torsdag 9 juni 2011

Politics eller policy i försvars- och utrikespolitiken?

Vadom handlade egentligen den långdragna processen om den svenska Libyen-insatsen? Jag anser att det i första hand inte var en fråga om vilken insats som var bäst för att operationen skulle lyckas. Troligen var det partitaktiska hänsyn som styrde Socialdemokraternas agerande i processen. Viljan att krångla till det för regeringen, önskan om att ena ett splittrat parti och kanske det egna egot kan mycket väl ha varit det som gjorde att vi fått uppleva en cirkus under de senaste veckorna. I engelskan finns två begrepp, policy och politics. Policy handlar om själva ämnet emedan politics mer handlar om taktiserandet. Den nu genomlidna processen är ett typexempel på när politics fått större betydelse än policy.

I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar jag med författaren och samhällsdebattören Fredrik Segerfeldt om dessa två begrepp. Hur är läget inom svensk politik, är det policy eller politics som dominerar.

Du kan lyssna på programmet genom att klicka på denna länk.

DN SvD

Wiseman's wisdoms Chefsingenjören Staffan Danielsson

1 kommentar:

Skyttedoktoranden sa...

Göran,

Sverige har knappast någon policy, vare sig i Libyenfallet eller i andra fall där vi tar till våra militära maktmedel.

Det är olyckligt, för i slutänden faller det ändå ut något policyliknande, fast utan att politikerna har styrt det dithän.

/Magnus