tisdag 1 mars 2011

Renässans för eget kapital

Riksdagens finansutskott höll idag en offentlig utfrågning om den svenska kreditutvecklingen. Det var en mycket samstämmig panel bestående av finansminister Anders Borg, finansmarknadsminister Peter Norman, riksbankschef Stefan Ingves och generaldirektören för finansinspektionen Martin Andersson som argumenterade för att Sverige borde höja kraven för bankernas kapitaltäckning. Jag tycker att förslaget har många poänger och jag tycker att det är mycket bra att man kommer att utreda förslaget grundligt innan det sjösätts. Det är också mycket bra att man överväger att de höjda kapitaltäckningskraven kommer att införas successivt. På det sättet kan bankerna nyttja en större del av den årliga vinsten till att höja kapitaltäckningen.

Det är bra att eget kapital lyfts fram som en viktig faktor för ökat ansvarstagande. Rent allmänt skulle det vara bra om vi i Sverige fick ökat fokus på det egna kapitalets betydelse. Det finns dock några faktorer som missgynnar eget kapital gentemot lånat kapital. T.ex. missgynnas eget kapital skattemässigt. Utgiftsräntor är avdragsgilla i bolagens redovisning vilket inte aktieutdelningar är. Kan måhända utredningarna om ökade kapitaltäckningskrav ge följdverkningar och leda till en översyn av dubbelbeskattningen av aktieutdelningar.

Jag konstaterade också att min egen husbank, där jag dessutom är huvudman, redan ligger väl till för att uppfylla även nya strängare kapitaltäckningskrav.


Utfrågningen går att se på riksdagens webb-tv
AfV AfV VA DI SvD

Inga kommentarer: