lördag 5 mars 2011

Centerns valanalys

Jag har hört stött på flera som varit mycket kritiska till en del av Centerns valanalys. Det man är negativ till är att Centern inte profilerar sig som ett landsbygdsparti. Jag vet dock inte om någon av dessa kritiker själv är landsbygdsbo. Jag hade ordföranden för valanalysgruppen Annie Johansson som radiogäst för någon månad sedan. Det som var slående var att hon ofta hänvisade tillbaka till Centerpartiets rötter och den självägande bonden. Enligt hennes analys gick Centern vilse när man blev ett mer kollektivistiskt parti under 80- och 90-talet. Jag bor själv på landsbygden och även om inte så många där idag livnär sig på jordbruk så präglas ofta människorna av de värderingar som gällde för den självägande bonden. Bilda dig gärna en egen uppfattning om Annie Johanssons idéer om Centerns utveckling genom att lyssna på radioprogrammet. Du startar programmet genom att klicka på denna länk.

Här nedan finner du också en liten videointroduktion till radioprogrammet.

Aftonbladet

Inga kommentarer: