torsdag 10 mars 2011

Euron och Dr Strangelove

En av mina absoluta favoritfilmer är Dr Strangelove. Jag tycker att det inom politiken ofta uppstår situationer liknande dem som beskrivs i filmen. Just nu pågår ett mycket aktivt arbete med att stärka det finansiella ramverken inom EU i allmänhet och Eurozonen i synnerhet. En fråga som diskuteras är olika former av bestraffningsmekanismer för de länder som bryter mot ramverket. Hittills har denna form av system misslycktas för när det kommit till kritan så har länderna blivit blödiga och inte utkrävt några straff. Jag är mycket tveksam till om system med vedergällning mot brott mot ramverket fungerar i praktiken. Måhända krävs en Doomesday machine likt den som beskrivs i Dr Strangelove.

Inga kommentarer: