fredag 21 augusti 2009

Hatten av för Sofia Arkelsten

Idag var det roligt att vara moderat. Sofia Arkelsten skriver klokt om bolagsstyrelser och könsfördelning. Det blir lätt så att jämställdhetsfrågan utvecklas till en intressegruppsfråga. Dessutom får blir ibland så att vissa moderater irrar bort sig när de suttit tillsammans i monokulturer. En moderat jämställdhetspolitik kan inte bygga på att staten ska utöka sitt styrande av det privata näringslivet.

Läs Sofias artikel på Newsmill

Sofia har dessutom lovat att vara gäst i "Den politiska talradion - dinledamot.se" nästa vecka.

Inga kommentarer: