måndag 15 september 2008

Arbetssättet en konsekvens av valsystemet

Efter gårdagens Agenda har många uttryckt förvåning över att moderaternas riksdagsledamöter synes vara livegna och rösta som ett kollektiv. Jag kan förstå åsikten men den har sin förklaring i vårt valsystem. Det proportionella valsystemet leder till mycket svaga majoriteter i riksdagen. Detta gör att en regering har mycket små möjligheter att tillåta ”fri röstning”. I länder med majoritetsvalssystem som t.ex. Storbritannien får vinnande sidan en mycket stor majoritet i parlamentet. Detta i sin tur leder till att ledamöterna tillåts rösta friare då det ändå inte hotar regeringen. En annan viktigt skillnad med det brittiska systemet är att ledamöterna väljs i enmandats valkretsar. Detta innebär att partierna måste ställa upp med kandidater som kan vinna sin valkrets och därigenom får också ledamoten en starkare ställning gentemot sitt parti. I det svenska systemet är det de facto partiet som tilldelar mandaten till ledamöterna genom att placera kandidaterna i en viss ordning på valsedeln.

Det hävdas emellanåt att ledamöterna har fått ett antal personröster och därigenom skulle ha en stark legitimitet att rösta mot partilinjen. Om man studerar valresultatet 2006 så kan man konstatera att Birgitta Ohlsson fick 5,33 % av folkpartirösterna i sin valkrets (94,67 % röstade på någon annan folkpartist eller angav ingen kandidat alls), Karl Sigfrid fick 0,07% av moderatrösterna i sin valkrets.

För att få en fungerande riksdagsmajoritet tillämpas i den moderata riksdagsgruppen vissa regler. När det gäller ärendehanteringen så diskuteras frågorna och slutligen enas gruppen om ett gemensamt ställningstagande. När gruppen bestämt sig så förväntas alla ledamöter att rösta i enlighet med gruppens ställningstagande. Detta tillvägagångssätt skiljer sig inte från många andra arbetsgrupper (bolagsstyrelser arbetar på liknande sätt). Troligen arbetar de andra riksdagspartierna på ett liknande sätt.

Som moderat riksdagsledamot idkar man sitt inflytande genom att påverka beslutsfattningen i riksdagsgruppen. Lyckas man med det så får man igenom hela eller delar av sina förslag. Rent allmänt kan man väl säga att ju tidigare i processen man för in sina idéer desto större chans har man att påverka utformningen av de slutgiltiga förslagen.

Riksdagsgruppsmötena i alla riksdagspartierna hålls bakom slutna dörrar. Det ger större frihet för alla deltagarna att kunna uttrycka sina personliga uppfattningar i olika frågor. Det bidrar också till att det blir högre till tak. Av den anledningen kommenterar jag inte heller vad enskilda sagt under riksdagsgruppsmötena. Men det finns anledning att lyfta fram ett faktum som inte berörts i rapporteringen om det nu mycket uppmärksammade riksdagsgruppmötet. Frågan om gruppens ställningstagande i voteringen om ”FRA-lagen” hade redan behandlats vid ett tidigare gruppmöte. Gruppens ställningstagande var redan klart.
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

26 kommentarer:

Anonym sa...

Otur för dig då att din partiledning valde fel väg i FRA-frågan så att borgerligheten blir försvagad i svensk politik i åratal framöver.

Göran Pettersson sa...

Det är fullt klart att FRA-frågan inte har varit populär bland alliansens liberala väljare. Men det är en sak att sitta i opposition och protestera en annan sak att sitta i regeringen och ta ansvar. Frågan om försvarsunderrättelsetjänst borde ha löst genom en bred uppgörelse. Nu ville inte socialdemokraterna det och då var den näst bästa lösningen att ta beslutet utan dem. Jag tror inte att frågan kommer att leva i åratal framöver. Framtiden kommer att utvisa vem av oss som hade rätt

Anonym sa...

0,07 % röstade och litade på Karl Sigfrids eget omdöme. Dessa få % blev i demokratins namn överkörda. Det kanske fanns fler inom era led som inte har Karl Sigfrids kurage och som vågade stå emot moderat piskan. Gruppens ställningstagande var redan klart? Snacka om mobbing på hög nivå.

Anonym sa...

Vad jag vet så lade sossarna ner sin egen idé med signalspaning eftersom de ansåg att den måste omarbetas så det skulle bli rätt. Trots opinionens massiva protester sjösatte ni diktatoriskt idén.

Anonym sa...

När jag läser Göran Petterssons kommentar från kl 08.42 konstaterar jag att han äntligen börjar svänga i sitt enträgna försvar av FRA-lagen. Nu har han all chans i världen att medverka till att vi tar om allt från början och tillsätter den parlamentariska utredning som skulle borga för en bred uppgörelse.

Gunnar Hellström

Göran Pettersson sa...

