tisdag 29 mars 2011

Beslut om svensk insats

Det känns som om tidpunkten för ett beslut om en svensk insats i Libyen närmar sig. Jag var inledningsvis kritisk till ett svenskt deltagande bland annat på grund av de mycket oklara ledningsförhållandena. Nu har den frågan löst sig på ett bra sätt och Nato tar över ledningen av operationen. Därför anser jag att grundförutsättningarna nu finns för ett positivt beslut om en svensk insats. Vi blir nog snart varse om mina riksdagskollegor delar min uppfattning.

DN Aftonbladet SvD Expressen SvT

Carl Bildt Försvar och säkerhet

1 kommentar:

Charlie Spartan sa...

Vilkoret för att Sverige ska ställa upp är tydligen att någon annan ska ta första steget och fråga oss. Annars stannar vi hemma.

Allt prat om att anmäla sig frivilligt när FN kallar klingar tomt.

Sveriges Regering och ledarskap visar på stora brister i engamang och framsynhet. Man vill reagera inte agera.