torsdag 25 september 2008

Politisk kommunikation i informationssamhället

I veckans avsnitt resonerar vi runt politikers möjligheter att kommunicera med sina väljare. Hur har förutsättningarna ändrats genom Internets tillkomst och spridning? Dessutom gör vi en snabb genomgång av statsbudgeten som presenterades i måndags.
__________________________________________
Lyssna på politisk talradio på dinledamot.wordpress.com
Andra bloggar om:

20 kommentarer:

Anonym sa...

# En domstol skall avgöra vad som får lämnas ut till FRA. (Trafikstråk, trafikdata, sociogram m.m.)
# Det blir inga samverkanspunkter i meningen att det inte blir någon kopiering av all trafik till FRA.
# Istället blir det "brevlådor" i vilka operatörerna bara får stoppa det som domstolen gett order om.
# "FRA-shopen" stängs. Tull, polis, Säpo, Migrationsverket med flera får inte skicka beställningar på prylar till FRA. (Vilket de gör i dag, när det inte finns reguljära, lagliga möjligheter för t.ex. polisen att avlyssna.)
# Material från FRA får endast beställas av försvaret och regeringen / UD.
# Den som blir oriktigt avlyssnad skall få kompensation av staten.
# Man skall varje år kunna kolla om man själv fastnat i FRA:s nät.

Detta verkar vara på väg in i FRA-lagen om det inte är ett fulspel från Reinfeldt. Det gör lagen helt OK i mina ögon. Den springande punkten är att bara trafik från legitima spaningsobjekt kopieras över från leverantören. Kommentar?

Inte din ledamot sa...

Låter lite för bra för att vara sant, dvs. att vi till slut får en balans/symmetri värdig en rättstat. OM det nu är sant, vilket man kan hoppas måste massavlyssningsivrarna gråta blod...

Anonym sa...

För bra för att vara sant?

Vad är förändrat? En statskontrollerad myndighet till i ledet innan FRA? Inte tror väl någon att "Domstolen" skall lagra/filtrera all data? Vilka domare begriper denna komplexa teknik utan en "expertmyndighet" som hjälp?

Detta handlar fortfarande om att Staten på ett eller annat sätt bereder sig tillträde till MIN kommunikation.

Jag är förvånad att inte Göran Petterson redan kommenterat och pekar finger åt oss.

Du kan sluta att dansa med kossan Dolly nu Göran. Min respekt för politiker är från med nu noll, nada, ingen!

Hoppas verkligen att Alliansen får vad de förtjänar och UTPLÅNAS i nästa val!

Anonym sa...

Arthur... Hur tycker du våra folkvalda har hanterat FRA frågan?

# Material från FRA får endast beställas av försvaret och regeringen / UD.

Min tillit till nuvarande regering efter allt med FRA frågan är mycket skadad.

Göran Pettersson sa...

Jag debatterar frågan imorgon på bokmässan i Göteborg. Deltar gör också bl.a. Birgitta Ohlsson och Ingvar Åkesson.

Anonym sa...

@Göran:
Lite som en familjediskussion vid middagsbordet med andra ord?

Inte din ledamot sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Inte din ledamot sa...

För mig är den springande punkten att det inte blir några permanenta massavlyssningsinstallationer (samverkanspunkter på nyspråk). Om man skulle bygga upp en sådan infrastruktur och FRA får bedriva "metodutveckling" och kohandel med vår kommunikation till diktaturstater, så finns det ingen bortre gräns. Jämför gärna med fartkamror och vägtullar. När får vi tillräckligt många/omfattande? (Nej GP, jag argumenterar INTE emot fartkamror just nu och jag är inte emot personnummer generellt)

Nu skall det dock bli spännande att se vad GP säger. Skall han snabbt byta övertygelse och hålla med Fredrik om behovet av de nya integritetsstärkande åtgärderna, eller skall han stå upp för de åsikter han gett uttryck för på denna sida och rösta emot de nya tilläggen?

Anonym sa...

Bidde det en tummetott av "den gamla FRA-lagen". eller ....?

Väntar också med spänning på vad Göran P kommer att säga.

Gunnar H

Anonym sa...

Nu har HAX hört ryktas att det bara var ännu en bluff. Reinfeldt har ju alltid varit en omdömmeslös och ohederlig person. HAX har hört från någon av Sten Stolpskotts tjänstemän att det fortfarande planeras att hos operatörerna placera massavlyssningspunkter som analyserar all trafik. Dessa skall sedan skicka det processade resultatet till de så kallade brevlådorna.

Det nya blir bara att den insynsskyddade FRA-avdelning som sköter massavlyssningspunkterna skiljs av organisatoriskt som en ny insynsskyddad myndighet. Detta är ju av helt marginell betydelse.

Detta kommer från tjänstemännen. Vi får se vad riksdagen får på sitt bord men Klamberg, som vet det, reagerade ju. Är detta rykte sant så förstår jag att ingen hederlig människa kan vara med länge. Jag undrar vad Annie, Fredrick och Camilla tycker om detta rygghugg.

Sålunda Ingen förbättring och fortsatt massavlyssning av alla svenskars kommunikation.

Anonym sa...

Depression!

Klamberg verkar nu ha bekräftat. Om han har rätt, vilket han bör ha, så var detta bara en oaptitlig teater:

* Operatörerna blir skyldiga att kopiera all trafik till slutna filterboxar över vilka det varken finns insyn eller kontroll. Dessa är de gamla samverkanspunkterna, nu namnlösa. Det var alltså en lögn att operatörerna urskiljer trafik för legitim spaning. All trafik kopieras till hemliga statliga boxar som påstås göra det jobbet.

* Alla trafikdata, alltså vem som pratar med vem, skall överföras till FRA.

Sålunda är vi fortfarande kvar i att staten kräver en kopia på all privat kommunikation mellan alla medborgare liksom vilka kontakter medborgarna har med varandra. Det vore lätt att skriva om lagens så att spaningen ger hela det legitima värdet utan dessa rysligheter. Tyvärr vägrar de.

Har Klamerg rätt planeras alltså fortfarande en automatiserad total massavlyssning av allt.

Anonym sa...

Göran, vi vet att detta är mer läpstift på samma gris. Det är fortfarande en gris.

/P

Anonym sa...

Det framstår som mer och mer tydligt att begreppet "trafikstråk" är ett nyckelbegrepp i "nya" FRA-lagen (Regeringens punkt 4).

Det är nämligen DET som gör att det inte är fråga om massavlyssning längre (enligt Ja-sägarna)!

Eftersom de flesta IT-experter som bloggar inte hört talas om begreppet trafikstråk, skulle jag vilja uppmana alla att ställa frågan till våra Riksdagsledamöter.

Ställ frågan om och om igen, till alla ledmöter, tills vi får en tillfredsställande svar.

Så Göran Pettersson - var vänlig förklara begreppet Trafikstråk!

Du som Riksdagsman måste ju veta vad begreppet innebär, eller hur? Inte röstar ni på något ni inte begriper?

Göran Pettersson sa...

Till sgt Pepper:
Riksdagen kommer att rösta om tilläggspropositionen först när den kommit till riksdagen. Innan dess kommer den gå på remiss och därefter behandlas av lagrådet.

Den viktiga skillnaden mot tidigare är att myndigheten FRA inte själva kommer att få välja vilka trafikstråk man spanar i utan det kommer att avgöras av en självständig domstol. Det finns klara poänger med en sådan uppdelning.

Redan idag när man spanar mot satellitkommunikation gör man en sådan här prioritering. Man väljer ut de trafikstråk som är intressanta för den underrättelseuppgift man har att lösa. Jag vet inte om det finns någon exakt definition av begreppet trafikstråk, på regeringens hemsida står ordet inom citationstecken. Men eftersom lagen endast gäller kommunikation som passerar nationsgränsen så torde väl trafikstråk kunna defineras som den "kabel" eller del därav som går mellan två definerade platser varav den ena ligger utanför Sverige.

Anonym sa...

Problemet är att inga IT-experter verkar veta vad "trafikstråk" är för något.
Tydligen vet inte du det heller?

Så vad har Alliansen kommit överens om? Är detta yterligare en dimridå?

Jag är heller ingen expert, men jag förstår att begreppet "massavlyssning" står och faller med detta begrepp, varför det borde förklaras omedelbart och inte mörkas till dess att den allmänna motionstiden gått ut. Med det är väl kanske syftet?

Är det inte samma diskussion som tidigare? Man VET ju inte i vilken kabel specifik trafik går. Därför kan man inte tala om trafik mellan två definerade platser utan att tala om massavlyssning!?

VEM avskiljer trafiken som FRA skall ha tillgång till?
ISP:erna, Specialdomstolen, en ny statskontrollerad Myndighet (FRA2)?

Göran Pettersson sa...

Till sgt Pepper:
Jag har svårt att se att du kommer att bli nöjd med det förslag som nu ligger. Däremot är jag av uppfattningen att de ändringar som nu gjorts gör att lagen med god marginal kommer klara lagrådets och därefter en senare granskning av Europadomstolen.

Jag kan svårligen se att ISP kommer tillåtas att ha insyn i vilka stråk som väljs ut för avlyssning. Vilka stråk som väljs har högt sekretessvärde och det vore oklokt att lämna över den informationen till ISP. Av ditt inlägg får jag närmast intrycket att du litar mer på ISP än den svenska staten.

Anonym sa...

Det är just kärnan i problemet. Vi skall för övrigt snarare säga operatör än ISP. Operatören är någon jag har en frivillig affärsrelation med. De tjänar mig för mina pengar. Staten är nationens maktmaksin. Det fins ingen frivillighet i relationen med staten. Skälvfallet är en operatör på en marknad någonting som är ett mindre integritetsproblem än staten. De nya moderaterna verkar ha tappat kontakten med allt som gav moderaterna sin roll och karaktär.

Dessutom, varför skall vi lita på någonting överhuvud taget efter allt detta fasansfulla fulspel. Att gå ut med att problemet är löst och exemplifiera det så att det verkligen ser löst ut och sedan, om läckorna på försvarsdepartementet är korrekta, det visar sig att ingenting av betydelse är förändrat; att staten fortfarande skall ha en kopia på all privat kommunikation är helt enkelt avskyvärt.

Granska Ditt samvete, om Du har något kvar. Kunde Du för några år sedan tänka Dig att moderaterna skulle gå ut och lagstifta om att staten skall avtvinga operatörerna en kopia på all privat kommunikation. Det är ofattbart. Skulle Du försvarat det? Knappast om Du var moderat! Det kanske Du inte var men bara för två år sedan minoritetsbordlade ni precis samma massavlyssning av all privat kommunikation.

Det är Reinfeldt som är problemet. Han fulspelade, bedrog sina vänner, ljög, förtalade, konspirerade, tog över och körde MUF i botten; jagade ut alla med moralisk och ideologisk kompass och alla som kunde och ville föra ett intellektuellt resonemang.

Efter några år blev det därför tomt på tankar också i partiet och det enda som fanns var han, ett domderande, fifflande, amoraliskt tomt skal som inte hade något annat mål än att vinna varje litet futtigt fulspel; vad frågan innebar spelar ingen roll. När det blir motstånd kopplar han bara in mera fulspel, mera lögner mera utpressning, mera mobbning tills han vinner. Går hela landet åt pipan spelar det ingen roll för honom bara han får känna att han plattat till någon, överlistat någon och triumferat.

Nu har det blivit öde. Demokratin är nere för räkning, så skadeskjuten att den inte kan läka innan vi får maktdelning och personval i enmansvalkretsar så att det öppnas en plats i politiken även för riktiga människor, sådana med samvete, för den som, från sin tidiga barndom, kan tänkas ha något dimmigt minne av det ordet.

Göran Pettersson sa...

Till Anonym (18:34):
Å annars mår du bra?

Anonym sa...

Lite grinig, annars fint.

Anonym sa...

Ja faktiskt - och tyvärr - litar jag mer på operatörerna än staten i nuläget.

Du kanske har uppfattningen att det sätt som FRA-lagen har drivits igenom är OK och normalt.

Jag har en helt annan uppfattning.