måndag 21 juli 2008

Så var det med det!

Jag har i tidigare inlägg varit kritisk till massmedias bristande granskning av olika utspel i FRA-frågan. Många medier likställde polisanmälan mot FRA med att myndigheten hade överträtt lagen. När åklagarmyndigheten nu väljer att inte ens inleda en förundersökning så borde det finnas en och annan rosa kind på tidningsredaktionerna.
SvD Sydsvenskan
_____________
Twingly
Andra bloggar om:

38 kommentarer:

Anonym sa...

Rekommenderad läsning i sommarkvällen:

http://scriptorium.se/josh/2008/07/21/frank-och-jessie/

Anonym sa...

Jag skriver en minneslapp (visserligen onödigt men ändå) för att påminna mig själv att stryka ditt namn på alla valsedlar jag kommer åt inför nästa val! Plus att jag ska uppmana alla jag känner att göra det samma! Jag är övertygad om att vårt land kommer att bli bättre med dig på säkert avstånd från riksdagen!

Anonym sa...

Göran!

Jag ska inte argumentera mycket. Men studera detta:
”Att ta del av radiobefordrade elektroniska meddelanden som sänds via etern kan inte anses vara olaglig avlyssning och är inte något brott mot lagen om elektronisk kommunikation"

Hur ska vi kunna ha tillit till när inte ens rättsväsendet vet om e-mail etc snappas upp i "etern" eller i kabel? Hur ska det finnas en kontrollfunktion till FRA om man inte ens kan särskilja detta?
Hela förundersökningen är under premisen att allt "uppsnappad" kommunikation sker via radiotrafik, dvs i etern. Om all uppsnappad trafik sker i etern, varför behövs det då en lag om kabelsniffning?

/ Andreas

Anonym sa...

Tror att det är svårt att visa på att FRA:s trafikdatalagring skulle vara olaglig. Man bör i varje fall inte basera anmälan på eventuellt brott mot LEK eller Telelagen.

En framkomligare väg vore nog att hänvisa till grundlagen och Europakonventionen. Den generella inhämtning som det tycks ha varit fråga om kan knappast anses som proportionerlig. Det har inte heller varit förutsägbart för den enskilde att trafikuppgifterna kunnat hamna hos FRA.

Myndigheten har överhuvudtaget saknat det positiva lagstöd som krävs. Detta gäller dock eterspaningen som helhet, och inte bara inhämtningen av trafikuppgifterna. Det har även den förre FRA-chefen Anders Wik vidimerat.

När det gäller lagringen av informationen förefaller det som om FRA har stöd i lagen åtminstone sedan 1 juli 2007(2007:259), men den tidigare förordningen 2001 (2001:703) verkar också möjliggöra lagring av dessa personuppgifter.

Det är för övrigt intressant att FUN inte har informerats om denna form av massinhämtning. Tone Tingsgård saknar all kännedom om hanteringen. Resten i nämnden håller tyst.

Men det bör påpekas: Den klubbade signalspaningslagen ger grönt ljus till fortsatt trafikdatainhämtning. Staffan Danielsson m.fl. har också bekräftat detta. Man kan läsa mer om eländet i propositionen på sid. 72, där detta smusslats undan och kallats för "metodutveckling" eller "information om signalmiljön".

I själva verket handlar det ju om trålning av trafikdata, som sedan också kan utbytas med andra länder. Det hela blir ännu tydligare när man läser i det FRA-dokument som Rapport publicerat.

Ingvar Åkesson bekräftade redan ifjol att trafikdatainhämtningen är viktig för FRA, och att den också är avsedd för själva underrättelsearbetet, inte bara för "metodutveckling". Åkesson sa att trafikuppgifterna kan lämnas ut till polisen. Ett solklart fall av ändamålsglidning alltså.

Åkesson säger i ekointervjun att det inte handlar om några stora materialmängder. Detta motsägs av det interna FRA-dokumentet. Så, bäste Ingvar Åkesson, detta är vad man i dagligt tal kallar för - lögn.

/Jakob

Anonym sa...

Göran

Beslutandet i sin helhet ligger på

http://www.fra.se/bilagor/beslut0001.pdf

Titta igenom det noga, är bara på två sidor. Speciellt: "FRA har till uppgift att i sin försvarsunderrättelseverksamhet bedriva signalspaning, vilket skett och sker av trådlös kommunikation, dvs meddelande befodrade i etern".

Tidningarna har knappast någon som helst anledning till att bli rosa om kinderna. I stället åklagaren som inte tolkat korrekt. Inte någonstans behandlas kabelkommunikation.

/ Andreas

Göran Pettersson sa...

Till Anonym/Jakob:
Jag delar din uppfattning att det är granskningen mot Europakonventionen som är den viktiga. Jag kan mycket väl tänka mig att tilläggspropositionen i höst kommer att innehålla delar som anpassar den svenska lagen utgående från domstolsutslaget mot den brittiska.
Mitt inlägg handlade om en annan sak. Medias snabba tolkning att en polisanmälan mot FRA var att likställa med att FRA hade brutit mot lagen. Många inlägg på diverse bloggar har också jämställt de två sakerna.

Anonym sa...

Att en åklagare bestämmer sig för att inte dra igång en förundersökning betyder inte automatiskt att ett brott inte har begåtts.

Så var det med det.

Leo sa...

Hej Göran!

Tyvärr är det så att åklagaren är för teknikokunnig för att bedöma att fallet ska läggas ner.

Åklagaren har tolkat det som att intertrafik kan snappas upp "i etern".

Så är naturligtvis inte normalfallet, särskilt inte för 10 år sedan.

Så nej, FRA begår inget brott (kanske) när de avlyssnar etern, men när de fick tag på e-postmeddelanden avlyssnade de tråd, och där har de definitivt begått ett brott.

Anonym sa...

Fler och fler riksdagsledamöter lämnar sina höga hästar och inser sitt misstag. Varför inte du? Kom nu upp ur din skyttegrav och visa att du är en mogen politiker som faktiskt kan erkänna sina fel. Så svårt är det inte. Du kommer t o m vinna respekt om du gör det, kanske vinna tillbaka några f d väljare, som efter första omgången av FRA-lagen aldrig skulle kunna tänka sig att rösta på dig/M/Alliansen igen.

Testa vettja!

Göran Pettersson sa...

Till Leo:
Du bortser i ditt resonemang från två kommunikationskanaler, radiolänk och satellit. Även datakommunikation går emellanåt via dessa två etermedia.

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Huruvida de som nu har ändrat uppfattning har "insett sina misstag" eller har andra bevekelsegrunder för sin ändrade ståndpunkt känner jag inte till. För egen del har det inte i debatten kommit fram något som inte var beaktat när vi behandlade ärendet för ett år sedan.

Leo sa...

Det är riktigt att de här två metoderna för datakommunikation existerar.

Avser vi radiolänk (riktad sådan alternativt IR-länk) så är det inte troligt att FRA har avlyssnat en sådan, då de måste vara på plats, och dessutom kunna avlyssna strålen inom några grader från riktningen.

Avser vi radiolänk med tekniken 802.11/a/b/g så är det inte heller troligt att FRA har avlyssnat en sådan för att komma över de mängder e-posttrafik som de har kommit över. Räckvidden är mycket begränsad, och de måste vara inom några 100 meter.

Avser vi satellitlänk som privatpersoner använde (inte många, kanske något tusental max), och till viss del fortfarande använder, men det kommer till stor del försvinna i om 3G så finns här möjligheten till avlyssning. FRA har dock troligtvis endast kunnat avlyssna till privatpersonen inkommande paket, om de inte varit på plats hos privatpersonen (mycket otroligt).

Betänk gärna också inslaget av Struwe i SVT Rapport, där det framkom att FRA lagrat "stora mängder trafikdata".

De här stora mängderna trafikdata har FRA inte kommit över via satellit, det är ganska självklart.

FRA har avlyssnat tråd, och därför bör en förundersökning inledas.

Åklagare Qvarnström blev idag JO-anmäld för att inte ha insett att FRA måste ha avlyssnat tråd.

Robert Wictorzon sa...

Eftersom du konsekvent vägrar bemöta frågor/påståenden som visar på konkreta svårigheter med FRA-lagen så lägger jag upp några av dem igen och hoppas på bättre tur. Jag tar mig friheten att reprisera några frågor från andra än mig själv också:

* Kan det fortfarande kallas för "signalspaning" om man tvingar in sig i infrastrukturen hos privata aktörer för att, som man säger, "reglera och göra teknikneutralt".

* Att spana i luften kräver inga som helst intrång utan du sätter bara upp en antenn och börjar spana. Om FRA kunde göra detsamma med kablar, alltså avläsa dem utan fysiskt intrång, så tror jag att debatten skulle se lite annorlunda ut. Vad anser du om den skillnaden?

Och några andra:

* Från mary: Öppna kuvertet, ta en fotostatkopia och behålla innehållet innan det skickas vidare är ett bra mycket större ingrepp än att bara snusa runt lite.

* Från jorgenl: Alla Jörgens frågor/påståenden till inlägget FRA igen.

* Från sammy: Så vad säger du, ska Posten och deras konkurrenter bygga en postcentral åt FRA och låta all post öppnas och sorteras av dem innan det får gå vidare?

Robert Wictorzon sa...

Och jag vore naturligtvis tacksam för reda argument, inte bara "nej, posten ska självklart inte få öppna dina brev!".

Göran Pettersson sa...

Till Robert Wictorzon:
Jag tycker att du blandar ihop två saker nämligen om jag svarat på en fråga respektive om jag har samma åsikt som du har. Det verkar som om du tror att om du ställer samma fråga om och om igen så ska jag till sist falla till föga och ge det svar du vill ha.

"Kan det fortfarande kallas för "signalspaning" om man tvingar in sig i infrastrukturen hos privata aktörer för att, som man säger, "reglera och göra teknikneutralt"."
En fråga om semantik. För egen del har jag inget problem med att man istället kallar kabelspaning för försvarsunderrättelsetjänst.

"* Att spana i luften kräver inga som helst intrång utan du sätter bara upp en antenn och börjar spana. Om FRA kunde göra detsamma med kablar, alltså avläsa dem utan fysiskt intrång, så tror jag att debatten skulle se lite annorlunda ut. Vad anser du om den skillnaden?"
Jag tror inte att den skillnaden är viktig.

"* Från mary: Öppna kuvertet, ta en fotostatkopia och behålla innehållet innan det skickas vidare är ett bra mycket större ingrepp än att bara snusa runt lite."
Detta hänvisar till jämförelsen med knarkhunden. Skanning med sökord innebär att man likt hunden söker efter vissa "molekyler" som man detekterar.

"* Från sammy: Så vad säger du, ska Posten och deras konkurrenter bygga en postcentral åt FRA och låta all post öppnas och sorteras av dem innan det får gå vidare?"
Nej jag tycker inte det och det svaret har jag nu givit ett mycket stort antal gånger. Jag anser att det är skillnad på fysisk post och elektronisk kommunikation.

Leo sa...

Till mig då, Göran?

Anonym sa...

När det gäller åklagarens beslut behöver vi inte blanda in kabelinhämtning. Det finns inga bevis för att FRA har inhämtat trafikuppgifterna i tråd. Anmälan handlar inte om detta.

Den JO-anmälan som nu lämnats in gäller åklagarens sensationella påstående om att "etern är fri". Det finns inget stöd för detta i Europadomstolens praxis beträffande spaning mot tele- och datatrafik, eter- eller kabelburen spelar ingen roll.

/Jakob

Leif Nixon sa...

Göran, du är värd lite uppmuntran. Jag är imponerad av att du håller igång dialogen trots alla personangrepp du får, och du ska ha all cred för att du redovisar ditt ställningstagande och hur du kommit fram till det. Det är ytterligt få politiker som lägger ned så mycket energi på det jobbet.

Tyvärr kommer du ju fram till fel slutsatser 8^), men du har ändå min respekt.

(Fast knarkhundsanalogin är i grunden felaktig. Om vi inte pratar om en nästäppt knarkhund som måste öppna varje väska och vända ut och in på varje strumpa. (Agh, jag avskyr att diskutera i termer av liknelser - det spårar alltid ur...))

Leo sa...

Jakob!

Jag tänkte inte på Piratpartiets anmälan, utan på min. Piratpartiet har dock rätt i att förundersökning borde inledas även om FRA "bara" avlyssnas etern.

Det finns starka bevis för att FRA har fått tag på internettrafik i tråd. Vidare så går all fast teletrafik i tråd(!).

Vidare så har de begått brott mot Lagen om radiokommunikation, då de vidarebefordrar information de avlyssnat till andra myndigheter och annan underrättelsetjänst, oavsett om avlyssningen har skett i etern eller i tråd.

Är Du intresserad kan jag tillhandahålla en kopia på JO-anmälan.

Robert Wictorzon sa...

"Jag tycker att du blandar ihop två saker nämligen om jag svarat på en fråga respektive om jag har samma åsikt som du har."

Göran: Det beror såklart på vad man menar med att "svara på en fråga".

"Kan det fortfarande kallas för "signalspaning" om man tvingar in sig i infrastrukturen hos privata aktörer för att, som man säger, "reglera och göra teknikneutralt"."
En fråga om semantik. För egen del har jag inget problem med att man istället kallar kabelspaning för försvarsunderrättelsetjänst.


Här väljer du då att koncentrera dig på namnet jag väljer. Helt ok. Men om du verkligen vill argumentera för din ståndpunkt så hade jag hellre sett att du bemöter delen om att "tvinga in sig i infrastruktur" kontra "spana på fritt tillgängliga radiosignaler". Vilket leder oss in på nästa fråga:

"* Att spana i luften kräver inga som helst intrång utan du sätter bara upp en antenn och börjar spana. Om FRA kunde göra detsamma med kablar, alltså avläsa dem utan fysiskt intrång, så tror jag att debatten skulle se lite annorlunda ut. Vad anser du om den skillnaden?"
Jag tror inte att den skillnaden är viktig.


Nähä. Du anser alltså inte att det är en viktig skillnad mellan att lyssna på signaler som inte går att kapsla in och att tvinga till sig sig information (inte signaler) medelst intrång i privata aktörers affärsverksamhet? Du anaser alltså inte att det är "viktigt" att mängden information som FRA:s får tillgång till ökar från 5% till 95% av svenska folkets dagliga kommunikation? Att vifta bort den fundamentala skillnaden med "jag tror inte det är viktigt" är inte min definition av att "svara på frågan". Kan du förklara hur du resonerar när du säger att det är oviktigt att det nu krävs påtvingad fysisk access till förmedlaren av kommunikationen?

"* Från mary: Öppna kuvertet, ta en fotostatkopia och behålla innehållet innan det skickas vidare är ett bra mycket större ingrepp än att bara snusa runt lite."
Detta hänvisar till jämförelsen med knarkhunden. Skanning med sökord innebär att man likt hunden söker efter vissa "molekyler" som man detekterar.


Jag tror att du inser att knarkhundsliknelsen haltar lite. Ett bättre försvar vore väl röntgenapparaten som ju faktiskt ALLA måste gå och skicka sitt bagage igenom. Tullpersonalen kan se "precis" vad du har i väskan! Ser de pistoler så stoppar de dig, annars går du fri. Precis som FRA. Skillnaden här är att på väg in i ett plan så kan det som personalen letar efter fysiskt och just då skada övriga passagerare och annat. Att hitta en bomb på väg genom tullen väger tyngre än att slippa scannas av. Det är också faktiska olaglilga saker de letar efter, inte "mönster" eller "kommunikation mellan terrorister". Fysiska farliga saker! Bomber. Knivar. Ingen koppling till FRA:s avlyssning.

"* Från sammy: Så vad säger du, ska Posten och deras konkurrenter bygga en postcentral åt FRA och låta all post öppnas och sorteras av dem innan det får gå vidare?"
Nej jag tycker inte det och det svaret har jag nu givit ett mycket stort antal gånger. Jag anser att det är skillnad på fysisk post och elektronisk kommunikation.


Då får du gärna fördjupa dig lite. Att du anser det vara skillnad hjälper inte mycket, och är (anser jag) inte ett svar på frågan. Jag vet att ditt svar är "nej", men eftersom jag och många med helt har frångått fysisk post och istället kommunicerar helt digitalt så blir skillnaden enorm! Om du är seriös med teknikneutraliteten så borde ju snigelposten ingå. Annars är det ju i princip att ge terroristerna fri lejd. Skicka brev! Ingen kollar.

Anonym sa...

@Leo:

Nu har jag läst din JO-anmälan på Piratpartiets forum.

Återigen, FRA kan mycket väl ha samlat in alla sina trafikuppgifter i etern. Jag tror inte för ett ögonblick att man redan skulle ha gett sig in i kabelnäten (om vi nu bortser från den trafik man fick från Televerket ända fram till 1991, enligt Carl Bildt).

FRA har en lång tradition när det gäller spaning mot satellit- coh radiolänkburen trafik. Eller som Anders Wik uttryckte saken i Computer Sweden: "Vi har spanat mot Internet så länge det har funnits - i satellit".

Jag har själv kunnat identifiera satellithopp ibland när jag skickat datapaket runtom i världen. Men visst, den övervägande delen i närområdet routas i marken.

