söndag 27 mars 2011

Juholt riskerar göra Sverige till ett PIIG:s land

Med Juholt vid spakarna är risken stor att Sverige blir nästa land som hamnar på obestånd. De svenska finansernas återhämtning efter 90-talskrisen bygger på ett antal pelare. Vi har en strikt budgetprocess tack vare ett genomtänkt finansiellt ramverk, vi har en penningpolitik med en oberoende riksbank som slår vakt om penningvärdet och vi har en bred pensionsuppgörelse som är långsiktigt finansierat. Tack vare dessa pelare som har haft brett stöd i Sveriges riksdag så har vi idag stabila statsfinanser. I sitt första tal som partiledare gav Håkan Juholt uttryck för ett antal åsikter som visar att han antingen inte förstått betydelsen av alla grundpelare eller att han av ideologiska eller partitaktiska skäl är villig att sälja ut dem. Oavsett vilket som är skälet så ger det anledning till oro.

Även om Håkan Juholt är oppositionspolitiker, och jag hoppas att han förblir det, så riskerar hans agerande att skada förtroendet för de svenska statsfinanserna och därigenom åsamka landet ekonomisk skada. Förtroendet för de svenska statsfinanserna bygger till stor del på att det breda parlamentariska stödet som funnits för grundpelarna i den ekonomiska politiken. Om olyckan skulle vara framme och Håkan Juholt skulle ta över som statsminister och genomföra den politik han nu pläderar för ja då tror jag att Sverige på sikt skulle bli aktuellt att Sverige blev ett nytt PIIGS-land.
SvD DN Aftonbladet Lena Mellin Aftonbladet Katrine Kielos Expressen SvD
Bloggar Rolf Erikson (S)

Inga kommentarer: