torsdag 31 mars 2011

Akademikollegor om Libyen

Akademikollegan Mike Winnerstig argumenterar idag på SvD:s Brännpunkt mot Sveriges militära allianslöshet. Jag delar i allt väsentligt Mikes analys och slutsats. Även om Libyenbeslutet kommer att innehålla en onödig, besvärande och förtroendestörande fotnot så har processen varit bra. Det är också en styrka om beslutet vilar på en bred parlamentarisk majoritet. Mike Winnerstig gästade Försvarsradion förra veckan och då kretsade diskussionen runt ledningsförhållandena av Libyeninsatsen.

Senare idag kommer jag att spela in ett nytt avsnitt av Försvarsradion. Gäst idag är ledamoten av Krigsvetenskapsakademien Johan Wictorin. Då torde vi få anledning till att återkomma till Libyeninsatsen. Johan är redaktör för den mycket läsvärda bloggen Försvar och säkerhet.

Inga kommentarer: