tisdag 22 mars 2011

Är vi på väg mot ett nytt Suez?

Det svenska stödet för insatsen i Libyen är mycket starkt enligt en Demoskopundersökning. Likaså är det en tydlig majoritet för att Sverige bör delta i den militära insatsen. Det är bra att det finns ett folkligt stöd om riksdag och regering fattar beslut om en svensk insats. Jag är dock av samma uppfattning som igår, ett antal sakförhållanden måste redas ut innan Sverige väljer att delta. Det är mycket bekymmersamt att det råder stora oklarheter runt ledningen av insatsen. Hittills har USA svarat för ledningen men därifrån är signalerna tydliga att man avser överlämna ledningen inom några dagar. Nato är splittrat och inte heller EU verkar berett att överta ledningen. En insats med oklar ledning och oklara mål samt med ett svalt stöd från USA riskerar att utvecklas till en rejäl röra. För den svenska militära insatsen vore det bäst om Nato övertog ledningen.

Insatsen har ett starkt formellt stöd genom beslutet i FN:s säkerhetsråd. Det reella stödet för insatsen är dock av skiftande kvalitet. I vissa stycken får jag en obehaglig känsla av att det finns likheter med Suezkrisen 1956. För att undvika att situationen utvecklas i den riktningen vore det värdefullt om Nato övertog ledningsansvaret för insatsen.

Imorgon kommer jag diskutera Libyen frågan i Försvarsradion när den gästas av försvars- och säkerhetsanalytikern Mike Winnerstig.

Expressen SvD SvD SvD PJ Anders Linder DN SR Expressens ledare
Thomas Böhlmark Staffan Danielsson Tokmoderaten Försvar och säkerhet

3 kommentarer:

Gustav Wasa sa...

Varje så kallad Red Flag-övning för spetsigt stridsflyg i Nevada eller Alaska föregås av multinationella planeringskonferenser under åren innan.

Självklart kommer det aldrig vara dukat på liknande sätt vid en skarp insats. Och det är bara de som anmäler resurser, som får vara med i förhandlingarna om utformningen.

Sverige var inte representerat i Paris, därmed torde knappast någon svensk med bestämdhet kunna uttala sig om varthän det lutar.

Lew sa...

Frågan är om det finns en enda svensk politiker med ryggrad nog att göra annat än att sitta som panelhöna/gömma sig bakom NATO när bomberna faktiskt faller.

Göran Pettersson sa...

För egen del har jag inga problem med att stödja insatsen om det blir en Natoledd operation. I dagsläget verkar ledningsförhållandena vara något oklara. Förhoppningsvis redes detta ut i närtid.