torsdag 13 augusti 2009

Bra om könsneutral lagstiftning

Jag tycker att lagstiftnignen ska vara könsneutral det tror jag att allt fler tycker. Därför var det befriande att läsa Anita Lignell Du Rietz debattartikel i dagens Expressen. Sug på den ni alla kvoteringsivrare!

Men kanske vän av ordning frågar sig, var inte du emot en könsneutral äktenskapslagstiftning. Ja det stämmer, jag stödde inte beslutet att riksdagen skulle definera om begreppet äktenskap. Jag ansåg istället att det skulle införas en könsneutral samlevnadslagstfitning och att begreppet äktenskap skulle återföras till kyrkan. Enligt min uppfattning är äktenskapet inte instiftat av riksdagen och jag ansåg mig därför inte ha mandat som riksdagsledamot att omdefinera det.

De största ivrarna för att staten ska könskvotera bolagsstyrelser var lustig nog emot könskvotering i äktenskapet.

Uppdatering 12:30
På sin blogg Lidingö - Sverige - Världen kommenterar kommunalrådet i Lidingö Paul Lindquist min syn på äktenskapet och riksdagen. Vi har olika uppfattning i frågan men om man studerar den lite djupare så verkar det som om vi båda är inne på samma linje, dock kommer vi till våra slutsatser från olika håll. I inlägget här ovan redovisade jag inte att även jag anser att staten bör ta över hela ansvaret för myndighetsutövandet.
Du kan läsa Pauls inlägg på sidan http://paullindquist.blogspot.com/2009/08/sjalvklart-ska-riksdagen-definiera-vad.html

Inga kommentarer: