroende av Ryssland, Venezuela och arabstaterna. Samtidigt står den traditionella amerikanska fordonsindustrin vid ruinens brant. Ur detta kaos kan det möjligen uppstå nya bilindustrier vars produkter inte utgår från förbränningsmotorn.
SvD

2 kommentarer:

Anonym sa...

Redan nu pågår intensiv forskning i USA för att t.ex GM skall lansera sin första bränslecellsbil 2010 och att Ford har beslutat sig under 2007 att Göteborg och Volvo skall utgöra forskningscentrum frö utveckling av hybridbilar för Ford Europa.För svenskt vidkommande så befinner sig faktiskt Sverige idag i den absoluta världstoppen - forskningsmässigt men dock ej hos de etablerade bilföretagen Volvo PV och Saab.
Ta finsk/svenska Norstel i Norrköping som tillverkar Kiselkarbid wafers enligt en unik patenterad tillverkningsprocess.Kisekarbid har de unika egenskaper som gör materialet idealiskt som halvledare för styrning av högre spänningar i kraftelektronik som ger avsevärt mindre förluster (värme) än det traditionella sättet att omforma och likrikta högre spänningar.Avknoppningsföretaget TranSic från KTH i Stockholm har t.ex utvecklat en krets där bipolära transistorer på Kiselkarbid substrat kan styra en spänning upp till 20A och 600 volt och som tål en temperatur på 250 grader Celsius.
Idealiskt för styrning av ström för laddning av det stora batteriet i hybridfordon och spänningsreglering till den eller de elmotor/er som finns i hybridfordon.ETCab skall industrialisera prof.Josh Tomas forskningsgrupps forskningsresultat vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet som har utvecklat nya värmetåligare (än Borkatoder)katodmaterial för stora Litiumjonbatterieri i materialkombinationerna JärnFosfat och JärnKisel, ETCab skall starta industriell verksamhet i Nödinge utmed E20 mellan Göteborg och Trollhättan.Indist. för Industriell Elektroteknik vid LTH i Lund har under flera decennier utvecklat ett nytt elmotorkoncept (med stöd av Vinnova) där varken stator eller rotor består av lindade spolar där Höganäs Compounds har varit industriell partner.Spolar har denna nya elmotor men de består av sintrat järnpulver som blir elektromagnetiska och som isolering mellan dessa enkla spolar används termoplast.För att få dessa järnpulver sintrade gjutna spolar att bli magnetiska och repellera används kraftelektronik för styrningen.
Men det här är inget som varken Volvo eller Saab besitter på egen hand!

Anonym sa...

Är du Göran inte lite väl optimistisk att tro att USA,som med 4.5 procent av världens befolkning, står för nära en fjärdedel av världens samlade utsläpp av växthusgaser skall ta täten när det gäller användning av fossila bränslen?
Kanske Japan, Norge och Island också är på väg att ta täten när det gäller förbud mot hvalfångst...