torsdag 3 mars 2011

Viktig kritik av klimatpolitiken

Det finns politikområden som har en sådan status att det är "otillåtet" att kritisera dem. Ett sådant område som det är svårt att få en helt rationell debatt runt är klimatpolitiken. Därför är det mycket glädjande att Riksrevisionen har tagit sig an att granska effektiviteten i den svenska klimatpolitiken. Förhoppningsvis leder denna och flera följande granskningar till en mer raionell politik. Även Konjunkturinstitutet (KI) har granskat klimatpolitiken. Deras rapport Miljöpolitik belyser på ett mycket bra sätt ett antal myter runt klimatpolitiken. Idag anordnas Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) ett seminarium om framtidsfrågor. En av talarna är Eva Samakovlis från KI som kommer att tala just om klimatpolitik. Även SNS:s konjunkturråd har granskat klimatpolitiken och har framfört liknade kritik.
Konjunkturrådets rapport DN SNS konjunkturråd
HD SvD SvT

Inga kommentarer: