söndag 6 mars 2011

Den politiska talradion utvecklas

Sedan drygt tre år tillbaka producerar jag podradio. Hittills har det blivit drygt 150 avsnitt. Jag kallar det hela för Den politiska talradion. Under de tre åren har ett stort antal gäster varit med i programmet och samtalat om aktuella politiska frågor med mig och min politiske sekreterare. Nu tänkte jag gå vidare och utveckla min podradio. Sedan några veckor tillbaka har jag kompletterat originalprogrammet Dinledamot.se med ett program kallat Försvarsradion. Försvarsradion är programmet för försvars- och säkerhetspolitik. Nu tänker jag skapa två nya program. I det första, Finanspolitiska reflexioner, kommer jag och min kollega i finansutskottet Elisabeth Svantesson att samtala om aktuella finanspolitiska frågor. I det andra programmet som ännu inte har något namn kommer jag och min riksdagskollega Maria Abrahamsson att samtala runt aktuella allmänpolitiska frågor. Till båda programmen kommer vi att bjuda in aktuella och intressanta gäster.

Samlingssida för Den politiska talradion, här finner du ett stort antal tidigare avsnitt.
Försvarsradion, här finner du alla avsnitt av Försvarsradion.

Inga kommentarer: