söndag 5 juni 2011

Bra förslag från bra kollegor

Eget kapital och sparande har länge varit skattemässigt missgynnat i förhållande till lånat kapital. För hushållen har ränteutgifterna varit avdragsgilla emedan ränteinkomster beskattats med 30 %. I företagen har ränteutgifter fått dras av innan bolagsskatten beräknats emedan utdelningar till aktieägarna dubbelbeskattats. I spåren av den finanskris vi nu genomlider är det möjligt att eget kapital kommer att bli mer uppskattat såväl av den finansiella marknaden, hushåll och lagstiftare.

Det är glädjande att flera av mina riksdagskollegor i dagarna slår ett slag för någon form av sparkapital inriktad skattereform. Man skulle kunna kalla förslagen för sparandets motsvarighet till jobbskatteavdraget.

Min kollega i finansutskottet Annie Johansson (C) för i en DN-debattartikel fram ett förslag om att göra de första 5000 kronorna i kapitalinkomst skattefria. Det skulle innebära en skattelättnad på maximalt 1500 kronor per person. Mina partikamrater Henrik von Sydow och Johnny Munkhammar är i en motion till den moderata partistämman inne på liknande tankegångar.

Jag gillar tanken med att förändra beskattningen så att arbete och sparande får bättre villkor. Exakt hur reformen ska se ut håller jag öppet, här finns säkert erfarenheter att dra från allemanssparandet på 80-talet.

Henrik von Sydow är för övrigt ordförande i riksdagens skatteutskott. Om du vill höra mer om hur han resonerar om både skattesystemet och sparande så kan du lyssna på det radioprogram jag spelade in med honom. Du finner programmet om du följer denna länk.

Annie Johansson är som sagt kollega till mig i finansutskottet. Jag har gjort ett radioprogram även med henne. I programmet utvecklar hon sin syn på politiken i allmänhet och Centerpartiet i synnerhet. Du finner det programmet om du följer denna länk.

Här följer en liten videointroduktion till programmet med Annie.SvD Expressen

Annie Johansson Thomas Böhlmark Kent Persson Liberala studenter

1 kommentar:

Anonym sa...

Alliansen har ju just gjort det ännu dyrare och krångligare att spara genom att förstöra kapitalförsäkringen med en ca 40-procentig skattehöjning samt beskattning av insättningar som bl.a. missgynnar månadssparande i den samma.

Att nu sen komma och dutta med förslag om löjliga avdrag kommer inte återfå mitt förtroende för att Alliansen och M skulle vilja gynna eget sparande. Nej skrota istället skattehöjningen på kapitalföräkringar och gör en generell sänkning av skatten på kapitalinkomster (samt motsvarande sänkning på ränteavdrag) så vi nämnar oss övriga EU-länder och så inte svenskt ägande missgynnas.