Till Lennart:
Jag tror snarare att skälen till att socialdemokraterna la processen på is var den interna motsättningen inom regeringen samt att det drog ihop sig till val.

Göran Pettersson sa...

Till Gunnar Hellström:
Jag anser att det bästa nu är att studera Europadomstolens utfall. Om nödvändigt med en tilläggsproposition komplettera lagen så att den uppfyller kraven. Därefter rösta igenom lagen och låta den träda i kraft. Därefter kommer det att vara en kontrollstation 2011 och då får man om det behövs göra ändringar.

Anonym sa...

Jodu Göran. Jag håller med dig om de drivit igenom lagen som ni gjort så hade sossarna grävt en sjuherrans stor grop åt sin politik. De insåg att motståndet var starkt både i opinionen och inom de egna leden så de la frågan på is för ingående ny beredning. Att som ni gjort, diktatoriskt tala om för alla var skåpet skall stå är en vansklig politik. Ni såg och hörde allt och ni hade möjligheten att lägga om kursen och bereda frågan bättre. Dessa "förbättringar" i en så svår fråga lyckades Ni med på ett par timmar! Skall vi applådera detta? Jag anser att om det så kallade folkhemmet ska möbleras om så bör väl alla som bor i folkhemmet få säga sin mening. Vi får se vid nästa val om jag har rätt eller fel i att ni grävt en jättegrop åt moderat politik.

Anonym sa...

Jag anser att det skulle vara betydligt smakfullare om vi tar om det direkt. Då får vi tillfälle att verkligen se till att lagen följer vår grundlag, regeringsformen, Europakonventionen mm innan Europadomstolen tar upp vårt ärende sent omsider.

Gunnar Hellström

Anonym sa...

Tycker du säkerligen förklara dagens arbetssätt i riksdagen på ett korrekt sätt, men är mer skeptisk att det håller på sikt. Tror att Anders R Olsson:s resonomang ser ut som hur det kommer ser ut i framtiden. Kanskie tiden är inne att riksdagen ser över sina egna reglar o arbetssätt.

http://sydsvenskan.se/kultur/article367085/Entreprenorer-tar-over.html

Göran Pettersson sa...

Till Gunnar Hellström:
Observera att den lag som riksdagen redan beslutat om av lagrådet bedömdes just uppfylla de kriterier du tar upp. Efter att lagen beslutades har det kommit ett domstolsutslag om en äldre brittisk lag. Det finns därför anledning att studera det domstolsutslaget och vid behov göra ändringar i vår lag. Det är det arbetet som nu pågår i regeringskansliet.

Anonym sa...

Göran!

Jag kan bara citera Centrum För Rättvisa:

"Lagrådet godkände i och för sig FRA-lagen. Men en av tre ledamöter slog fast att lagen riskerar bryta mot Europakonventionen. Dessutom kom Europadomstolens dom i det brittiska fallet efter såväl lagrådets yttrande som riksdagsbeslutet om lagen. Värdet idag av lagrådets yttrande kan därför starkt ifrågasättas."

Gunnar Hellström

Göran Pettersson sa...

Till Gunnar Hellström:
Lagrådet kommer troligen att yttra sig även över tilläggspropositionen och då är domstolsutslaget över den brittiska lagen känd.

Varför är du så kritisk till lagrådets kompetens?

Anonym sa...

Leges sine moribus vanae

Göran Pettersson sa...

Till Lennart:
Du skrev "Leges sine moribus vanae"
Jag håller med. Men varför ägnar du då så mycket kraft åt att nagelfara lagen. Om Sverige fick en regering som ville bedriva massavlyssning så som de värsta kritikerna beskriver då skulle det ju inte spela någon roll vad som stod i lagen.

Anonym sa...

Var det inte så att ledamöterna i lagrådet var oense?
Kan det inte krävas att de är ense om ett lagförslag strider mot grundlagen eller inte? Får det finnas tveksamheter över huvud taget?

Själv tycker jag att ett majoritetsbeslut inte är OK.

Anonym sa...

Göran:
"Riksdagsgruppsmötena i alla riksdagspartierna hålls bakom slutna dörrar. Det ger större frihet för alla deltagarna att kunna uttrycka sina personliga uppfattningar i olika frågor. Det bidrar också till att det blir högre till tak."

Med tanke på Fredrik Reinfeldts och partikamraters krossande av Karl Sigfrid har jag svårt att kalla det "högt i tak".

Om de kommentarer som fälldes enligt Agenda stämmer så är det en stor skam! Är det så här det går till i politiken?
Min respekt för politiker minskar konstant!

Anonym sa...

Tyvärr så sysslar moderaterna just nu med att gräva djupare och djupare i FRA-gropen de står i. Detta senaste är ett demokratiskt skämt, vuxna människor, tillika representanter för svenska folket(!), som agerar lynchmobb, däribland statsministern. Patetiskt, skrämmande, löjligt. Vill Fredrik verkligen bli en ny GP..?

FRA-lagen är en moralisk fråga. Den är alldeles för viktig för att överlåta till partibokstillhörighet. Det har ett antal liberala riksdagsledamöter förtjänstfullt bevisat.

Anonym sa...

"Om Sverige fick en regering som ville bedriva massavlyssning så som de värsta kritikerna beskriver då skulle det ju inte spela någon roll vad som stod i lagen."

Visserligen inte. Betyder det att vi ska bygga systemet, driftsätta det, och lämna på silverfat till den som vill lattja med lite roligare parametrar?

Angående Karl och gruppen: Du har kanske inte tänkt på att det KAN finnas tillfällen då ett nej faktiskt är viktigare än att hålla ihop gruppen. Om då de andra prioriterar gruppen framför allt annat, finns då sista utvägen att även resten av gruppen backar - så blir allas högsta principer tillfredställda.

Med så massiv extern och intern kritik hade regeringen en chans att rädda ansiktet. Vi vet att lagen inte har folkets stöd, inte riksdagens stöd, annat än att baxa igenom skiten med våld. Reinfeldt har skjutit sig i foten, nej förresten, huvudet.

Anonym sa...

Göran.. Vad kul att du håller med om någonting, som i ordspråket på latin?

Du frågar varför jag nagelfar lagen. Är detta inte självklart? Om du kommer ihåg mina fyra (4) enkla frågor direkt till dig efter att Ni röstat igenom lagen. Då ser du förhoppningsvis med senare händelser i frafågan att det var välgrundade frågor. Dina svar var tyvärr var litet väl luddigt ytliga. Om jag hade den kraft som du anser jag använder så önskar jag att den kraften skulle kunna omvända dig och dina partipiskade politiker att börja tänka mer självständigt, som t-es K Sigfrid.
Framförallt borde du inte kalla dina menngsmotståndare kraftigt asymetriska motståndarindivider.
Mobbing i skolor motarbetas, det bör väl även vara en självklarhet även i riksdagen. Eller?

Enade vi stå, söndrade vi falla.

För övrigt så instämmer jag i Mats P.s kommentar ovan. I vilken del av kroppen statsministern skjutit sig vet jag dock inte.

In varietate concordia

Anonym sa...

Svara sgt pepper om lagrådsfrågan så kanske du även då besvarar en av mina tidigare fyra frågor.

Göran Pettersson sa...

Till sgt Pepper:
En ledamot i lagrådet anmälde avvikande mening. Det hade givetvis varit bättre om de varit eniga och jag hoppas att de kommer att bli det runt tilläggspropositionen. Det finns inget formellt krav på att lagrådet ska vara eniga och om jag inte missminner mig har socialdemokraterna vid några tillfällen röstat igenom lagar emot lagrådets yttrande.

Jag fäster större vikt vid lagrådets granskning av lagförslag än yttranden som nu görs av fristående och organiserade jurister.

Jag är förespråkare för att vi fick en författningsdomstol som hade en starkare ställning gentemot riksdagen.

Anonym sa...

Själva poängen med RIKSDAGEN är att den redan har just en liknande roll som en författningsdomstol ska ha - gentemot REGERINGEN...

Dvs: Riksdagen ska (i teorin, då) kunna stoppa regeringen från att ta vansinniga beslut.

Göran Pettersson sa...

Till Ron:
Helt rätt men den kontrollfunktionen är svagare än en fristående självständig författningsdomstol. Jämför systemet vi har med en oberoende riksbank.

Anonym sa...

Tack för ditt svar till sgt pepper. Det var ett något bättre och mindre luddigt svar på en av mina fyra tidigare frågor. Min åsikt från tidigare, att riksdagsmän bör tänka mer självständigt blev nu med ditt svar än mer styrkt. Ett oenigt lagråd borde varit ett tydligt larm. Att som i fra-frågan fatta beslut och stödja beslutet på ett oenigt lagråd är fel. Du och många med dig ansåg att det var rätt. Men det fanns även de som var mycket kritiska. Vart tog deras kritik vägen? Det vet alla. Partipiskan ven.
Som du poängterar så agerar tydligen (S)politikerna på ett mer sunt sätt. De säger inte ja och amen till allt som andra har tyckt och tänkt.

Anonym sa...

Göran:

Håller helt med lennart att ett oenigt lagråd borde vara en varni ngssignal att någonting är osäkert eller oklart.
Det här är ju inte vilken lag som helst, detta är en lag som många menar står i strid med svensk GRUNDLAG(ja - med versaler), själva fundamentet på vilket svensk demokrati vilar!

Det FÅR inte finnas tveksamheter.

Enligt ditt sätt att se på saken borde ju då en ledamot ha röstad FEL! Inte kunna sitt jobb? Vara inkompetent?