fredag 14 augusti 2009

Viktigt att tillskotten blir tillfälliga

Så har då alla Alliansens partier fått redovisa sina prioriteringar inför avslutningen av budgetarbetet. Jag tycker att det ser ganska hoppfullt ut. Alla har fått prioritera sina hjärtefrågor men ändå så är skillnaden mellan alternativen relativt liten. En fråga som dock tappats bort när alternativen jämförts är satsningarnas utsträckning i tid. När det gäller extra statsbidrag till kommunerna så anser jag att dessa endast ska gälla för 2010 och 2011. De är avsedda för att hantera det ekonomiska dilemmat som uppstår för kommunerna pga balanskravet. Centerns förslag till sänkt arbetsgivaravgift verkar inte vara en tillfällig sänkning. Det skulle innebära att den 2012 kommer att försämra statens finanser med runt sju miljarder som antingen leder till sänkning av utgifterna (minskad riktade stöd till diverse centerprojekt?) eller en höjning av andra skatter. Förslagen är därför inte helt jämförbara. För egen del anser jag att det är viktigt att tillskotten till kommunerna blir generella (inga nya Wärnersson- eller Personpengar) och tillfälliga (2010 och 2011).

Hur som helst, grundintrycket är att man kommit långt i budgetarbetet och att man har en rimlig grad av samsyn. Det lovar gott inför mandatperiodens sista riksdagsår.

SvD SvD DN
__________________________________________
Lyssna på ”Den politiska talradion” med Göran Pettersson och Jacob på
Andra bloggar om:

5 kommentarer:

Rudis sa...

Att förslaget på sänkta arbetsgivaravgifter inte är tillfälligt är för att man (med rätta) ser detta som en strukturåtgärd, menad att långsiktigt förbättra funktionen i svensk ekonomi. Att åtgärden dessutom mildrar lågkonjunkturen gör att man slår två flugor i en smäll.

Den försvagning av budgeten det ger upphov till kan enkelt sparas in genom att effektivisera de offentliga verksamheterna och minska transfereringarna. Dessutom ger en effektivare ekonomi med lägre skattesatser också högre tillväxt.

Regeringar, oavsett färg, ska inte syssla med konjunkturpolitik utan sätta långsiktiga spelregler som skapar ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Anonym sa...

"För egen del anser jag att det är viktigt att tillskotten till kommunerna och tillfälliga"
Tillfälliga som momsen och värnskatten?
Tro aldrig på en politiker.
/Erik Jonsson

Göran Pettersson sa...

Ett problem med dagens finansiella ramverk är att kommunerna närmast för en procyklisk politik. I högkonjunktur sänker de skatten och ökar sina utgifter. I lågkonjunktur höjer de skatten och minskar utgifterna. Genom att ge statliga bidrag i form av engångsbelopp så görs kommunpolitiken i alla fall konjunkturneutral.
Det är väl rimligt att kvalitén i skolan och omsorgen inte ska vara beroende på konjunkturläget.

Göran Pettersson sa...

Till Erik Jonsson:
Håller med dig. Därför är det viktigt redan vid införandet att man samtidigt tar beslut om avskaffandet.

Anonym sa...

Moms och värnskatt skulle också vara tidsbegränsade, så varför tro på politer i detta fall? Skatter är som droger, har du väl börjat ta dem kan du inte sluta. Det visas gång på gång av politiker.
/Erik Jonsson