tisdag 19 januari 2010

Bilar kräva dessa vätskor!?

Idag skriver Sören Wibe på SvD Brännpunkt mycket kritiskt om etanol som fordonsbränsle. Kritiken riktar sig mot etanolanvändningens betydelse för de totala koldioxidutsläppen. Det finns mycket tänkvärt i Sören Wibes resonemang även om jag tycker att han i vissa stycken drar det lite långt och ensidigt. Hur skulle t.ex. ökade livsmedel och foderpriser påverka konsumenternas konsumtion? Jag har hela tiden varit mycket skeptisk till mycket av satsningarna runt etanol. Jag har kommenterat frågan ett antal gånger här på bloggen. Här kan du läsa vad jag sagt tidigare och granska ifall mina kommentarer har bestått tidens tand.
http://dinledamot.blogspot.com/search?q=etanol

4 kommentarer:

Anonym sa...

Sören Wibe har gjort en sammanställning av alla felaktiga påståenden som gjordes för något år sedan när propagandan mot etanol var som hätskast. Där finns egentligen inget nytt.

Eftersom du är medlem i Finansutskottet kanske du kan förklara varför Finansdepartementet sysslar med miljöfrågor, det finns väl redan experter som kan sånt här bättre på Naturvårdsverket eller Näringslivsdepartementet?

Revision av miljöåtgärders effektivitet är väl bra, men om man ska följa det här upplägget så kan man ju också låta Naturvårdverket granska Finansdepartementets effektivitet.

Leif Ekstedt sa...

Har Du tänkt på att det finns konsumenter i de länder som har behov av födan majs i olika former?
Nu börjar ju svaren komma om hur det egentligen ligger till med naturens normala förändringar över tid. Det kanske är därför Miljmekanikerna är ganska tystlåtna just nu.
Förklara varför vi betalar skatt på skatten och dessutom mervärdeskatt på det när det gäller miljövänlig energi.
Där vill vi visst inte sänka skatter,

Göran Pettersson sa...

Till Anonym:
Du undrar varför finansdepartementet sysslar med miljöfrågor.

Jag tycker att det är bra att finansdepartementet tar ett övergripande ansvar så att politiken blir samhällsekonomiskt effektiv. Du kan läsa mer om expertgruppen på sidan http://www.ems.expertgrupp.se/

Anonym sa...

Jag har gått igenom vad "Expertgruppen" säger en gång till nu och blir bara ännu mer stärkt i min uppfattning att Finansdepartement inte ska hålla på med sånt här. Om man vill ta bort subventionerna till miljöbilar eller utveckling av biobränslen för att det kostar för mycket ska man säga det rent ut ifrån ett finansiellt perspektiv. Inte gå omvägen via "riggade vetenskapsrapporter".