måndag 10 augusti 2009

Medskick från Lohärad

Statsministern och finansministern har idag tillåtit sig att resonera om den kommande budgeten inför en samlad presskår. De signalerar att det statsfinasiella läget klarnat något och att det skulle finnas lite större ekonomiskt utrymme än vad som bedömdes i våras. Det vore givetvis positivt. Landets kommuner står nu inför en ovanligt komplicerad budgetprocess. Skatteintäkterna har fallit kraftigare och snabbare än vad någon kommun förberett sig för. Därför vore det bra om staten gick in med en engångsinsats för att mildra svängningarna och därigenom kompensera för balanskravets stelbenthet. Kvalitén i välfärdstjänsterna bör inte vara en funktion av konjunkturen. Samtidigt vore det olyckligt om kommunerna höjde kommunalskatten under lågkonjunkturen och därigenom motverkade regeringens stimulanspolitik. Men det får inte bli så att Alliansregeringen upprepar Socialdemokraternas detaljstyrningsiver. Sveriges kommuner behöver inte nya Persson- och Wärnerssonpengar. Regeringen bör lita på sina kommunalpolitiker och ge generella engångsbelopp. I annat fall riskerar detaljstyrningen att motverka en sund strukturförändring som borde ske oavsett skatteintäkterna. Kommunerna ska ha anställda för att leverera välfärdstjänster inte för att påverka arbetslöshetsstatistiken. Om behoven i skolan minskar på grund av minskat antal elever så ska givetvis lärarantalet anpassas efter läget.

Om man befarar att landets kommunalpolitiker inte använder de statliga pengarna på ett klokt sätt bör finansministern lösa det genom att vara pedagogisk och tydlig. De flesta Moderata kommunalråden torde vara på plats vi partistämman i slutet av månaden. Med den ställningen som Anders Borg har i partiet borde det vara en smal sak att hjälpa våra kommunalråd in på rätt spår.

AftonbladetDNSvD
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Regeringen!

Det är märkligt att politikerna inte ser att underskotten i kommunerna har ett samband med den minskade inkomst skatten. Ju mindre skatt svenska folket betalar ju mindre skatt in i välfärdsystemet och sedan ska de nu så kallad korrigera det i efterhand. Antigen är alliansen blinda eller ser de sambandet men de förnekar dom sambandet¨och tror att svenska folket inte kan reflektera och fundera vad de egentligen sysslar med i huvudstaden.

Vänliga Hälsningar

Skattebetalare