söndag 13 mars 2011

Klokt resonerat!

Miljökonsulten Magnus Nilsson skriver idag i SvD mycket klokt om klimatpolitik och ekonomiska styrmedel. Hans resonemang bygger på idén att det fossila bränslet kommer att utvinnas så länge som de är ekonomiskt lönsamt. Ett högre pris leder till nya investeringar för utvinning och när investeringen väl är gjord så är det den rörliga produktionskostnaden jämfört med marknadspriset på råvaran som avgör om utvinningen fortsätter. Detta stämmer mycket väl in på min egen uppfattning. Slutsatsen blir att det inte går att få de fossila bränslena kvar i marken med hjälp av alternativ energiproduktion som producerar dyrare energi än den rörliga produktionskostnaden för fossilbränslena. Marknadspriset på fossilbränslena skulle kunna pressa ned genom att bränslena försågs med höga skatter men dessa skatter skulle i sådana fall behöva finnas över hela världen. Jag har svårt att tro att stater med stora fossila naturtillgångar skulle vara beredda att införa dem och därigenom gå miste om sina stora nationella förmögenheter. Lösningen på klimatproblemet står att finna i teknisk utveckling av billig energiproduktion. Jag är hoppfull att så kommer att ske. Skälet till min optimism bygger i första hand inte på världens rädsla för klimatförändringar. Istället tror jag att säkerhetspolitiska och ekonomiska skäl kommer att driva utvecklingen. USA är idag nedpressat i brygga, genom att bli oberoende av energiimport kan den amerikanska ekonomin förbättras radikalt. Likaså medför ett lägre oljepris att många av USA:s fiender tappar i styrka.

Inga kommentarer: