lördag 4 juni 2011

Enighetens pris

När vi sänder Försvarsmakten utomlands så brukar vi eftersträva brett parlamentariskt stöd för insatsen. Jag tycker att det är bra, det innebär att den personal som vi skickar iväg kan känna att insatsen har stöd av en stor majoritet av Sveriges valda ombud. Detta system innebär dock att ett stort oppositionsparti som Socialdemokraterna får något som kan likna ett veto. Ju mer jag hör av Håkan Juholt, nu senast i ekots lördagsintervju, desto tveksammare blir jag till det kloka att lägga allt för mycket makt i den mannens händer. Håkan Juholt njuter uppenbarligen av att få bestämma och vetosituationen gör att han kan ägna sig åt denna favoritsysselsättning. Vid inledningen av insatsen i Libyen kunde han styra så att de svenska förbandet inte fick användas för att bekämpa markmål. Hans förklaring den gången var att drogade barnsoldater kunde komma till skada. Nu har Håkan Juholt kommit fram till att Sverige absolut inte ska fortsätta med flyginsatsen. Tyvärr är det parlamentariska läget sådant att Juholts infall troligen kommer att styra det svenska beslutet.

Lyssna gärna på ekots lördagsintervju. Vad är det Juholt säger? Har Socialdemokraterna haft kontakter med samtliga medlemsstater i FN-säkerhetsråd för att diskutera den fortsatta insatsen i Libyen? Vilka har de talat med då? Staternas FN-ambassadörer? Har Sverige två parallella utrikesförvaltningar?

Ekots lördagsintervju SR Expressen TV 4

2 kommentarer:

Sumatra sa...

Att lägga någon makt överhuvud taget i Håkan Juholts händer är oklokt. Det här är inget nytt sätt för honom att hantera frågor som gäller Försvars- och säkerhetspolitiken.

I övriga politikområden oprövad, men just när det gäller försvarsfrågor dessvärre prövad och befunnen otjänlig.

Henrik sa...

Han försöker helt att runda regeringen för att verka "statsmannamässig", fast det blir mer att han agerar arrogant översittare på typiskt socialdemokratiskt manér.