lördag 26 mars 2011

Juholt den nye Foot

Efter att ha tagit del av Håkan Juholts linjetal slog likheten med en tidigare ledare för brittiska Labour, Michael Foot. När jag googlade på Michael Foot för att få lite fakta fann jag att David Lindén redan 13 mars i en artikel på Newmill konstaterat samma sak. Istället för att utveckla mitt eget resonemang om likheterna hänvisar jag till David Lindén artikel vars analys jag delar.

Det är tydligt att Håkan Juholt vill att Socialdemokraterna gör en rejäl kurskorrigering och etablerar sig som ett tydligt vänsteralternativ. På sätt och vis tycker jag det är bra för den politiska debatten i Sverige. Vi får tydligare politiska alternativ. Det ökar också motivationen hos oss moderater att arbeta för att Alliansen får fortsätta att utveckla Sverige i en liberal, borgerlig och icke socialistisk riktning.
DN Expressen Aftonbladet

1 kommentar:

Sumatra sa...

Det ligger nära till hands att de Nya Moderaterna följer Såssarna ut på vänsterkanten, nu när man ändå har farten uppe i den riktningen.

Kanske till och med en tävling om vem som kommer först och längst ut.

Det kan bli en intressant tvekamp mellan Tolgfors och Ljugholt om vem som kan lägga ner försvaret snabbast och effektivast. Just nu står kampen och väger.