tisdag 11 augusti 2009

Moral hazard inom kommunsektorn

Igår meddelade Moderaterna sina prioriteringar inför budgetförhandlingarna. Det inslag som tilldragit sig störst uppmärksamhet var signalen om ökat stöd till kommunerna. Som jag skrev i gårdagens blogginlägg så tycker jag att det förslaget i allt väsentligt är bra. Konjunktursvängningen har varit dramatisk och det har inte varit rimligt att kommunerna skulle ha haft så stora budgetmarginaler. Det är inte heller rimligt att kvalitén i skolan och omsorgen ska vara en konjunkturberoende funktion. Genom balanskravets konstruktion så kan inte heller kommunerna i sin budget, likt staten, kvittta överskott från det ena året mot underskott ett annat år. Statliga engångsbidrag för åren 2010 och 2011 är därför en bra metod för att förhindra att kommunerna tvingas vidta åtgärder som motarbetar regeringens stimulanspolitik. Däremot är det mycket viktigt att dessa statliga bidrag inte utformas på ett sätt att de gör långsiktig skada. Det är inte sysselsättningen i kommunerna som ska värnas utan välfärdstjänsterna. Bidragen får inte villkoras på ett sätt som förhindrar en rationell utveckling av den kommunala verksamheten. Om antalet elever minskar ska statliga pengar inte användas för att ha kvar övertaliga lärare. Likaså är det viktigt att de statliga bidragen inte kopplas till de enskilda kommunernas ekonomi. Om de statliga bidragen i första hand går till de kommuner som misskött sin ekonomi så riskerar detta att leda till så kallad ”moral hazard”. Det innebär att kommuner som brister i ansvar vet att någon annan tar hand om räkningen. Nej så långt som möjligt bör bidragen till kommunerna fördelas enligt enkla nyckeltal, kr/invånare med viss korrigering för ålderssammansättning. Ett avsteg kan möjligen vara på plats och det beror på att arbetslösheten slagit ojämnt mellan kommunerna. Det kan vara rimligt att kommuner med stort inslag av tillverkande industri borde få en relativt något större andel av det totala anslaget.

ExpressenAftonbladetSvDDN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: