lördag 15 augusti 2009

Myter om värnplikten

Under ett antal år mellan 1995 och 2003 deltog jag i olika befattningar i försvarets framstidsstudier. En av frågeställningarna som regelbundet kom upp var personalförsörjningssystemet. Studierna var tydliga på att såväl det unika svenska enbefälssystemet som värnpliktssystemet passade dåligt ihop med de uppgifter man ville att försvaret skulle lösa. Jag tycker därför att det är glädjande att vi nu har fått ett nytt befälssystem. Likaså anser jag att de förändringar som nu görs av soldatförsörjningssystemet är bra. Det kommer som många påtalat att bli en utmaning att lösa rekryteringen och den uppgiften måste Försvarsmakten och staten ta på största allvar. Jag läser ofta med visst nöje ett par intervjuer som tidningen Framsyn gjorde med mig för sju år sedan. Det är alltid lärorikt att studera sina egna uttalande när det flutit en del vatten under broarna. Särskilt rekommenderar jag bilden med myterna om olika personalkategorier.
Framsyn

SvD Expressen
__________________________________________
Just nu pågår en omröstning om Svenska Podradiopriset. ”Den politiska talradion – dinledamot.se deltar i tre klasser. I kategorin Bästa Nyheter, Ekonomi och Samhälle tävlar vi mot två program från Sverige Radio. Du är hjärtligt välkommen att lägga en röst på oss. Du finner tävlingen på sidan http://www.daytona.se/podradiopriset/2009

Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

8 kommentarer:

TRIDENT sa...

Jag upphör aldrig förvånas över dina inlägg om försvaret - går det verkligen så fort att glömma verkligheten och glida in i den politiska dyngspridaren?

Styrkan hos de svenska förbanden har just varit värnplikten, där alla socialgrupper och yrken blandas till en oslagbar kombination - en bredd som inte går att skapa i en yrkesarmé.

Frågan är om det är Försvarsmaktsledningen som ljugit politikerna fulla med sk*t eller om det är det motsastta - för INGEN som jag pratat med har trott på personalförsörjningsutredningens smörja. Märkligt är också att danskarna som infört systemet med tyngd avrått Sverige från att gå på samma "mina"

Vet du - Göran Pettersson - vad en nyanställd specialistofficer har i ingångslön?

17000kr!

En undersköterska har över 18000kr i ingångslön, barnskötare med utbildning ca 17000kr - och utan utbildning ca 15000kr, lastbilsmekaniker ca 18000kr...osv

Om nu en specialistofficer får 17000kr i ingångslön - var hamnar då soldatlönerna? 15000kr? Med detta en medföljande skyldighet att - under ett uselt försäkringsskydd - vara skyldig att tjänstgöra i Afghanistan 6 månader vart tredje år, ja - och helt utan stöd till hemmavarande. Skulle du mot förmodan skadas i tjänsten är det bara att hoppas att de anhöriga har både pengar och tålamod - för hjälp från Försvarsmakten kan du inte räkna med http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/tidningen/nr5_2009.pdf

Tror du på fullt allvar att det går att rekrytera "gräddan" för de allmosor som FM erbjuder - eller blir klientelet likt USA och Storbritannien?

Vill nu ni politiker införa ett system a´la USA eller Storbrittanien hoppas jag att ni är så pass intelligenta att ni även förstår att rättigheter och skyldigheter går hand i hand - och då blir prislappen mångdubbelt så stor.

Avslutningsvis en samvetsfråga - Tror du själv på fullaste allvar på den smörjan som personalförsörjningsutredningen presenterat?

TRIDENT sa...

Länken till officersförbundets tidning föll visst bort - men här är den som helhet

http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/tidningen/nr5_2009.pdf

Göran Pettersson sa...

"Jag upphör aldrig förvånas över dina inlägg om försvaret - går det verkligen så fort att glömma verkligheten och glida in i den politiska dyngspridaren?"

Jag tror att du misstar dig om du tror att jag ändrat uppfattning sedan jag blev riksdagsledamot. Om du läser artikeln från Framsyn som är gjord fyra år innan jag blev riksdagsledamot så finner du att jag hade samma åsikt då som nu.

När det gäller soldatkvalitén och exemplet USA så kan det vara intressant att jämföra med situationen i början av 70-talet. Då liksom nu hade USA varit involverade under lång tid i ett krig med sviktande förankring på hemmafronten. Hur stod sig 70-talets amerikanske värnpliktige mot dagens yrkessoldat. Amerikanska armén är av uppfattningen att dagens soldatmaterial är klart bättre än det de hade då.

På en punkt håller jag med dig, Försvarsmakten måste arbeta med ersättningssystemet. Ersättningen måste också utformas på ett sätt så att den påverkar rekryteringen i rätt riktning både kvantitativt och kvalitativt.

Anonym sa...

"min fader var en ung soldat, den vackraste man fann, vid femton år gevär han tog, vid sjutton var han man. Hans hela värld var ärans fält, där stod han glad, var han sig ställt..."

Ja du Göran,
jag tror ovanstående poetiska rader är lika verklighetsfrämmande som att tro att Försvarsmakten kommer att kunna betala hyfsas för att få soldater (och så småningom befäl) med gott omdöme. Risken är stor att det här försöket med direktrekrytering utan tillräckliga ekonomiska incitament kommer att bli en försvarspolitisk katastrof. Men det kommer vi, i så fall, inte att se förrän om många år. Helt riskfritt alltså att nu säga att det är rätt.
/ F136 Åslund

TRIDENT sa...

Min avslutande fråga ställdes visst på politikervis i ett hörn där den får stå tills den glöms bort.....

"På en punkt håller jag med dig, Försvarsmakten måste arbeta med ersättningssystemet. Ersättningen måste också utformas på ett sätt så att den påverkar rekryteringen i rätt riktning både kvantitativt och kvalitativt."

Ska jag tolka ovavstående som att du och överförsvarsminister Borg är beredda att skjuta till mer pengar? Eller ska det lösas inom ram?

Tror du på fullt allvar att det blir billigare med yrkesförsvar? Denna fråga kräver bara ett "Ja" eller "Nej" svar - så för en politiker torde det vara enkelt att svara.

Det finns väl få partier som ditt som så kapitalt kört försvarsmakten i botten, överförsvarsminister Borg har i sann socialistisk anda låtit Försvarsmakten agera budgetregulator - inte ens patron Persson & co kunde gjort det bättre.

Vem är ansvarig när nästa sändning kistor kommer hem från Afghanistan? Är det ÖB som ska agera målvakt eller är det Tolgfors? Som gammal officer torde du veta att det är ett nybörjarfel att skjuta lågt med pv-vapen, och det är vad Talibanerna gjort de senaste två gångerna. Vad tror du händer när en RPG-granat träffar en "Galt" eller en Patgb? Det är inga stridsfordon utan SPLITTERSKYDDADE fordon - som splitter räknas INTE RSV-strålen från en RPG-granat! Talibanerna kommer att lära sig att skjuta - var så säker på det.

Du kommenterade heller inte artikeln i officerstidningen - eller är ditt tigande detsamma som samtycke? Borde inte det politiska styret skämmas lite över att man skickar iväg svenska soldater till oroshärdar - och när de skadas i tjänsten vänder man dem ryggen? Tycker du att dylikt beteeende är acceptabelt?

Vill man leka med de stora grabbarna i den stora sandlådan får man betala vad det kostar - och det blir antingen i pengar eller i människoliv!

"När det gäller soldatkvalitén och exemplet USA så kan det vara intressant att jämföra med situationen i början av 70-talet. Då liksom nu hade USA varit involverade under lång tid i ett krig med sviktande förankring på hemmafronten. Hur stod sig 70-talets amerikanske värnpliktige mot dagens yrkessoldat. Amerikanska armén är av uppfattningen att dagens soldatmaterial är klart bättre än det de hade då."

Så du menar på fullt allvar att Sverige håller på att bli indraget i ett krig liknande Vietnamkriget? Vet dina politiska kollegor om detta? Vet svenska folket om detta?

Och håller vi nu inte på att bli indragna i ett nytt vietnamkrig är din jämförelse totalt irrelevant! Hur har svenska förband fungerat på balkan eller i Kongo? Förmodligen fullständigt katastrofalt om man får tro dig - men befälhavarna på plats öste idel lovord över de svenska - från värnpliktsförband - rekryterade soldaterna.

...och hur "Bra" det amerikanska soldatmaterialet är syns ju på alla förnedrande foton och filmsnuttar som ligger på nätet. Irakierna blir säkert väldigt positivt inställda till en armé vars soldater gärna låter sig fotograferas med en "local" hållandes en skylt med texten "I fuck sheep and I like it"

Men du kanske gillar dylikt "soldatmaterial" - jag som officer gör det då INTE!

Göran Pettersson sa...

Till Trident:
Hur var det? Hade jag ändrat åsikt sedan jag blev riksdagsledamot? Du är inte dålig på att kasta grova påståenden på mig. Men du ska få svar även denna gång men därefter tror jag att du får söka din tröst hos någon annan.

Du skrev:
"Tror du på fullt allvar att det blir billigare med yrkesförsvar? Denna fråga kräver bara ett "Ja" eller "Nej" svar - så för en politiker torde det vara enkelt att svara."
Frågan kan inte besvaras med ett ja eller nej. Det beror givetvis på vad och hur man mäter. Om man räknar totalsumma per soldat man utbildar så torde värnpliktsförsvar vara avsevärt billigare. Om man istället räknar på kostnaden per soldat som är rellt insatsberedd för de insatser som är aktuella blir svaret ett annat. Dessutom hur ska man värdera värdet av att vi gör insatser med samtränade förband istället för med tillfälligt sammansatta dito. Denna skillnad kan visa sig avgörande när förbanden testas under mer stridsliknande förhållanden.

Din länk till Officerstidningen fungerade inte.

När de gäller de svenska insatserna utomlands så är det inte korrekt att säga att de har genomförts av värnpliktsförband. Förbanden har bestått av frivilliga som arbetat under kontrakt. En stor del av de soldater som utbildas i värnpliktssystemet kommer inte ifråga för internationell tjänst.

Jag vet inte vilken personlig erfarenhet du har av att tjänstgöra med amerikanska soldater. Jag har själv varit placerad vid en militär enhet i USA under två år och i samband med det gjort flera besök vid förband.

Till skillnad från dig anser inte jag att skillnaden mellan värnplikt och yrkes- och kontraktssoldater är skillnaden mellan himmel och helvete. Båda systemen har för- och nackdelar. Sammantaget anser jag dock att ett yrkes- och kontraktssystem är mer lämpat för de uppgifter som försvaret har idag. Det finns ett antal utmaningar med systemet. En är rekrytering. Här tycker jag att mer finns att göra och det är en uppgift som lagstiftare och Försvarsmakten måste arbeta aktivt med.

TRIDENT sa...

Du verkar anamma samma räkneprinciper som man gjort på Högkvarteret och som gång efter annan gett upphov till "svarta hål" i ekonomin.

En värnpliktig soldat har 7,5 - 9 månaders utbildning, när sedan denne söker internationell tjänst tillkommer 4-8 veckors missionsutbildning. En anställd soldat utbildas - som anställd med lön därefter - i 2,5 år för att sedan tjänstgöra utomlands under 6 månader. Nu försvinner dessutom det breda rekryteringsunderlag som funnits bland de utbildade värnpliktiga.

Jag tror t.o.m. att min snart 3-årige son klarar av att lösa ekvationen och ta fram det av de två alternativen som är billigast.

Insatsberedda förband.... Nu har ju du och dina partibröder deklarerat att världsfreden infunnit sig och att det inom överskådlig tid inte finns några hot mot riket, är detta inte sant? Vred händelserna i Georgien om den världsbild som målats upp så att överförsvarsminister Borg kunde sätta yxan i Försvarsmakten.

Anledningen till att det inte fanns insatsberedda förband är att ni politiker INTE bestämmer uppgifterna som FM ska lösa OCH tilldelar ekonomiska medel därefter. Har värnpliktsförbanden inte materiel och inte får öva så kan en tvååring räkna ut att de inte är insatsbberedda.

Jo - jag har arbetat med amerikanska förband och jag är inte imponerad. Nu haltar ju din jämförelse även här eftersom de förmåner de amerikanska soldaterna har vida överstiger de allmosor som försvarsmakten betalar.

Du svarade aldrig på frågan om förmånsbiten skall lösas inom ram eller om ni politiker för en gångs skull tar ert ansvar och tilldelar Försvarsmakten de resurser som krävs.

Och vad gäller länken till officersförbundet så är det bara att kopiera den och klistra in i adressfältet.

Och som sagt - artikeln om Pontus och hans stackars sambo för Högkvarterets lögner att rasa samman som ett korthus.

Hur Försvarsmakten agerar som arbetsgivare framgår med all önskvärd tydlighet - och listan kan göras ännu längre. Försäkringsskyddet är fortfarande inte ordnat på ett anständigt sätt, stödet till hemmavarande är fortfarande inte ordnat på ett anständigt sätt....

Anonym sa...

"Din länk till Officerstidningen fungerade inte."

Länken (på bägge ställena) fungerar utmärkt för mig med. GP, det är nog bara FRA som har börjat skydda dig och blockar din IP från obekväm information. Livet blir ju så mycket enklare då.

Förresten så kan jag satsa en pilsner på att det kommer ett lagförslag under nästa mandatperiod, på att staten skall ha rätt att filtrera och blockera allt olämpligt på Webben gällande svenska medborgare. Hur kommer du att rösta då?

(M)era (M)assavlyssning