Vi vet förstås ingenting om hur stor del av trafikuppgifterna som FRA själva inhämtat, och vad som kommer från utländska tjänster. I det utländska materialet skulle det ju mycket väl kunna förekomma svensk data- och teletrafik, t.o.m. sådan som gått i kabel någonstans utanför Sverige. Men det är förstås en annan aspekt på det hela, och berör inte FRA:s egen inhämtning.

/Jakob

Anonym sa...

Jag har sedan slutet av juni då och då gått in och läst och lyssnat på dina tankar om signalspaningslagen, en debatt som engagerar mig djupt. Ingen annanstans på Internet har jag hittat en så saklig blogg i ämnet. Jag måste säga att jag är imponerad av din kunskap i sakfrågan samt din uthållighet vad gäller att svara på både sakliga som osakliga frågor från diverse läsare av din blogg. Jag är även imponerad av ditt "mod" att ha åsikter om journalistkårens oseriösa och extremt vinklade rapportering i denna fråga. Att få journalistdrevet efter sig måste vara en politikers värsta mardröm. Jag hoppas att du inte kommer drabbas av detta.

Debatten om signalspaningslagen präglas av motståndarnas ivriga fördömanden. Inte många Ja-sägare ger sig till känna i debatten (i varje fall inte i bloggar och diskussionsforum). Det tycker jag är synd, men så är det väl med det mesta här i livet, är man nöjd med hur något fungerar så säger man inte så mycket, medan om man är missnöjd protesterar man. När det gäller denna debatt kan man ju som Ja-sägare även bli skrämd till tystnad av vissa Nej-sägare som utan vidare kan tänka sig att lista Ja-sägares namn mm på bloggar och diskussionsforum. Utan någon tanke på att dessa handlingar rimligen borde vara väl så integritetskränkande som de menar att FRA kommande signalspaning i kabel kommer bli…?

Nåväl, det jag ville ha sagt är att jag faktiskt instämmer med säkert 90 % av de åsikter du redovisat i din blogg och i din politiska radio i ämnet FRA. Kämpa på!

Anonym sa...

Göran,

Saken är väldigt enkel.

Implementationen av FRA-lagen innebär att staten kopplar in utrustning avsedd att avlyssna(ja, avlyssna!) all elektronisk data som passerar Sveriges gränser.

Runt detta lägger man på ett antal regler och kontrollinstnser för att säkerställa den personliga integriteten.

Ehhh... finn fem fel!

Du kanske tror att du hindrar Sverige från att bli en otrevlig plats att leva på genom att staten pluggar in en superdator som kontrollerar invånarnas kommunikation. Men jag(och många med mig) anser att Sverige blir en otrevlig plats att leva på just därför att staten vill titta på invånarnas kommunikation.

Nät kablarna är installerade, vem kontrollerar FRA's superavlyssningsdator om tio år?

/Ante

Anonym sa...

Till Erik Jansson inlägg nr 2. Göran sitter på sin semester och försöker så gott han kan försvara sitt Ja till FRA. Skriv en ny minneslapp. Skriv istället att alla valsedlar M+C+Fp och KDS skall få ligga helt orörda på valdagen.

Leo sa...

Jakob!

Polisanmälan gäller uppgifter i SVT Rapport där det framkommer att FRA spanat på inhemsk svensk internet- och teletrafik.

Troligtvis har det här skett i kabel.

Sen har vi den andra delen, att de olagligen har vidarebefordrat information till andra myndigheter och underrättelsetjänster i strid med gällande lagar, oavsett om avlyssningen skett i etern eller i tråd.

Göran Pettersson sa...

Till Robert Wictorzon:
Jag upplever att du inte blir nöjd med mina svar om de inte sammanfaller med din åsikt. Jag gör dock ytterligare ett försök att ytterligare utveckla mina svar.

"Kan du förklara hur du resonerar när du säger att det är oviktigt att det nu krävs påtvingad fysisk access till förmedlaren av kommunikationen?"
Jag tycker som sagt att kommunikationsvägen inte är det viktigaste för att avgöra graden av intrång på den personliga integriteten. Därför tycker jag att lagen ska vara teknikneutral. Ett tydligt exempel på när teknikutvecklingen leder till förändrade förhållanden är det ökande användandet av trådlöst bredband. Med ditt sätt att resonera så är det en dramatisk skillnad att läsa trådlös trafik än trådbunden. Jag är som sagt av en annan åsikt.

Knarkhunds liknelsen är som alla liknelser inte en exakt kopia av förhållandet den vill förklara. Dock stämmer den avsevärt bättre med verkligheten än Marys liknelse och de beskrivningar som sagt att FRA blir ett nytt STASI och KGB.

Och så över till frågan om fysisk post. Om staten SÄPO misstänker att terroristerna kommunicerar via fysik post som skickas via den regulgära posten så tror jag att SÄPO får bedriva sin spaning på ett nytt sätt. Detta är i sådana fall inte signalspaning och troligen en uppgift för SÄPO. Jag bedömer att sannolikheten för att terrorister sickar brev till angivna fysiska mottagare är avsevärt lägre än elektronisk kommunikation där mottagarens möjligheter till anonymitet är större.

Robert Wictorzon sa...

Göran: Det är klart jag inte blir nöjd! Jag tycker ju att FRA-lagen är skräp.. :) All that aside så tycker jag fortfarande att (inte bara) du ofta medvetet verkar ducka för kärnan i frågorna, som t.ex när du fokuserar på vad jag kallar saker när jag ber dig kommentera ingreppet hos operatörerna.

Jag tycker som sagt att kommunikationsvägen inte är det viktigaste för att avgöra graden av intrång på den personliga integriteten. Därför tycker jag att lagen ska vara teknikneutral. Ett tydligt exempel på när teknikutvecklingen leder till förändrade förhållanden är det ökande användandet av trådlöst bredband. Med ditt sätt att resonera så är det en dramatisk skillnad att läsa trådlös trafik än trådbunden. Jag är som sagt av en annan åsikt.

Det är klart att det är skillnad på att läsa trådlös (internet)trafik och att hämta den från "källan". Det är också något som jag anser att FRA, om de alltså spanar på den trådlösa trafiken och INTE genom operatörernas servrar, bör få göra om de vill. Det är väl dock snarare nåt för polisen/säpo då det kräver att du befinner dig någonstans i närheten av maskinen som utsänder signalerna.

Den andra stora skillnaden är mängden och typen av kommunikation. Genom att spana på radio-/satelit-signaler så är risken för FRA att snubbla över privat information minimal. När de ges tillgång till alla de större operatörernas egna kanaler så vänds i princip det förhållandet. Mängden privat kommunikation är ofantlig medans den "intressanta", procentuellt, är förringbar. Dessutom så är kommunikationen inte bara "kommunikation" längre, utan ALLT - bankärenden, myndighetskontakter, spel, mediakonsumtion, handel, telefoni, brev.. i princip hela våra liv finns idag i den där kabeln kabel. Det handlar inte om teknikneutralitet.

Sen var det det där med ingreppet i privata aktörers affärsverksamhet då...

Och så över till frågan om fysisk post. Om staten SÄPO misstänker att terroristerna kommunicerar via fysik post som skickas via den regulgära posten så tror jag att SÄPO får bedriva sin spaning på ett nytt sätt. Detta är i sådana fall inte signalspaning och troligen en uppgift för SÄPO. Jag bedömer att sannolikheten för att terrorister sickar brev till angivna fysiska mottagare är avsevärt lägre än elektronisk kommunikation där mottagarens möjligheter till anonymitet är större.

Precis som sannolikheten för att stridande grupper i Afghanistan kommunicerar via e-mail innan attacker mot svensk trupp. Och när det gäller SÄPO:s göranden så är det inte direkt relevant när diskussionen handlar om huruvida FRA, utan misstanke om något överhuvudtaget, ska få teoretisk men likafullt faktisk tillgång till större delen av svenska folkets digitala liv.

Angående om det fortfarande kan kallas "spaning" (och då menar jag inte själva ordet utan om det är förenligt med FRA:s uppdrag) när man bara tar emot färdigpaketerad data så skulle jag fortfarande vilja höra din mening. Jag ser faktiskt inte någon direkt skillnad med att Posten automatiskt scannar "misstänkta" försändelser och skickar en lista till FRA.

B! sa...

Göran Petterson sa: Jag tycker som sagt att kommunikationsvägen inte är det viktigaste för att avgöra graden av intrång på den personliga integriteten. Därför tycker jag att lagen ska vara teknikneutral.
Du önskan är alltså att vi slopar brevhemligheten, och gör lagen teknik neutral? I din drömvärld antar jag att alla fysiska försändelser öppnas och kontrolleras innan de skickas vidare? Det torde om inget annat råda bor på arbetslösheten...
B!

Anonym sa...

Göran skriver: "För egen del har det inte i debatten kommit fram något som inte var beaktat när vi behandlade ärendet för ett år sedan."
Det skulle vara att era arbetsgivare - svenska folket - inte vill bli avlyssnade möjligen!?

Unknown sa...

Som medborgare blir jag lite orolig när jag vet att min Internettrafik inte bara kan utan även skall avlyssnas, om den råkar passera Sveriges gränser. Man säger även att den "icke relevanta informationen skall förstöras, och det skall övervakas av Datainspektionen".

En fråga av rent praktisk natur: Skall Datainspektionen öppna upp ett eget kontor på Lovön, eller skall dom få den sparade trafiken, eller loggar på sparad trafik översänd till sig? Mitt förtroende för bergrumsarbetande militär personal, tillsammans med svenska säkerhetspolisen är inte den bästa. Vi har fortfarande människor som pga. IB affären sitter i kylen. Utan att få möjlighet att ta reda på varför eller vad som finns hos Säpo och Militära underrättelsetjänsten.

Nästa fråga då: Vilka resurser skall tillföras Datainspektionen för övervakningsarbetet? Har man idag den kompetens som behövs i arbetet? Att övervaka världens 4:e kraftfullaste dator är ju inte direkt som att kolla igenom sina egna filer...

Hur vet jag att inga uppgifter från dessa datorer hamnar i händerna på främmande makt? Hur vet jag också att lagrade uppgifter används på det sätt som det skall och inte sparas för framtida bruk?! Jfr PKU-registret, där jag rekommenderat mina nära och kära att beordra destruktion av sina i registret lämnade blodprov.

Mina barns skall jag själv ta itu med i morgon dag. Vem vet hur lång tid det tar innan någon "vänlig domstol" förser våra försäkringsbolag med DNA och prov ifrån PKU för att kunna hitta den ena diagnosen roligare än den andra.

Om Du inte förstått det Göran, så är en av orsakerna till människors rädsla inför FRA-lagen och liknande övervakningssystem, att Ni som politiker så in i helvete har börjat gå fel krafter till mötes när det gäller att lämna ut uppgifter. Hur vet jag t.ex. att ingen av den information som snappas upp av FRA hamnar hos t.ex. Antipiratbyrån eller någon av dess allierade? Rätt vad det är så kommer det ett krav ifrån Amerikanska kongressen eller CIA att skall ni ha mer hjälp av oss vill vi se vilka som fildelar... Och svenska makthavare har inte – Ursäkta uttrycket, nog med kuk för att stå emot... Så vi VILL inte bli övervakade och registrerade på fler sätt och ställen. Och det verkar inte spela någon roll vilken partifärg Ni har heller. Ni går samma ärenden ändå.

Jag som person har inget emot att man jagar terrorister. Jag har inte heller något emot att man avlyssnar tveksamma personer. Oavsett kommunikationsform1 Men jag tycker att det skall vara som när man vill avlyssna en telefon. Det skall finnas en misstanke mot individen, och det skall vara samma procedur som vid en husrannsakan. Alltså att en Åklagare måste se att det man har på individen är starkt nog.

Min text blev visst lite rörig, men jag hoppas att Du förstår lite av det jag försöker säga.

Har Du några frågor i ämnet, får Du gärna höra av dig, antingen via Mail (Om du inte är rädd för att bli avlyssnad av FRA) eller på något annat sätt Du finner lämpligt

Vänliga Hälsningar

Ulf Hedlund i Våxtorp

Anonym sa...

Så du anser att en myndighet kan och ska öppnade alla vanliga brev som du skickar utomlands eller hem från semester eller arbete för att kontrollästa innehållet för att spana efter terrorister?

Svarar du JA så tycker du FRA är en bra lösning.

Svarar du NEJ är du emot den nya signalspaningslagen.

Det är INGEN SOM HELST SKILLNAD om dom läser ett brev du skickar skrivet på papper eller om det skickas som e-post. Att tjuvlyssna på ett telefonsamtal är ju lika illa. Varför ska man då inte lyssna på samtliga samtal om det är så farligt läge för Sverige? Den enda anledningen skulle vara att du inte förstår den nya tekniken eller respekterar integriteten.

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Du har ett väldigt originellt sett att ställa frågor. Var har du lärt dig det? Nordkorea?

Robert Wictorzon sa...

Det vore fortfarande intressant att höra dina argument för att "spaning" med hjälp av intrång hos privata aktörer är detsamma som att lyssna på radiosignaler via antenn.

Göran Pettersson sa...

Till Robert Wictorzon:
Jag tycker inte att det är samma sak, om det hade varit det hade det inte heller behövts någon ny lagstiftning.
Däremot tycker jag att de två är jämställda i ett antal avseenden. Dessutom är det inte alltid klart för användaren om kommunikationen kommer att gå i kabel hela vägen eller göra vissa hopp via radiolänk.
Du verkar förespråka att man gjorde en strikt delning mellan trafik i etern och i kabel. Detta skulle innebära att ett datameddelande som sändes via trådlöst Internet skulle behandlas på ett sätt och ett som gick via kabel på ett annat. Den som skickade meddelandet skulle ju inte heller veta om mottagaren tog emot det via kabel eller via trådlöst.

Leif Nixon sa...

Om vi bortser från det sista abonnentsteget, där det kan finnas trådlösa nät och annat, så är sannolikheten för att ett mejl nånsin skulle gå över en radiolänk försvinnande liten.

Att det finns en liten gråzon mellan radiotrafik och kabeltrafik gör inte att uppdelningen mellan dem är helt meningslös. Hundraprocentiga lösningar existerar nästan aldrig.

Robert Wictorzon sa...

Göran: Jag vet inte om du gör det medvetet eller om jag är ovanligt otydlig, men den springande punkten här är att i och med den nya FRA-lagen så kräver FRA:s spaning ett intrång hos de som tillhandahåller signalen, något som definitivt är en odiskutabel förändring gentemot nuvarande principer.

Spaningen kan alltså inte ske på det sätt som lagen avser om inte ett flertal privata aktörer bereder staten tillgång till sina servrar och tillåter installation av maskiner som skall vidarebefordra kommunikationen till FRA. FRA spanar alltså inte utan får materialet skickat till sig. Det är den skillnaden jag pratar om.

De integritetssäkrande förändringar som föreslagits kan mycket väl gälla FRA:s nuvarande spaning, där finns det inget motsatsförhållande. Tolgfors och Åkesson försöker ju göra gällande att om de inte får tillgång till operatörernas maskiner så kan heller inte integritetsstärkningarna införas. Det anser jag alltså är att blanda bort korten. Frågan huruvida operatörerna skall vidarebefordra (i motsats till att FRA själva snappar upp signalen) är det som jag ställer mig mycket kritisk till.

För att sammanfatta:
* Integritetsstärkningarna är bra.
* Utvidgningen och intrånget i operatörernas verksamhet är dåligt.

Det är två skillda frågor! Att skyddet för integriteten stärks är vi överens om att det är bra. Det är det där andra jag vill höra dina åsikter om.

Göran Pettersson sa...

Till Robert Wictorzon:
Jag har givit dig svaret om och om igen men du gillar inte svaret.
Jag tycker att lagen har en rimlig balans mellan två intressen, rikets säkerhet och intrång i den personliga integriteten. Utformningen där trafiken skickas till FRA för filtrering anser jag vara rimlig. Ett alternativ hade varit att trafiken filtrerades hos operatören men av säkerhetsskäl anser jag att det är bättre att den processen sker hos en myndighet.

Robert Wictorzon sa...

Göran: Du har helt rätt i att du har svarat ett otal gånger (och du ska ha all heder för att du orkar fortsätta), däremot så blir det lite ointressant med bara tyckande utan argument när du t.ex säger att det vore ett större ingrepp att kolla vanlig post när det i realiteten är ofantligt mycket mer kommunikation som går via kabel än via papper. Det är inte konsekvent, och definitivt inte teknikneutralt.

Jag skulle, som en sista vädjan, vilja be dig att på ett djupare plan försöka förklara och argumentera, inte bara säga att du "tycker så".

Sen så anser jag att uttalanden om att man inte har mycket att komma med som kritiker när man använder Hotmail/Gmail är otroligt låga. Känner jag att Google mmissbrukar mitt förtroende så kan jag byta mailtjänst. Det är snäppet svårare att byta försvarsunderrättelsetjänst, skulle man känna att man blivit orätt behandlad. Överlag är jämförelser med vad vi frivilligt lämnar ut om oss själva på nätet totalt ovidkommande när diskussionen handlar om att staten tvingar till sig information.